PHOTO © European Union

Ivan Štefanec: V otázke britského rozchodu sú dôležití malí a strední podnikatelia

Vystúpenie Británie z Európskej únie je stále predmetom rokovaní. Už teraz sú predpoklady o tom, ako sa táto udalosť dotkne trhu či podnikania. Podľa Ivana Štefanca je hlavným záujmom Európskej únie chrániť zákazníkov a malé a stredné podniky.

Ako podľa vás ovplyvní brexit podnikanie? Dá sa už teraz hovoriť o konkrétnych zmenách?

V súčasnosti sme v situácii, kedy musíme minimalizovať škody. Samozrejme, brexit nepomôže nikomu a každý na ňom stratí, no Británia stratí viac ako Európska únia. EÚ je väčší trh a pre Britániu je zároveň najväčším obchodným partnerom. Doplatia na to, samozrejme, aj európski zákazníci, takže sa snažíme minimalizovať škody práve na ich strane. Momentálne je na ťahu Británia a je na nej s akou predstavou dohody príde.

Čo je hlavným záujmom momentálne zo strany Európskej únie?

Hlavným záujmom je čo najviac sa priblížiť súčasnému stavu, aby na výrobky a služby neboli žiadne tarifné alebo netarifné obmedzenia. Naši občania by nemali byť postihovaní tým, že nebudú môcť využívať zdravotné sociálne poistenie v Británii a aby neboli negatívne postihovaní ani tí, ktorí sú zamestnaní v prevádzkach a firmách s produkciou výrobkov na britský trh. Ide aj o zamestnanosť, pretože viac než 5 % slovenskej obchodnej bilancie ide do Veľkej Británie, takže nám záleží aj na tejto oblasti. Naozaj chceme čo najviac priblížiť podmienky súčasnému stavu, no momentálne je to na Británii. My ju nevyháňame, ona chce odísť a prvá verzia musí ísť od nich.

To znamená, že Európska únia sa bude snažiť o zachovanie voľného trhu tak, ako ho poznáme v súčasnosti?

Určite áno. Je to najlepšie pre európskych občanov. Budeme apelovať na zachovanie európskeho trhu, no nemýľme si spoločný trh s obchodnými dohodami. Máme spoločný trh aj s krajinami, ktoré do EÚ nepatria, tie za to musia, samozrejme, platiť. Je to Švajčiarsko aj Nórsko, ktoré výrazne prispievajú do európskych zdrojov a ak sa v takejto situácii ocitne Británia, je možné, že bude prispievať tiež. Jednania budú tvrdé a bude sa vyjednávať aj o veľkých peniazoch.

Aký to bude mať vplyv na malých, stredných podnikateľov alebo aj na väčšie korporácie?

Británia je centrom nielen európskeho, ale aj svetového finančníctva. Má vyspelý automobilový priemysel a nadštandardné vzdelávacie možnosti. Britské univerzity naozaj patria k tým najlepším na svete. Je pochopiteľné, že tieto výhody Briti nechcú stratiť, na druhej strane, najmä v oblasti finančníctva automobilového priemyslu bude ďalší osud závisieť od dohôd s EÚ. Prvé firmy už diverzifikujú riziko a uvažujú o sťahovaní pracovníkov na európsky trh najmä z finančného sektoru, čo je úplne pochopiteľné. To, ako na tom bude automobilový priemysel uvidíme podľa dohôd. Ja sám som počas práce na legislatíve pre schvaľovanie nových vozidiel navštívil aj britské automobilky, sami Briti zdôrazňovali, že ich autá tvorí až 60 % súčiastok, pochádzajúcich z EÚ. Záleží im na zachovaní spoločného trhu, ide o spoločný záujem, európsky aj britský. Momentálne sme na začiatku rokovaní ale viem, že naším záujmom je čo najviac sa priblížiť tomu, čo je dnes, aby sme boli pragmatickí a nespôsobili škody. My sme na to, aby sme hľadali čo najlepšie riešenia pre ľudí.

Viac..  Jozef Mihál: V slovenskom parlamente zažívame hádky, v EP neviete rozoznať opozíciu a koalíciu

Ako sa môže najmä na malých a stredných podnikateľoch odraziť v rámci brexitu napríklad zamestnanosť?

Malí a strední podnikatelia tvoria dve tretiny pracovných miest či v Británii, v EÚ alebo aj na Slovensku. Je to kľúčová téma a aj ja mám záujem pri každom rozhodnutí, legislatíve či obchodnej dohode hájiť záujmy všetkých občanov. Treba sa na to pozerať najmä z pohľadu malých a stredných podnikateľov, ktorí sú zraniteľní a ktorých záujmy musíme chrániť. Keď hovoríme o zamestnanosti, hovoríme najmä o nich aj v rámci automobilového priemyslu, sú to napríklad dodávatelia. Keď hovoríme o dodávkach na britský trh vidíme len tie väčšie firmy ale predovšetkým sú malé a stredné. Vo finančných službách taktiež, hovoríme síce o veľkých finančných inštitúciach ale aj tie stoja na pilieroch malého a stredného podnikania. Ponúkajú nové flexibilné služby, najmä v oblasti elektronických služieb, takže aj v otázke britského rozchodu je dôležitá práve táto oblasť podnikania.

Ako konkrétne sú chránené záujmy malého a stredného podnikania?

Práve teraz je v parlamente dôležitá legislatíva pre lepší prístup ku kapitálu pre malé firmy, ktoré potrebujú rásť, aby s každou požiadavkou na svoje rozšírenie a financovanie tohto rozšírenia nemuseli ísť do banky. Zlepšujeme ich prístup ku kapitálovému trhu a tou zásadnou zmenou je, že pri vydávaní svojich akcií môžu ísť z výšky 100 000 eur až na hranicu jedného milióna eur. To je práve pomoc pre firmy, ktoré sa ujali na trhu ale potrebujú ďalej úspešne rásť. Ukazuje sa, že v porovnaní so Spojenými štátmi americkými je to segment, ktorý Európa trošku zanedbáva. Sú to firmy s úspešnými výrobkami alebo službami a naozaj potrebujú lepší prístup ku kapitálu. Verím, že práve táto zmena môže pomôcť.

Tieto výhody môžu v súčasnosti ešte stále čerpať aj britskí podnikatelia? Existujú pre nich momentálne v súvislosti s brexitom nejaké obmedzenia?

Obmedzenia nie sú žiadne. Británia je zatiaľ právoplatným členom EÚ, to znamená, že má zastúpenie vo všetkých inštitúciách a jej občania a podnikatelia môžu čerpať výhody z európskej integrácie.

O jen

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices