transport zvierat
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

SLOBODA ZVIERAT: Petíciu proti transportom zvierat v EÚ už podpísalo 853-tisíc ľudí

Európsku petíciu za ukončenie dlhých transportov živých zvierat a ich nahradenie obchodom s hotovým mäsom, ku ktorej sa pripojila aj slovenská organizácia Sloboda zvierat, už podpísalo vyše 853-tisíc ľudí. Cieľom je získať miliardu podpisov.

V petícii vo forme listu ministrom poľnohospodárstva, v prípade Slovenska ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej, signatári požadujú zníženie maximálneho času prepravy živých zvierat v EÚ na osem hodín ako aj revíziu súčasnej legislatívy a jej presadzovanie tak, aby bola zvýšená ochrana zdravia a pohody zvierat.

Vlády Nemecka, Holandska a Dánska požiadali Európsku komisiu o revíziu EÚ legislatívy o preprave zvierat, nasledovalo ich Švédsko s rovnakou požiadavkou. Novela zákona by mala aktualizovať súčasné pravidlá tak, aby odrážali najnovšie vedecké poznatky o zdraví a pohode zvierat, stanoviť limity vychádzajúce zo špecifických potrieb jednotlivých druhov zvierat, prísnejšie a konkrétnejšie požiadavky na kvalitu dopravy i zlepšenie v oblasti vzdelávania personálu a vodičov.

„Žiadame vás podporiť žiadosť Nemecka, Holandska a Dánska o revíziu Nariadenia Rady EÚ o ochrane zvierat počas prepravy,“ píše sa v petícii s tým, že napriek silnej podpore požiadavky obmedziť dlhé transporty zvierat zo strany verejnosti čísla ukazujú, že počet dlhých transportov živých zvierat stúpol. Podľa ochrancov zvierat to dokazuje, že súčasné normy je nutné aktualizovať a prepracovať. Vlády by tiež mali podporiť potravinové reťazce, ktoré uprednostňujú mäso zo zvierat usmrtených čo najbližšie k miestu ich narodenia a výkrmu. Jestvuje už mnoho systémov, ktoré podporujú nákup mäsa z lokálnych chovov, nové európske pravidlá umožňujú spotrebiteľovi uprednostniť mäso zo zvieraťa narodeného, odchovaného a usmrteného v rámci jedného členského štátu, to znamená bez dlhého transportu.

Viac..  Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Ako informuje Sloboda zvierat, každý rok sa na komerčné účely preváža z EÚ do tretích krajín asi miliarda kurčiat a hydiny a 37 miliónov prasiat, oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Transport na dlhé vzdialenosti spôsobuje zvieratám extrémne vyčerpanie, dehydratáciu, zranenia a smrť a zvyšuje riziko prepuknutia chorôb. Väčšinu zvierat čaká na konci tejto cesty zlé zaobchádzanie a často nehumánne usmrtenie, pretože tieto krajiny nie sú členmi EÚ a neplatí pre ne EÚ legislatíva o ochrane zvierat počas usmrcovania. Sloboda zvierat konštatuje, že legislatíva EÚ o preprave zvierat nefunguje efektívne.

Nariadenie Rady je príliš všeobecné, chýba jasné stanovenie maximálnej dĺžky prepravy, minimálneho prepravného priestoru pre zviera, minimálnej výšky stropu v priestore vozidla či prestávok na napájanie a kŕmenie. „Navyše sa vykonáva len veľmi málo kontrol, pričom iba jedno percento týchto kontrol je realizovaných počas transportu. Práve vtedy však dochádza k najčastejším a najzávažnejším porušeniam,“ uvádza Sloboda zvierat.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices