wifi
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zriaďuje bezplatné „WiFi4EU“ hotspoty

Maltské predsedníctvo dosiahlo neformálnu dohodu s Európskym parlamentom o programe financovanom EÚ s názvom „WiFi4EU“ na podporu bezplatného internetu na mestských úradoch, v nemocniciach, parkoch a na iných verejných miestach. Ľahko rozpoznateľný viacjazyčný portál WiFi4EU poskytne používateľom bezplatné a bezpečné vysokorýchlostné pripojenie na internet.

Miestna samospráva alebo iný verejný subjekt ponúkajúci pripojenie môže využívať portál na zabezpečenie ľahkého prístupu k ich digitálnym službám.

„WiFi4EU umožní prístup k rýchlemu internetovému pripojeniu mnohým občanom, ktorí by inak možno nemali možnosť vyskúšať si vysokokvalitné pripojenie“, povedal Emmanuel Mallia, maltský minister pre konkurencieschopnosť, digitálne a námorné hospodárstvo a hospodárstvo služieb. „Podporí sa ním využívanie digitálnych služieb a zmenší sa digitálna priepasť, a to aj na miestach s obmedzeným prístupom na internet.“

V dnešnej dohode sa vymedzuje, ako bude tento program vyzerať, ale jeho rozpočet sa dokončí až po prebiehajúcom strednodobom preskúmaní viacročného finančného rámca EÚ.

V rámci tohto programu budú môcť obce, knižnice, nemocnice a iné verejné subjekty požiadať pomocou jednoduchých administratívnych postupov o finančné prostriedky na inštaláciu miestnych bodov bezdrôtového prístupu. Za prevádzku pripojenia bude zodpovedný samotný verejný subjekt po dobu najmenej troch rokov. Na pokrytie až 100 % oprávnených nákladov sa zabezpečia jednoduché nástroje financovania, akými sú napríklad poukážky.

Viac..  EÚ otvorila výzvy za 325 miliónov eur na podporu inovácií v oblasti polovodičov

Finančné prostriedky by sa mali na projekty prideľovať geograficky vyváženým spôsobom v rámci krajín EÚ a vo všeobecnosti podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Žiadateľov z krajín s nízkou mierou účasti bude možné v určitej miere uprednostniť.

S cieľom zabezpečiť, aby finančná pomoc nenarúšala hospodársku súťaž alebo neodradila súkromné investície, sú oprávnené len projekty, ktoré nie sú duplicitné s existujúcimi súkromnými alebo verejnými internetovými pripojeniami.

Cieľom je schválenie rozpočtu pre tento program a dokončenie technických prác v dostatočnom čase na to, aby sa program mohol začať vykonávať do konca roku 2017.

Predsedníctvo predloží výsledok dnešných rokovaní členským štátom na schválenie v nadchádzajúcich týždňoch, aby sa projekt mohol začať tak, ako sa plánovalo.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices