CETA
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Škandalózne odhalenie v parlamentnom výbore

Riaditeľ odboru právnych služieb Ministerstva hospodárstva SR  na Výbore pre hospodárske záležitosti potvrdil, že do medzinárodnej obchodnej dohody s Kanadou – CETA bol úmyselne uvedený neexistujúci právny predpis, a to zrušený geologický zákon.

O čo ide? Do finálnej verzie dohody sa dostal  údaj, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi a môže Slovensku zničiť prírodu a pripraviť nás o veľké peniaze. Pôvodne som si myslela, že slovenskí vyjednávači dopustili školáckej chyby.  Súčasná slovenská legislatíva povoľuje ťažbu rádioaktívnych nerastných surovín len v prípade, ak sa v miestnom referende občania vyslovia za takúto ťažbu. Predložené znenie CETA-y sa však v tak citlivom konaní neodvoláva na platný geologický zákon a namiesto toho spomína zákon z roku 1999. Ten bol neplatný dávno predtým než sa na dohode vôbec začalo pracovať. Tento starý geologický zákon s referendom nepočíta a neobsahuje ani také prísne podmienky pre prieskum a ťažbu nerastných surovín, ako nové predpisy. Podrobné vysvetlenie chýb, ktorých sa dopustila Slovenská republika nájdete tu.

Na Výbore pre hospodárske záležitosti NR SR sa zúčastnili aj zástupcovia odbornej verejnosti JUDr. Jozef Šuchta a JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský autori hromadnej pripomienky k CETA . V diskusii k predloženej dohode odzneli zo strany ministerstva závažné slová. Spočiatku bagatelizovali naše pripomienky a obavy zo zneužitia dohody z titulu uvedenej „chyby“. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď na pripomienky môjho kolegu poslanca SaS Alojza Baránika odpovedali, že neplatný zákon bol do znenia dohody vložený úmyselne so zdôvodnením, že v starom zákone bola lepšia definícia podnikateľského subjektu, ktorý má záujem o ťažbu. Tým vlastne povedal, že sme správne pochopili zámer vyjednávačov , a to v tom zmysle, že pre kanadských investorov má platiť starý, už neplatný geologický zákon, kde nie je potrebné miestne referendum pre ťažbu uránu a úpravu radioaktívnych nerastov. O podrobnostiach sa dočítate aj v mojom komentári tu. Strana Sloboda a Solidarita ešte v novembri 2017 požiadala ministra hospodárstva Petra Žigu o nápravu chyby v obchodnej dohode CETA, aby Slovensko zbytočne neriskovalo desiatky miliónov eur v medzinárodných arbitrážach a v platbách za služby rôznych drahých právnikov. Preukázalo sa , že nejde o chybu , ale o úmysel!

Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

O Anna Zemanová

Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;  tímlíderka strany Sloboda a Solidarita pre životné prostredie. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK Bratislava. Venuje sa ochrane a tvorbe životného prostredia. Pôsobila ako riaditeľka Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a následne ako riaditeľka Strediska štátnej ochrany prírody. V rokoch 2002 – 2006 bola starostkou mestskej časti Bratislava - Vajnory. Bola poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja. Spolupracuje s aktivistami – pri práci na procesoch EIA v územnom plánovaní a posudzovaní veľkých investícii ako nultý okruh – diaľnica D4.

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices