Kissova
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS. PHOTO: archív SaS.

Jana Kiššová: Zaveďme daň na hlúpe politické rozhodnutia

Vláda sa už roky vezie na vlne dobrých ekonomických časov. To je obdobie, kedy sa majú znižovať dane a odvody, aby ľudia dostali viac zo svojej mzdy v čistom, alebo aby pri nákupoch platili za tovary či služby v dôsledku zníženej DPH alebo spotrebnej dane nižšie ceny. Alebo by sa mali za zvýšené príjmy do rozpočtu zvyšovať dôchodky, kvalita zdravotníctva či školstva. Jednoducho niekde by sa mali tie „dobré časy“ prejaviť. Pri zodpovednej vláde vo zvýšenej kvalite života.

A ako je to u nás?

U nás sa zavádza nová daň – tentokrát daň z poistenia.

Nie je to tak dávno, bolo to 1. januára 2017, čo ministerstvo financií zaviedlo nepopulárny 8-%-ný odvod z neživotných poistení. Už vtedy bol predmetom mnohých polemík, a to pre jeho možný rozpor s ústavou, nesystémovosť a neefektívnosť. Neprešlo veľa času a dnes vláda zavádza novú daň z poistenia. Tá má nahradiť doteraz platný 8 % -ný odvod. Nová daň je opäť predmetom mnohých polemík pre tie isté dôvody – neústavnosť, nesystémovosť, neefektívnosť.

Daň z poistenia  má byť súčasťou poistného. Poisťovniam to komplikuje jej zavedenie a spôsobí problémy pri každej zmene sadzby.  Navyše, takáto konštrukcia zvýši poistné, čo nepriamo zvýši náklady poisťovní na provízie a zaistenie, ktoré sú počítané z poistného. V praxi to bude znamenať, že ak poisťovňa bude chcieť mať dostatok peňazí na krytie svojich záväzkov, bude musieť zvýšiť cenu poistného o viac, než je sadzba dane.

Minister financií Peter Kažimír tvrdí, že tento návrh sa nedotkne spotrebiteľov. Podľa mňa zavádza. Veď ktorá poisťovňa by zvýšené náklady nepreniesla do cien? Presne to sa udialo aj pri zavedení 8 %-ného odvodu.

Nová poistná daň zďaleka nebude mať negatívny vplyv len na poisťovne. Bude mať vplyv aj na spoločnosti a podnikateľov, zasiahne aj vysoko konkurenčné odvetvia s nevyhnutným poistením, napríklad automotive, stavebníctvo či prepravu. V konečnom dôsledku sa to prejaví nielen na cenách poistiek, ale na cenách všetkých tovarov a služieb, ktorých výrobcovia, prepravcovia, distribútori, obchodníci či poskytovatelia mali čokoľvek vo svojom výrobnom procese poistené.

Návrh uvalí 8%-nú daň z poistného na všetky majetkové poistky, a to nielen na tie nové, ale aj na tie, ktoré už bežia a budú pokračovať v budúcom roku. Podľa vyjadrení jednotlivých poisťovní ide až o 85 % prípadov poistiek, na ktoré budú musieť uvaliť predmetnú daň, hoci ju pri uzatváraní zmluvy nemohli zarátať do ceny poistného. Tým, že sa nová daň uvalí aj na poistky uzavreté pred jeho účinnosťou, zákon zásadne zmení podmienky, ktoré si poisťovňa v minulosti  dohodla s klientom. Samozrejme v neprospech poisťovní tým, že z ceny za službu, ktorá bola kalkulovaná bez dane z poistenia, bude poisťovňa odrazu platiť daň. Lebo Peter Kažimír. Zákon je v dôsledku tohto podľa vyjadrení odborníkov retroaktívny, čo je v rozpore s Ústavou SR.

Viac..  Miriam Lexmann: V pomoci ženám a deťom sme o krok ďalej

Zamestnávateľské združenia upozorňujú, že predraženie poistiek môže negatívne ovplyvniť zamestnanosť a ziskovosť dôležitých sektorov. Popri subdodávateľoch pre automobilový priemysel môže spôsobiť zásadné problémy v doprave či stavebnom sektore. Oba sektory sú vysoko konkurenčné s nízkymi maržami, takže nárast cien im môže skomplikovať život. Nemôžu si pritom dovoliť nemať poistenie – vyžadujú ho buď pravidlá v preprave alebo obchodní partneri. A nielen tam. Nová daň predraží aj projekty z eurofondov, keďže pravidlá EÚ jasne hovoria, že projekty hradené z eurofondov musia byť poistené.

Aj predstavitelia NBS otvorene varujú, že nová daň prinesie rast ceny poistiek a výrazne zaťaží podnikateľov, domácnosti aj samotný poistný sektor a jeho tvorbu rezerv. Nejde navyše o jedinú daň pre poisťovne. Ministerstvo financií im chce od budúceho roka zvýšiť špeciálny odvod zo zisku. Ten pôvodne vznikol ako pomoc s deficitom počas krízy a v tomto roku mal skončiť. Namiesto toho sa má od budúceho roka zdvojnásobiť.. Doteraz platili špeciálny odvod poisťovne od troch miliónov eur, po novom to už bude z každého eura zisku. Dohromady má toto zaťaženie zvýšiť ceny majetkových poistiek v priemere o desať percent.

Tento návrh má ešte jeden problém, a tým je dátum jeho účinnosti, ktorý je stanovený na 1.10.2018.

V SaS neustále poukazujeme na to, že zavádzanie novej dane počas roka je nesystémovým a neštandardným krokom. Okrem výnimočných situácií majú byť daňové zákony novelizované od 1.1. nasledujúceho roka. Je to totiž veľká systémová zmena, na ktorú sa musia poisťovne pripraviť a v neposlednom rade na nové podmienky a zvýšené ceny upozorniť a informovať svojich klientov. Poistník musí mať tiež možnosť zrušiť poistnú zmluvu pokiaľ by sa táto stala pre neho nevýhodnou.

Okrem mnohých technických a systémových problémov je najabsurdnejšia podstata.

Kým na jednej strane vláda míňa „ekonomické úspechy“ na sociálne balíčky ako napríklad vlaky zadarmo či príspevky na lyžovačky, na druhej strane na ne berie od ľudí peniaze – napríklad zavádzaním nových daní. Dnes je to poistná daň a ktovie, aká to bude zajtra.

Čo tak zaviesť daň na hlúpe politické rozhodnutia?

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a podpredsedníčka strany SaS.

O Jana Kiššová

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, predsedníčka Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov, podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita, poslankyňa NR SR /SaS/.

Odporúčame pozrieť

peniaze

Európske banky údajne v roku 2023 zaplatili Rusku na daniach vyše 800 mil. eur

Najväčšie európske banky, ktoré stále pôsobia v Rusku, zaplatili minulý rok Moskve na daniach viac …

Consent choices