marietje-schaake
Spravodajkyňa Marietje Schaake. PHOTO: © European Union.

Europoslanci presadili ustanovenia, ktoré zakazujú propagáciu produktov využívaných na mučenie

Európsky parlament v utorok schválil novelizáciu pravidiel EÚ zameranú na dôslednejšie predchádzanie obchodu s tovarmi, ktoré môžu byť využité pri mučení alebo vykonávaní popráv, ako aj so súvisiacimi službami. Poslanci v rámci rokovaní s členskými štátmi presadili ustanovenia, ktoré zakazujú propagáciu produktov využívaných na kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, ako aj ich tranzit cez územie EÚ.

„Zákaz trestu smrti a mučenia patrí medzi základné ciele európskej obchodnej a zahraničnej politiky a je nevyhnutné, aby spoločnosti z EÚ neprispievali k týmto praktikám. Novú legislatívu sme posilnili a urobili flexibilnejšou tak, aby mohla EÚ rýchlo zareagovať na akékoľvek zmeny a vývoj v oblasti nových technológií,‟ uviedla spravodajkyňa Marietje Schaake (ALDE, NL) pred hlasovaním. Parlament nové pravidlá schválil pomerom hlasov 612 (za): 11 (proti): 54 (zdržalo sa hlasovania).

Počas rokovaní so zástupcami členských štátov o novelizácii nariadenia na zabránenie mučeniu z roku 2015 poslanci presadili nasledujúce ustanovenia:

  • zákaz marketingu a propagácie. Podľa nových pravidiel bude nelegálny aj predaj a nákup online a offline reklamných služieb na zakázané tovary, ktoré nemajú iné praktické využitie ako mučenie či vykonávanie popráv (napríklad elektrické kreslá alebo automatické injekčné systémy). Zákaz sa bude vzťahovať aj na výstavy a veľtrhy v EÚ, pri ktorých doterajšie medzery v právnych predpisoch umožňovali propagáciu či vystavovanie istých produktov (napríklad obuškov s hrotmi, pút na palce alebo štítov s hrotmi), a to napriek zákazu ich vývozu.
  • zákaz tranzitu. Tranzit zakázaných produktov cez územie EÚ sa stane nezákonným. Zakázaná bude aj preprava kontrolovaných tovarov, teda produktov, ktoré boli vyvinuté na iné účely, mohli by byť však využité aj na mučenie alebo na vykonanie trestu smrti  (napríklad zbrane na potláčanie nepokojov alebo niektoré anestetiká využívané v smrtiacich injekciách) v prípadoch, ak si budú dopravcovia vedomí, že skončia v nesprávnych rukách. Poskytovanie služieb sprostredkovania a technickej asistencie súvisiacich so zakázanými produktmi budú taktiež zakázané.
  • rýchla reakcia na nové produkty. Poslanci zaviedli nové postupy, ktoré umožnia Európskej komisii rýchlo rozšíriť zoznam zakázaných alebo kontrolovaných produktov.
  • ustanovenie o preskúmaní. Parlament zaviazal Komisiu, aby do augusta 2020 vypracovala správu, ktorá zhodnotí zavádzanie nových pravidiel do praxe. Správa by tiež mala odpovedať na otázku, či je potrebné zahrnúť do pôsobnosti nariadenia aj aktivity občanov EÚ v zahraničí.
  • koordinačná skupina na zabránenie mučeniu. Na základe novej legislatívy dôjde k vytvoreniu koordinačnej skupiny za účasti odborníkov z EP, ktorej úlohou bude monitorovanie aplikácie platných pravidiel.
Viac..  Guterres apeluje na Rusko, aby dodržiavalo sankcie OSN uvalené na KĽDR

Reakcie slovenských poslancov

 „Štáty Európskej únie upustili od vykonávania trestu smrti. V súlade s princípmi ochrany života nebudú poskytovať krajinám, kde sú popravy či mučenie vykonávané, prostriedky, ktoré túto činnosť umožňujú či zjednodušujú. Bude sa to týkať aj tranzitu cez colné územie EÚ či predaja a propagácie takýchto predmetov na internete,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Nové nariadenie musí po Európskom parlamente schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi v tridsiaty deň po jeho publikovaní v Úradnom vestníku EÚ. Komisia predloží správu o implementácii nových predpisov do augusta 2020.

Súvislosti

Kľúčovým nástrojom EÚ v boji proti mučeniu a trestu smrti je nariadenie 1236/2005, ktoré zavádza isté obchodné obmedzenia. Tie zakazujú vývoz tovarov, ktoré nemajú iné praktické využitie ako mučenie či vykonávanie popráv, a kontrolujú obchod s produktmi, ktoré boli vyvinuté na iné účely, mohli by byť však využité aj na mučenie alebo vykonanie trestu smrti.

Napriek istému pokroku bolo nariadenie kritizované pre medzery, ktoré naďalej umožňovali obchodovanie, sprostredkovanie obchodov a propagáciu tovarov určených na mučenie či vykonávania popráv. Komisia v reakcii na uznesenie EP z roku 2010 predložila v roku 2014 legislatívny návrh, ktorý dané nariadenie novelizuje. Výbor EP pre medzinárodný obchod (INTA) k navrhovanému textu schválil niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Následne zasadli vyjednávači EP, Rady (ministrov) a Komisie za rokovací stôl a dospeli k finálnemu kompromisu, ktorý zohľadňuje väčšinu návrhov výboru INTA. Kompromisný text dnes schválil Parlament ako celok, na jeho vstup do platnosti je tak potrebné už len formálne odobrenie zo strany Rady.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Zrušenie RTVS poškodí aj dobré meno Slovenska v zahraničí

Národná rada Slovenskej republiky koaličnou väčšinou odhlasovala zánik verejnoprávnej televízie bez účasti opozičných poslancov v …

Consent choices