Ilustračné. Twitter - EU Regional Policy

Regióny sú si bližšie ako inokedy, no pohodlnosť je nebezpečná

Už 15. Európsky týždeň regiónov a miest možno charakterizovať jediným slovom – aktuálny. Počas štyroch dní plných konferencií a workshopov odzneli názory na najdôležitejšie témy súčasnosti s dosahom do budúcnosti. V oblasti klimatických zmien, zdravia Európanov, klesajúcej populácie, či brexitu ale neostalo len pri názoroch. Najdôležitejšiou a najočakávanejšou časťou bolo predstavenie Správy Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Podľa Správy zasiahla hospodárska kríza takmer všetky členské štáty v rokoch 2008 až 2011 a zastavila tak dlhodobý pokles rozdielov v HDP na obyvateľa medzi jednotlivými členskými štátmi. Posledné obdobie ale naznačuje, že sa rozdiely medzi jednotlivými regiónmi opäť zmenšujú. Ukazovateľom sú podľa Európskej komisie predovšetkým mzdy v jednotlivých častiach Európskej únie, rovnako ako znižujúca sa miera nezamestnanosti. Napriek tomuto pozitívnemu trendu je úroveň nezamestnanosti stále vyššia ako bola pred krízou.

Ďalším, nie práve najpozitívnejším zistením je fakt, že v roku 2015 počet úmrtí v Európskej únii prekročil počet narodení. Tento fakt podľa štatistík vplýva aj na migráciu a mobilitu v rámci regiónu. Ľudia sa v snahe vyhnúť chudobe presúvajú z vidieckych regiónov do veľkých miest, ktoré ponúkajú viac možností. Môžeme teda predpokladať, že táto migrácia len umocňuje rozdiely medzi jednotlivými regiónmi v rámci Európskej únie, ale aj v rámci členského štátu.

Klimatické stratégie na regionálnej úrovni

V Správe sa tiež uvádza, že v záujme zníženia emisií skleníkových plynov sa od jednotlivých európskych regiónov budú vyžadovať ďalšie investície do energetickej efektívosti, do obnoviteľných zdrojov a do nízkouhlíkovej dopravy. Napriek tomu, že sa už jednotlivé regióny i sama Európska únia ako celok v oblasti klimatických zmien rozhýbala, treba brať na vedomie, že oživenie ekonomiky a „načerpanie nových síl“ môže v boji proti klimatickým zmenám stáť na strane pohodlnosti. Výsledkom by teda bolo pribrzdenie týchto iniciatív, preto Európska komisia apeluje na regióny a vyzýva ich k tomu, aby sa v oblasti boja proti klimatickým zmenám nastoľovali stále ambicióznejšie plány.

Viac..  Miriam Lexmann: V pomoci ženám a deťom sme o krok ďalej

Regionálne výzvy by na celoeurópskej úrovni mala posilniť väčšia a častejšie cezhraničná spolupráca, ktorá by v konečnom dôsledku mala alebo mohla viesť k prekonávaniu prekážok v rámci Európskej únie.

Európsky týždeň regiónov a miest nie je zbytočný

Okrem toho, že sa počas Európskeho týždňa regiónov a miest konalo viac ako 137 workshopov, návštev, odovzdávaní cien a podujatí, zúčastnilo sa ho takmer 6 000 účastníkov a viac ako 800 rečníkov. Vzhľadom na výhody diskusie môžu jednotlivé workshopy, výmeny názorov a zdieľanie spoločných plánov do budúcnosti viesť k odovzdávaniu si skúseností a poznatkov navzájom, a to má na regionálnej úrovni naozaj predpoklady na odbúranie hraníc a znižovanie rozdielov.

O vik

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices