zeny, MDZ
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Chceme, aby sa rovnosť žien a dievčat prejavila vo všetkých oblastiach života

Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2018

„Rovnosť žien a mužov je jednou zo základných hodnôt Európskej únie zakotvených v našich zmluvách. Únia je priekopníkom v boji proti rodovej diskriminácii a dnes môžeme s hrdosťou konštatovať, že sme v tejto oblasti dosiahli pokrok: Európa predstavuje pre ženy jedno z najbezpečnejších a najrovnoprávnejších miest na svete.

Tým však naše úsilie nekončí – k dosiahnutiu úplnej rovnosti oboch pohlaví v praxi ešte stále vedie dlhá cesta. Ženy a dievčatá sú neustále obeťami obťažovania, zneužívania a násilia. A ženám sa až príliš často nedarí prelomiť pomyselný sklenený strop — ešte vždy sú horšie platené a majú menej príležitostí na kariérny postup či rozvoj podnikania.

Chceme, aby sa rovnosť žien a dievčat prejavila vo všetkých oblastiach života: od prístupu k vzdelávaniu cez rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu a prístup k vedúcim pozíciám v podnikoch a v politike až po ochranu pred násilím.

Podpora žien vo vedúcich pozíciách a posilnenie ich hospodárskeho postavenia je pre nás absolútnou prioritou. Európska únia predstavila novú legislatívnu iniciatívu, ktorej zámerom je dosiahnuť väčšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov, ako aj akčný plán na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. a usilujeme sa o to, aby za nás hovorili činy: vo februári 2018 bolo na vedúcich pozíciách Európskej komisie zastúpených 36 % žien, čo je nárast oproti 11 % z novembra 2014, keď sme sa ujali našej funkcie. Predseda Juncker sa zaviazal, že do 31. októbra 2019, teda do konca mandátu súčasnej Komisie, zvýši tento podiel na 40 %.

Rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien konzistentne presadzujeme vo všetkých oblastiach našej politiky, a to tak na úrovni EÚ, ako aj v rámci vonkajších činností. Naša politika prispieva k celosvetovému úspešnému plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť. Tohtoročné Európske rozvojové dni sa zamerajú na kľúčovú úlohu žien a dievčat v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, na ich rovnocenné zastúpenie a vedúce postavenie vo všetkých oblastiach života. EÚ tohto roku okrem toho preberá vedenie iniciatívy s názvom „Výzva na prijatie opatrení na ochranu pred rodovo motivovaným násilím,“ do ktorej je zapojených viac ako 60 krajín a organizácií a ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa pri humanitárnych krízach riešil aj problém rodovo motivovaného násilia.

Európska únia pomáha napríklad prostredníctvom iniciatívy Spotlight ženám a dievčatám na celom svete, ktoré sú na úteku alebo boli vysídlené, ktoré sa stali obeťou násilia alebo ktorým bol odopretý prístup k vzdelávaniu, rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a službám plánovaného rodičovstva či na trh práce a ktoré boli vo všeobecnosti vylúčené z politického života. Viac ako 15 miliónov dievčat na celom svete vo veku základnej školskej dochádzky nenavštevuje žiadnu školu. EÚ preto pomáha zlepšiť prístup k vzdelávaniu v Afrike, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii.

Rodová rovnosť nie je len otázkou rovnoprávnosti a spravodlivosti v Európe — je aj základným predpokladom na dosiahnutie trvalého mieru a bezpečnosti, ako aj na zabezpečenie rozvoja, ekonomickej prosperity a rastu na celom svete.

Investície do potenciálu žien a dievčat sú investíciami do celej našej spoločnosti.a je to nielen zodpovednosťou žien a dievčat, ale aj mužov a chlapcov.“

Signatári:

Viac..  Von der Leyenová a Michel ostro odsúdili útok na slovenského premiéra

Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie

Günter Oettinger, komisár pre rozpočet a ľudské zdroje

Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení

Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo

Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá

Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport

Corina Crețuová komisárka pre regionálnu politiku

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu

Mariya Gabrielová, komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav. 

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices