Frans Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Európsku iniciatívu občanov podporilo už 9 miliónov ľudí

Európska komisia prijala druhú správu o uplatňovaní nariadenia o európskej iniciatíve občanov.

Od uvedenia európskej iniciatívy občanov do života v roku 2012 podporilo niektorú z nich spolu približne 9 miliónov občanov zo všetkých 28 členských štátov. Vyše milióna podpisov sa doteraz podarilo vyzbierať štyrom úspešným iniciatívam a na tri z nich sa Komisia zaviazala prijať nadväzné opatrenia.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans sa vyjadril: „Za posledných 6 rokov podporilo európsku iniciatívu občanov deväť miliónov ľudí. To je dôkaz, že tento nástroj podnecuje účasť aj diskusiu ponad štátne hranice a má konkrétny vplyv na politiky EÚ. Ale mali by sme zájsť ďalej: vďaka nášmu poslednému reformnému návrhu bude pre občanov oveľa jednoduchšie začínať a podporovať nové iniciatívy a k slovu sa dostanú aj mladí ľudia od 16 rokov.“

Za posledné tri roky sme zlepšili nelegislatívne stránky nástroja. Junckerova Komisia sa k nemu postavila politickejšie – všetky žiadosti o registráciu (ktorá je podmienkou zberu podpisov) už prerokúva kolégium komisárov a v niektorých prípadoch sa umožňuje čiastočná registrácia. Vďaka týmto zmenám sa prudko zvýšil počet iniciatív, ktoré bolo možno zaregistrovať; v porovnaní s predošlým trojročným obdobím, keď bolo schválených 60 % návrhov, ide od apríla 2015 až o 90 % návrhov.

Zo štyroch úspešných iniciatív Komisia nadviazala na „Stop vivisekcii (Stop vivisection)“ nelegislatívnymi opatreniami; na iniciatívu „Právo na vodu (Right2Water)“ Komisia reagovala minulý február revíziou smernice o pitnej vode; iniciatíva za zákaz glyfozátu a toxických pesticídov (Ban glyphosate and toxic pesticides)“ viedla Komisiu k predloženiu legislatívneho návrhu na zlepšenie transparentnosti vedeckých posudkov a procesov rozhodovania.

Po vydaní prvej správy Komisie o uplatňovaní európskej iniciatívy občanov v marci 2015 sa začalo preskúmanie vrátane verejnej konzultácie, ktoré mali za cieľ zlepšiť účinnosť nástroja. Komisia potom 13. septembra 2017 navrhla nové nariadenie, ktoré teraz musia schváliť Európsky parlament a Rada. Vďaka novému nariadeniu bude európska iniciatíva občanov pre organizátorov aj podporovateľov prístupnejšia, menej komplikovaná a jednoduchšie použiteľná. Komisia vyzýva na jeho prijatie do konca roku 2018, aby mohlo nadobudnúť účinnosť v januári 2020.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

O návrhoch sa bude diskutovať s partnermi počas Dňa európskej iniciatívy občanov, ktorý organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor 10. apríla.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politiky od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa ustanovenia zmluvy uplatnili.

Po formálnej registrácii umožňuje európska iniciatíva občanov miliónu občanov z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny predpis v niektorej z oblastí, v ktorých na to má právomoc.

Navrhovaná iniciatíva je prípustná za podmienok stanovených v nariadení o európskej iniciatíve občanov: nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices