europsky parlament
Európsky parlament. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil zrušenie víz pri krátkodobých pobytoch občanov Gruzínska v Schengene

Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívny návrh, ktorý občanom Gruzínska umožní vstupovať do schengenského priestoru za účelom krátkodobého pobytu bez víz. Bezvízový styk sa však stane realitou až v momente, keď nadobudne účinnosť revidovaný mechanizmus znovuzavedenia vízovej povinnosti, ktorý členským štátom umožní zatiahnuť záchrannú brzdu a obnoviť víza napríklad v prípade ohrozenia verejnej bezpečnosti či zvýšenej migrácie z krajiny.

Na vstup do platnosti musia novú legislatívu schváliť oba zákonodarné zbory Únie. Po Európskom parlamente, ktorý ju podporil pomerom hlasov 553 (za): 66 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania), ju tak musí ešte formálne odobriť Rada (ministrov) EÚ.

Parlamentná spravodajkyňa návrhu, poslankyňa Mariya Gabriel (EPP, BG), ocenila „rozsiahle a komplexné reformy,” ktoré Gruzínsko zaviedlo v snahe o liberalizáciu vízového režimu s krajinami schengenského priestoru, a poďakovala sa orgánom krajiny, ako aj jej občanom, za ich dôslednosť a trpezlivosť. Vyzdvihla tiež silu Gruzíncov a ich oddanosť demokracii a zdôraznila, že zrušenie vízovej povinnosti priblíži krajinu k EÚ.

Bezvízový styk len pri krátkodobých nepracovných pobytoch

Držitelia gruzínskych biometrických pasov by podľa nových pravidiel mohli bez víz vstúpiť na územie schengenského priestoru napríklad za účelom dovolenky, návštevy príbuzných či pracovnej cesty maximálne po dobu 90 dní v rámci 180-dňového obdobia. Zrušenie vízovej povinnosti neumožní občanom Gruzínska zamestnať sa v krajinách EÚ.

Text schváleného uznesenia pripomína, že Tbilisi splnilo všetky podmienky potrebné na liberalizáciu vízového režimu. Poslanci však zdôraznili, že trvalé dodržiavanie týchto kritérií zo strany Gruzínska, a to najmä v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, bude Komisia náležite monitorovať.

Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Zrušenie vízovej povinnosti sa týka celého schengenského priestoru, ktorého súčasťou je 22 členských štátov EÚ (teda celá Únia s výnimkou Bulharska, Cypru, Chorvátska, Írska, Rumunska a Spojeného kráľovstva), ako aj Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Účinnosť až s mechanizmom záchrannej brzdy

Presun Gruzínska zo zoznamu krajín, ktorých štátni príslušníci potrebujú na vstup do Schengenu víza (tzv. negatívny zoznam), na zoznam štátov, ktorých občania sú od vízovej povinnosti oslobodení (tzv. pozitívny zoznam), musí po Európskom parlamente potvrdiť aj Rada (ministrov) EÚ. Následne bude schválené nariadenie podpísané a zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Bezvízový prístup občanov Gruzínska do schengenského priestoru nadobudne účinnosť v ten istý deň ako revidovaný mechanizmus znovuzavedenia vízovej povinnosti, ktorý umožní členským štátom dočasne obnoviť vízovú povinnosť napríklad v prípade ohrozenia verejnej bezpečnosti či zvýšenej migrácie na ich území. Revidovaný mechanizmus takzvanej záchrannej brzdy poslanci schválili 15. decembra 2016.

O red

Odporúčame pozrieť

pas

Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Členské štáty (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli schválili nové pravidlá, ktoré umožnia požiadať o …

Consent choices