ovocie-zelenina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Až jedna osoba z troch vo veku 15 a viac rokov v EÚ nekonzumuje denne žiadne ovocie alebo zeleninu

Pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny je považovaná za významný prvok zdravej a vyváženej stravy. Avšak v Európskej únii (EÚ) v roku 2014 ich viac než jedna tretina (34,4 %) populácie vo veku 15 a viac rokov nekonzumovala denne, zatiaľ čo menej než 15 % (14,1 %) konzumovalo aspoň 5 porcií každý deň.

Táto úroveň konzumácie je podporovaná európskou kampaňou „päť za deň“, ktorá tým sleduje odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) , podľa ktorej by jednotlivec mal skonzumovať „aspoň 400g ovocia a zeleniny za deň (s výnimkou zemiakov a ďalších škrobovitých hľúz)“.

Úroveň dennej konzumácie ovocia a zeleniny sa medzi členskými štátmi značne líši. Začína Rumunskom, kde takmer dve tretiny (65,1 %) populácie vo veku 15 a viac rokov denne nekonzumuje žiadne ovocie a zeleninu, a končí Belgickom, kde tak robí len o niečo viac než 15 % (16,5 %). Na druhej strane, podiel tých, ktorí konzumujú aspoň 5 porcií denne kolísal medzi jednou tretinou v Spojenom kráľovstve (33,1 %) a menej než 5 % v Rumunsku (3,5%) a Bulharsku (4,4 %).

Rozdielne u mužov a žien sa zdá, že denná konzumácia ovocia a zeleniny je ovplyvnená aj úrovňou dosiahnutého vzdelania. Čím je úroveň dosiahnutého vzdelania vyššia, tým je väčší podiel populácie dodržiavajúcej pravidlo „5 za deň“.

zaznam-na-celu-obrazovku-14-10-2016-180043-bmp

Viac než polovica populácie v Rumunsku a Bulharsku nekonzumuje ovocie alebo zeleninu každý deň

Medzi členskými štátmi EÚ bol v roku 2014 najnižší podiel populácie vo veku 15 a viac rokov nekonzumujúcej denne žiadne ovocie alebo zeleninu zaznamenaný v Belgicku (16,1 %), Portugalsku (20,7 %), Spojenom kráľovstve (21,3 %), Taliansku (23,0 %), Španielsku (25,0 %), Slovinsku (27,0 %), Chorvátsku (27,5 %) a Grécku (30,1 %). Naopak, najväčší podiel populácie nekonzumujúcej ovocie alebo zeleninu denne bol zaznamenaný v Rumunsku (65,1 %) a Bulharsku (58,6 %). Tie boli nasledované Lotyšskom (48,5 %), Slovenskom (46,6 %), Českou republikou (46,3 %), Holandskom (45,9 %) a Nemeckom (45,2 %).

V Spojenom kráľovstve, Dánsku a Holandsku najväčší podiel konzumácie „5-krát za deň“

Viac..  Martin Hojsík: Úplne zbytočne používame množstvo plastových obalov, v Dunaji je viac plastu ako rýb

Tretina populácie vo veku 15 a viac rokov skonzumovala denne aspoň 5 porcií ovocia alebo zeleniny v Spojenom kráľovstve (33,1 %), a štvrtina populácie v Dánsku (25,9 %) a v Holandsku (25,0 %). Na opačnej strane rebríčka bola najnižšia denná miera konzumácie aspoň 5 porcií ovocia alebo zeleniny zaznamenaná v Rumunsku (3,5 %), Bulharsku (4,4 %), Chorvátsku (7,0 %), Rakúsku (7,2 %), Slovinsku (7,5 %) a Grécku (7,8 %). Na úrovni v roku 2014  jedna zo siedmich osôb (14,1 %) vo veku 15 a viac rokov dodržiavala pravidlo „5 za deň“.

Rozdiel medzi viac a menej vzdelanými ľuďmi dodržiavajúcimi pravidlo „5 za deň“ bol najväčší v Spojenom kráľovstve a najnižší v Grécku

V roku 2014 bolo vo všetkých členských štátoch EÚ percento populácie konzumujúcej aspoň päť porcií ovocia alebo zeleniny denne vyššie u viac vzdelaných osôb než u menej vzdelaných. Celkovo v 18,8 % viac vzdelaných ľudí vo veku 15 a viac rokov skonzumovalo aspoň 5 porcií ovocia alebo zeleniny denne, zatiaľ čo u menej vzdelanej populácie to bolo 12,1 % (rozdiel 6,7 percentuálneho bodu).

Naprieč členskými štátmi bol najväčší rozdiel medzi viac a menej vzdelanými ľuďmi, čo sa týka pravidla „5 za deň“, zaznamenaný v Spojenom kráľovstve (40,5 % pripadajúceho na časť populácie s vyšším vzdelaním verzus 24,9 % pripadajúceho na časť populácie s nižším vzdelaním, rozdiel 15,3 percentuálneho bodu), ktoré bolo nasledované Dánskom (rozdiel 14,3 percentuálneho bodu) a Portugalskom (rozdiel 11,5 percentuálneho bodu). Naopak, rozdiel menší než dva percentuálne body bol zaznamenaný v Grécku (0,9 percentuálneho bodu), Nemecku a Rakúsku (obe po 1,6 percentuálneho bodu).

zaznam-na-celu-obrazovku-14-10-2016-180623-bmp

O dac

Odporúčame pozrieť

Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesla

Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálny pokles. TASR o …

Consent choices