plenarne zasadnutie
Plenárne zasadnutie EP. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci schválili viac financií na rast, zamestnanosť a ochranu hraníc

Parlament v stredu schválil spružnenie dlhodobého rozpočtu EÚ tak, aby sa uľahčil presun financií na riešenie najnaliehavejších výziev. Medzi tie v súčasnosti patrí riešenie migračnej krízy, posilnenie bezpečnosti a podpora rastu a tvorby pracovných miest. Poslanci dlhodobo presadzovali väčšiu flexibilitu Viacročného finančného rámca Únie, ktorá teraz bude platiť po zbytok aktuálneho rozpočtového obdobia 2014-2020.

„Európsky parlament presadzoval revíziu Viacročného finančného rámca s cieľom reagovať na nové výzvy, ktoré stoja pred Európskou úniou. Napriek tomu, že rozsah zmien nenaplnil naše ambície, s výsledkom môžeme byť spokojní,‟ uviedol spravodajca Jan Olbrycht (EPP, PL).

„Presadili sme vôbec prvú revíziu Viacročného finančného rámca, ktorá zaistí lepší rozpočtový systém po zvyšok aktuálneho obdobia. Rozšírili sme manévrovací priestor, aby sme mohli reagovať na nové výzvy. Zabezpečili sme tiež dodatočné rozpočtové prostriedky pre niektoré programy a politiky: 6 miliárd eur sa vynaloží na zvýšenie podpory malých a stredných podnikov, výskumu, programu Erasmus+, tvorby pracovných miest pre mladých a bezpečnosti našich občanov,‟ dodal poslanec Olbrycht.

„Vítame schválenú revíziu, ktorá okrem iného prinesie ďalších 1,2 miliárd eur na riešenie nezamestnanosti mladých do roku 2020. Je to krok správnym smerom. Chceli sme však zájsť ďalej, o čo sa opäť pokúsime v budúcich rokovaniach o rozpočte,‟ uviedla spravodajkyňa Isabelle Thomas (S&D, FR).

Poslanci schválili nariadenie o revízii Viacročného finančného rámca (VFR) pomerom hlasov 470 (za): 166 (proti): 66 (zdržalo sa hlasovania).

Viac prostriedkov na migráciu, zamestnanosť a bezpečnosť

Výsledkom revízie je okrem iného navýšenie prostriedkov určených na opatrenia súvisiace s migračnou krízou a na podporu rastu a zamestnanosti celkovo o 6,009 mld. eur, pričom približne 85% tejto sumy sa pokryje z nevyužitých zdrojov a zvyšok sa presunie z iných kapitol v rámci VFR.

Na riešenie migračnej krízy poskytne Únia v rokoch 2017-2020 o 3,9 mld. eur viac prostriedkov, ako pôvodne plánovala. Približne 2,55 mld. eur sa vynaloží v rámci Únie, 1,39 mld. eur pôjde na riešenie príčin migrácie v zahraničí.

Viac..  Ivan Štefanec: Afrika ide vpred rýchlym tempom a my chceme byť pri tom

EÚ v tom istom období navýši prostriedky na podporu rastu a zamestnanosti o 2,1 mld. eur. Väčšia časť tejto sumy, konkrétne 1,2 mld. eur, pôjde na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých. Zvyšok prostriedkov sa vynaloží na dopravnú infraštruktúru, výskumné programy, podporu malých a stredných podnikov a program Erasmus+.

Poslanci však zdôraznili, že ide o orientačné sumy, ktoré bude potrebné prehodnotiť v rámci výročného rozpočtového postupu, a to s náležitým zreteľom na konkrétne okolnosti každého ročného rozpočtu.

Flexibilnejší viacročný rozpočet EÚ

Vôbec prvá revízia Viacročného finančného rámca je vo svojej podstate úpravou nariadenia o VFR z roku 2013 zameranou na posilnenie ustanovení o flexibilite a osobitných nástrojoch. Tieto zmeny umožnia ľahší presun väčších prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými kapitolami a rokmi a umožnia tak EÚ flexibilnejšie reagovať na nepredvídateľné udalosti a nové priority vo svetle neustále sa meniacich výziev vnútri aj za hranicami Únie.

Reakcie slovenských poslancov

„Viacročný finančný rámec bude už poznačený vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie. Bude potrebné zabezpečiť plynulé financovanie kľúčových európskych politík, medzi ktoré patrí najmä kohézia. Naši občania nemôžu byť ukrátení o peniaze, ktoré sú určené na rozvoj miest a regiónov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Pozmenený VFR musí pred vstupom do platnosti jednohlasne odobriť Rada (ministrov) EÚ.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

sud

Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Európsky parlament v utorok potvrdil, že chce chrániť novinárov, aktivistov a akademikov a ich organizácie …

Consent choices