reklama
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Reklama vytvára takmer 6 miliónov pracovných miest v celej EÚ a tvorí 4,6 percent z celkového HDP

Prvá štúdia zameraná na ekonomický a sociálny prínos reklamy v rámci Európskej únie potvrdila silný vplyv reklamného priemyslu na ekonomický rast vo všetkých členských krajinách. Z výsledkov štúdie vyplýva, že reklama vytvára takmer 6 miliónov pracovných miest v celej Európskej únii a tvorí 4,6 percent z celkového HDP.

Nezávislá štúdia bola realizovaná spoločnosťou Deloitte za podpory Svetovej federácie zadávateľov reklamy (WFA), ktorej členom je aj Slovenské združenie pre značkové výrobky. Podľa štúdie, v ktorej bolo využité ekonometrické modelovanie, reklamný priemysel priamo aj nepriamo ovplyvňuje hospodárstvo Európskej únie a jej občanov v troch kľúčových oblastiach – ekonomika, zamestnanosť a sociálne benefity.

Každé euro investované do reklamy vytvára sedem eur na HDP. To znamená, že 92 miliárd eur vynaložených na reklamu v roku 2014 prispelo k HDP sumou 643 miliárd eur, čo predstavuje 4,6 % z celkového HDP Európskej únie.

„V širšom zmysle reklama prispieva k ekonomike vďaka tomu, že podporuje konkurencieschopnosť, poskytuje spotrebiteľom informácie o produktoch a službách a pomáha im v rozhodovaní pri nákupnom procese,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

V neposlednom rade je reklama hnacím motorom pre inovácie. Poskytuje firmám stimuly, aby vytvárali diferencované produkty a služby, ktoré im poskytnú konkurenčnú výhodu v EÚ aj vo svete.

  • Reklamný priemysel vytvára v Európskej únii 5,8 miliónov pracovných miest
  • Toto číslo zodpovedá 2,6 % všetkých pracovných miest v EÚ mimo in-house pozícií spojenými s výrobou reklamy.

Pracovné miesta súvisiace priamo s výrobou reklamy tvoria 16 %. 10 % predstavujú pozície v médiách, ktoré sú financované z reklamy, vrátane novinárov a tvorcov obsahu či ľudí pracujúcich v OOH alebo televízii. Poslednú skupinu (74 %) tvoria pracovné miesta, ktoré sa vytvorili v dôsledku reklamnej činnosti a reklamného stimulovania dopytu po výrobkoch.

Reklamný priemysel poskytuje sociálne výhody

Reklama čiastočne alebo úplne financuje mediálne služby. Vďaka tomu majú ľudia prístup k správam, zábave a komunikačným nástrojom za zníženú cenu či dokonca zadarmo. Vyhľadávače zase znižujú čas aj finančné náklady pri vyhľadávaní informácií.

Viac..  Analýza: Eurozóna stagnuje, inflácia spomaľuje, sadzby ECB by už nemali rásť

„Bez reklamy by sa výrazne znížili prostriedky všetkých médií. To by mohlo viesť k vyšším poplatkom za televízne služby, k obmedzeniu plurality a nezávislosti novín a časopisov či k neschopnosti rozhlasových staníc poskytovať spravodajstvo a zábavu po celý deň. Navyše, profesionálne športové a kultúrne podujatia by museli hľadať nové zdroje finančnej podpory,“ dopĺňa Ľubomír Tuchscher.

V online priestore reklama do veľkej miery financuje služby, vďaka čomu ich môže verejnosť využívať úplne zdarma alebo za veľmi nízku cenu. Napríklad okolo 70 % občanov EÚ pravidelne využíva e-mailové služby, zatiaľ čo sociálne médiá sú široko dostupné.

Európsky reklamný priemysel vyzýva k moratóriu a  k zváženiu všetkých dôsledkov

 „Reklama je kľúčovým motorom ekonomiky, ktorý podporuje hospodársku súťaž, inovácie v podnikaní a poskytuje značné výhody pre spoločnosť tým, že úplne alebo čiastočne financuje mediálne služby od správ až po zábavu. Ďalšie obmedzovanie reklamy môže mať významné ekonomické, sociálne aj kultúrne následky,“ hovorí Stephan Loerke, výkonný riaditeľ WFA.

Európsky reklamný priemysel preto volá po moratóriu na ďalšie obmedzenia v oblasti reklamy, aby sa zabezpečilo úplné posúdenie celkového vplyvu akýchkoľvek nových predpisov, vrátane ich neplánovaných dôsledkov. V súčasnej dobe sa priemysel obáva, že nové smernice týkajúce sa audiovizuálnych mediálnych služieb a elektronického súkromia môžu znamenať ďalšie obmedzenia, ktoré poškodia európsku digitálnu ekonomiku.

„Reklama je významná pre zamestnanosť, inovácie, kultúru a zábavu. Podporuje pluralitu médií, ktorá je základom demokracie. Jej výhody sú všadeprítomnou súčasťou každodenného života,“ uzatvára Loerke.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices