cecilia-malmstrom
Cecilia Malmström, komisárka pre obchod. PHOTO: © European Union- EP.

Ekvádor pristúpil k dohode o obchode medzi EÚ, Peru a Kolumbiou

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová podpísala protokol o pristúpení Ekvádoru k dohode o obchode, ktorú EÚ uzavrela s Kolumbiou a Peru. Táto dohoda, ktorá sa zameriava na rozvoj, otvorí trhy na oboch stranách, zvýši stabilitu a predvídateľnosť obchodu a investícií v oboch smeroch a podporí inkluzívny a trvalo udržateľný rozvoj.

Komisárka Malmströmová uviedla:Táto dohoda predstavuje míľnik vo vzťahoch medzi Ekvádorom a EÚ a vytvára vhodný rámec na posilnenie obchodu a investícií na oboch stranách. Je dôležité, aby dohoda nadobudla platnosť čo najskôr, aby vývozcovia, pracovníci i občania mohli začať využívať jej výhody. Musíme posilniť vzájomnú obchodnú výmenu, pretože obchod je kľúčovým faktorom rastu a tvorby pracovných miest v EÚ, ale rovnako v ekvádorskom hospodárstve, ktoré sa usiluje o diverzifikáciu a začlenenie do globálnych hodnotových reťazcov. Dohoda predstavuje oporný bod pre európske podniky a je stavebným kameňom pre reformy v Ekvádore.

Komisárka podpísala protokol o pristúpení počas slávnostného ceremoniálu, na ktorom sa zúčastnil aj slovenský minister pre zahraničné veci Peter Žiga zastupujúci slovenské predsedníctvo EÚ, ekvádorský viceprezident Jorge Glas, kolumbijský veľvyslanec Rodrigo Rivera a peruánska veľvyslankyňa Cristina Ronquillo De Blödorn. Dohoda však musí pred tým, ako ju možno predbežne vykonávať, získať súhlas Európskeho parlamentu.

Dohodou sa odstránia clá na všetky priemyselné výrobky a produkty rybolovu, zvýši sa prístup poľnohospodárskych výrobkov na trh, zlepší sa prístup k verejnému obstarávaniu a službám a ďalej sa odstránia technické prekážky obchodu. Po tom, čo bude dohoda v plnej miere vykonaná, vývozcovia z EÚ každoročne na clách ušetria aspoň 106 miliónov EUR a ročné úspory ekvádorských vývozcov dosiahnu vďaka odstráneniu ciel 248 miliónov EUR.

Táto asymetrická dohoda zohľadňuje rozvojové potreby Ekvádoru. Odstraňovanie ciel bude prebiehať postupne počas obdobia 17 rokov, pričom po nadobudnutí platnosti dohody EÚ liberalizuje takmer 95 % colných položiek a Ekvádor približne 60 %. Podľa odhadov Komisie bude dosah na ekvádorský HDP značný. Dohoda Ekvádoru umožní čerpať výhody z lepšieho prístupu jeho hlavných vývozných artiklov na trhy v EÚ, medzi ktoré patria produkty rybolovu, rezané kvetiny, káva, kakao, ovocie a orechy. Zvýhodnená colná sadzba sa bude vzťahovať aj na banány, avšak bude zavedený stabilizačný mechanizmus, ktorý Komisii umožní preskúmať a zvážiť pozastavenie zvýhodnenej sadzby v prípade, že sa dosiahne ročná prahová hodnota, k čomu v súčasnosti dochádza v súvislosti s našimi dohodami o obchode s Kolumbiou, Peru a Strednou Amerikou.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Významné budú takisto prínosy pre EÚ. Napríklad pre poľnohospodárske odvetvie EÚ bude výhodné, že sa zlepší prístup na trh pre jeho produkty, a bude ťažiť aj z ochrany približne stovky zemepisných označení EÚ na ekvádorskom trhu. Zisky pre EÚ možno očakávať aj v niektorých špecifických odvetviach, vrátane nového prístupu na trh pre automobily a strojové zariadenia.

Navrhnutá dohoda obsahuje takisto záväzky týkajúce sa účinného vykonávania medzinárodných dohovorov v oblasti pracovných práv a ochrany životného prostredia, ktoré budú monitorované za systematickej účasti občianskej spoločnosti.

Dohoda posilní regionálnu integráciu, pretože sa Ekvádor stane už tretím členom Andského spoločenstva (po Kolumbii a Peru), ktorý sa k tejto obchodnej dohode pripojí. V dohode zostáva zakotvená možnosť, aby sa k nej pripojil aj štvrtý člen uvedeného spoločenstva, Bolívia, ak o to prejaví záujem. Prostredníctvom tejto obchodnej dohody EÚ naďalej posilňuje svoje vzťahy s Latinskou Amerikou a napĺňa svoj ambiciózny obchodný program s týmto regiónom.

Súvislosti

Obojstranný obchod s tovarom medzi EÚ a Ekvádorom dosahoval v roku 2015 objem 4,6 miliardy EUR; EÚ vyviezla do Ekvádoru tovar v hodnote 2 miliardy EUR a doviezla tovar za 2,6 miliardy EUR.

Rokovania o dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru sa začali v januári 2009. Ekvádor v júli 2009 svoju účasť na rokovaniach pozastavil. Rokovania o dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru boli ukončené v marci 2010 a dohoda sa začala predbežne vykonávať od marca 2013 v prípade Peru a od augusta 2013 v prípade Kolumbie. Výhody dohody o obchode s Kolumbiou a Peru sú viditeľné už teraz. Napríklad, od nadobudnutia platnosti dohody vyviezlo po prvýkrát tovar do EÚ viac ako 500 kolumbijských a 1 100 peruánskych spoločností, najmä malých a stredných podnikov.

V máji 2013 prejavil Ekvádor ochotu v rokovaniach pokračovať a pripojiť sa k dohode s Kolumbiou a Peru. Rokovania boli formálne obnovené v januári 2014 a ukončené 17. júla 2014.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices