sophie-int-veld
Poslankyňa EP Sophie in’t Veld. PHOTO: © European Union- EP.

Poslanci EP: Naše základné hodnoty nie sú chránené dostatočne silnými právnymi nástrojmi

V záujme ukončenia súčasného prístupu “podmieneného krízou” k možnému porušeniu demokracie, právneho štátu a základných práv v členských štátoch EÚ,  by mala Európska komisia zriadiť záväzný európsky mechanizmus monitoringu a reportovania o stave v týchto oblastiach. Uvádzajú to poslanci v uznesení prijatom v utorok. Tento mechanizmus by mal zahŕňať objektívne kritériá a stanoviť postup k náprave porušenia pravidiel.

„Poskytujeme Európskej únii nástroje na presadzovanie všetkých politík- politiky hospodárskej súťaže, policajnej a justičnej spolupráce, zahraničnej politiky, ale naše základné hodnoty, nie sú chránené dostatočne silnými právnymi nástrojmi, ktoré by zabezpečili dodržiavanie hodnôt v celej Európskej únii“, uviedla poslankyňa EP Sophie in’t Veld (ALDE, Holandsko) v rozprave pred hlasovaním. V ňom poslanci schválili jej legislatívny návrh 505 hlasmi za, 171 bolo proti a 39 poslanci sa zdržali.

Nový mechanizmus by mal zabezpečiť, aby všetky členské štáty rešpektovali hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ. Takisto by mal stanoviť jednoznačné, opodstatnené a nepolitické kritériá na posúdenie stavu demokracie, právneho štátu a základných práv v členských krajinách. Malo by to byť systematickým spôsobom a za rovnakých podmienok, uvádza sa v znení.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Cieľom návrhu je začleniť existujúce nástroje v tejto oblasti do jedného celku a zabezpečiť, aby sa využívali v plnom rozsahu. Zároveň by mal vyplniť zjavnú medzeru medzi monitorovaním situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v kandidátskych krajinách EÚ a nedostatkom účinných postupov voči členským štátom EÚ. V neposlednom rade by mal zaviesť pravidelné diskusie o demokracii, právnom štáte a základných právach v európskych inštitúciách  a národných parlamentoch.

Ďalšie kroky

Parlament žiada Komisiu, aby do septembra 2017 predložila návrh Unijného paktu o demokracii, právnom štáte a základných právach v podobe medziinštitucionálnej dohody. Tá by zosúladila a doplnila existujúce mechanizmy. Komisia bude musieť na žiadosť Parlamentu poskytnúť odôvodnenú odpoveď.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices