bulharske predsednictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Bulharsko prebralo predsedníctvo v Rade EÚ. Zamerať sa chce na štyri oblasti

V pléne Európskeho parlamentu vystúpi bulharský premiér Bojko Borisov, ktorý poslancom predstaví priority začínajúceho sa predsedníctva.

Bulharsko sa chce počas svojho polročného predsedníctva sústrediť na otázky, akými sú bezpečnosť a migrácia, konkurencieschopnosť, dlhodobý rozpočet EÚ a poľnohospodárstvo. Okrem toho si zaumienilo pomôcť krajinám západného Balkánu pri ich európskej integrácii. Bulharskí europoslanci dúfajú, že ich krajine sa počas šesťmesačného predsedníctva EÚ podarí presadiť spoločné iniciatívy a dosiahnuť pokrok na západnom Balkáne. 

Bulharskí europoslanci 

Bulharsko má v Európskom parlamente 17 poslancov, ktorí patria do štyroch politických skupín. Oslovení členovia Parlamentu sa zhodujú na tom, že ich krajina by mala pracovať na dosahovaní spoločných riešení na súčasné výzvy.

Andrey Kovatchev (EPP) verí, že „Bulharsko počas svojho úplne prvého predsedníctva Rady EÚ urobí všetko pre zachovanie európskej jednoty a podporí spoluprácu v kľúčových oblastiach.Veľmi dôležitá je preňho aj otázka krajín západného Balkánu, dúfa, že bulharské „predsedníctvo zohrá v prístupovom procese týchto krajín úlohu politického katalyzátora.“

Svetoslav Malinov (EPP) pripomína, že Bulharsko sa na svojich prioritách dohodlo spoločne s Estónskom a Rakúskom, ktoré EÚ predsedajú pred ním a po ňom. Dúfa však, že Bulharom „sa podarí dosiahnuť pokrok v jednej alebo dvoch politických iniciatívach, ktoré by sa na európsku politickú agendu EÚ nedostali, pokiaľ by jej nepredsedalo.“  

Sergei Stanishev (S&D) by rád videl pokrok v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre občanov, vrátane sociálnych záležitostí. Varuje, že rokovania o novom dlhoročnom rozpočte EÚ, ktorý začne v roku 2021, by nemali vyústiť do zníženia prostriedkov na politiky EÚ, čo by malo za následok prehlbovanie rozdielov v životných štandardoch. Ďalšou veľkou výzvou je podľa neho reforma európskeho azylového systému. „Členské štáty musia dospieť k dohode, aby sa všetky volania po solidarite stali realitou,“ hovorí.

Viac..  EÚ a Nórsko sa dohodli na partnerstve v oblasti surovín a batérií

Podľa Angela Dzhambazkiho (ECR) by „bulharské predsedníctvo malo ukázať zodpovedný postoj vo viacerých dôležitých oblastiach, akými sú migrácia, ochrana vonkajších hraníc a výrazné rozdiely v príjmoch a životnom štandarde medzi západnou a východnou Európou.“ Nechce, aby sa Únia rozdelila na jadro a perifériu.

 „V Bulharsku sme ohľadne priorít predsedníctva dosiahli konsenzus,“ hovorí Filiz Hyusmenova (ALDE). „Európa konsenzu, Európa konkurencieschopnosti a Európa súdržnosti sú témy, ktoré spĺňajú požiadavky na spoločné riešenie spoločných výziev a podporu dôvery v EÚ,“ dodáva.

O dac

Odporúčame pozrieť

Bulharsko

Zavedenie eura v Bulharsku môže byť posunuté

Snaha bulharskej vlády o prijatie eura je na dobrej ceste, ale jeho zavedenie môže byť …

Consent choices