benova
Europoslankyňa Monika Flašíková. PHOTO: © European Union - EP.

Monika Beňová: Riešenie problémov s utečencami si vyžaduje kompromis lídrov členských štátov

Európsky parlament sa bude v rámci dnešného plenárneho zasadnutia opätovne zaoberať otázkami týkajúcimi sa riešenia migračnej krízy. Následne vo štvrtok sa bude o uznesení na túto tému hlasovať.

Uznesenie bude mať rovnako ako v minulosti len deklaratívny charakter. Európsky parlament v tejto oblasti nemá prakticky žiadne právomoci. Význam akýchkoľvek odporúčaní sa tak stráca,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Efektívne opatrenia súvisia najmä s posilňovaním azylovej politiky, prísnym postihovaním pašerákov, či lepšou ochranou vonkajších hraníc Schengenu. „Pokrok sa doposiaľ podarilo dosiahnuť najmä v poslednej oblasti, a to vytvorením spoločnej európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Tá pomáha pri efektívnejšom riadení migračných tokov,“ priblížila.

Ďalší posun závisí prakticky výlučne od vôle k dosahovaniu kompromisov zo strany lídrov jednotlivých členských štátov. Práve ich dlhodobá neschopnosť nájdenia fungujúcej dohody ukazuje, že problémy s utečencami stále ohrozujú súdržnosť Európskej únie omnoho viac než ostatné výzvy, ktorým je nútená čeliť,“ zdôraznila Monika Flašíková Beňová. Najviac zdôrazňovaným nástrojom pritom nemôžu byť len kvóty. Tie situáciu ľudí na úteku nezlepšujú. Potreba dohody je najmä na aktívnych spôsoboch riešenia situácie v problémových krajinách odkiaľ ľudia do Európy utekajú,“ uzavrela.

Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices