digitalizacia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Digitálna pripravenosť: Dosiahnutý pokrok nestačí na to, aby Európa dobehla svetových lídrov

Európska komisia uverejní výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2018, ktorý je nástrojom na monitorovanie výkonnosti členských štátov z hľadiska prepojenosti, digitálnych zručností, online činnosti, digitalizácie podnikov a digitálnych verejných služieb.

Z indexu vyplýva, že EÚ čoraz viac využíva digitálne technológie, ale dosiahnutý pokrok nestačí na to, aby Európa dobehla svetových lídrov a znížila rozdiely medzi členskými štátmi. Situácia si vyžaduje rýchle dokončenie jednotného digitálneho trhu a zvýšenie investícií do digitálneho hospodárstva a spoločnosti.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip povedal: „Je to malý krok správnym smerom – k digitalizácii. EÚ ako celok dosahuje pokrok, ale nestačí to. Ostatné krajiny a regióny na celom svete napredujú rýchlejšie. Preto by sme mali viac investovať do digitalizácie a čo najskôr dokončiť jednotný digitálny trh: zvýšime tak európske digitálne skóre a zabezpečíme prvotriednu pripojiteľnosť, online verejné služby a prosperujúce odvetvie elektronického obchodu.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová vyhlásila: „Očakávame rýchly pokrok pri hlavných reformách, ako v prípade európskeho kódexu elektronickej komunikácie, s cieľom zvýšiť investície do lepšej pripojiteľnosti. Tohtoročný index digitálnej ekonomiky a spoločnosti svedčí o tom, že musíme vynaložiť ďalšie úsilie na zvýšenie digitálnych zručností našich občanov. Intenzívnejším začleňovaním digitálnych technológií a poskytovaním zručností posilníme postavenie občanov, podnikov a verejných správ. Touto cestou dosiahneme úspešnú digitálnu transformáciu našej spoločnosti.“

EÚ za posledný rok zlepšila svoje digitálne skóre a rozdiel medzi najdigitalizovanejšou a najmenej digitalizovanou krajinou sa mierne znížil (z 36 na 34 bodov). Podľa indexu DESI za rok 2018 vedú Dánsko, Švédsko, Fínsko a Holandsko, ktoré patria medzi svetových digitálnych lídrov. Za nimi nasleduje Luxembursko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko a Estónsko. Írsko, Cyprus a Španielsko zaznamenali najvyšší pokrok (viac ako 15 bodov) za posledné štyri roky. Niektoré ďalšie krajiny EÚ majú pred sebou ešte dlhú cestu a EÚ ako celok musí zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v globálnej sfére.

poradie

 

2


Index DESI za rok 2018:

Pripojiteľnosť sa zlepšila, ale je nedostatočná na riešenie čoraz náročnejších potrieb

  • 58 % domácností má prístup k ultrarýchlemu pripojeniu s najmenej 100 Mb/s a počet predplatiteľov rýchlo rastie. 15 % domácností používa ultrarýchle širokopásmové pripojenie: to je dvakrát viac ako pred dvomi rokmi a päťkrát viac ako v roku 2013.
  • 80 % európskych domácností má prístup k širokopásmovému pripojeniu s najmenej 30 Mb/s (76 % v minulom roku) a tretina (33 %) európskych domácností má predplatené služby (o 23 % viac oproti minulému roku a o 166 % viac oproti roku 2013).

Počet predplatených mobilných dátových služieb sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o 57 % a je na úrovni 90 predplatiteľov na 100 ľudí v EÚ. K mobilným službám 4G má prístup 91 % obyvateľstva EÚ (84 % v minulom roku).

Z ukazovateľov vyplýva, že dopyt po rýchlom a ultrarýchlom širokopásmovom pripojení rýchlo stúpa a očakáva sa, že tento trend bude v budúcnosti pokračovať. Komisia navrhla reformu predpisov o telekomunikáciách v EÚ s cieľom naplniť rastúce potreby Európanov v oblasti prepojenia a podporiť investície.

Čoraz viac Európanov využíva internet na komunikáciu

Najvyšší nárast v používaní internetových služieb sa týka telefonovania a videohovorov: takmer polovica Európanov (46 %) používa internet na telefonovanie, čo predstavuje zvýšenie o takmer 20 % v porovnaní s minulým rokom a viac ako 40 % v porovnaní s rokom 2013. Z iných ukazovateľov vyplýva, že 81 % Európanov v súčasnosti surfuje online aspoň raz týždenne (79 % v minulom roku).

Viac..  Michal Wiezik: Umelá inteligencia je nový fenomén, s ktorým sa musíme naučiť žiť

25. mája 2018 nadobudnú účinnosť nové pravidlá EÚ o ochrane údajov s cieľom zvýšiť dôveru v online prostredie.

EÚ má viac digitálnych špecialistov ako predtým, ale nedostatky v zručnostiach pretrvávajú

  • Počet absolventov odborov veda, technológia, inžinierstvo a matematika (STEM) v EÚ sa iba mierne zvýšil (19,1 absolventov na 1 000 ľudí vo veku 20 až 29 rokov v roku 2015 v porovnaní s 18,4 v roku 2013);
  • 43 % Európanov stále nemá základné digitálne zručnosti (44 % v minulom roku).

Komisia spolu s koalíciou pre digitálne zručnosti a pracovné miesta zaviedla aj stáže v rámci projektu „Digitálna príležitosť“ na odstránenie digitálnej priepasti v Európe. Pilotná iniciatíva poskytne digitálne stáže v inej krajine EÚ pre 6 000 študentov a čerstvých absolventov do roku 2020.

Podniky čoraz viac využívajú digitálne technológie a elektronický obchod pomaly rastie

Kým čoraz viac podnikov odosiela elektronické faktúry (18 % oproti 10 % v roku 2013) alebo používa sociálne médiá na komunikáciu so zákazníkmi a s partnermi (21 % oproti 15 % v roku 2013), počet MSP obchodujúcich online v posledných rokoch stagnoval (17 %).

Komisia na podporu elektronického obchodu v EÚ predložila súbor opatrení od transparentnejších cien za doručovanie balíkov až po zjednodušenie pravidiel o DPH a digitálnych zmluvách. Spotrebitelia a podniky si budú môcť od 3. decembra 2018 vyberať z najlepších ponúk na internete v celej EÚ bez toho, aby boli diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu.

Európania využívajú viac verejných služieb online

58 % používateľov internetu predkladalo formuláre verejnej správe online (52 % v roku 2013).

  • 18 % ľudí využíva služby elektronického zdravotníctva.

Komisia v apríli 2018 Komisia prijala iniciatívy o opätovnom využití informácií verejného sektora a o elektronickom zdravotníctve, ktoré významne zlepšia cezhraničné online verejné služby v EÚ.

Súvislosti

Ročný index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) slúži na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Pomáha krajinám EÚ identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia. DESI je takisto kľúčovým nástrojom pri analýze digitálneho pokroku v rámci európskeho semestra, ktorý umožňuje krajinám EÚ prediskutovať svoje hospodárske a rozpočtové plány a monitorovať vývoj v konkrétnych termínoch počas roka.

Index DESI a podrobnejšia analýza národných politík v oblasti digitalizácie s prehľadom dosiahnutého pokroku a vykonávania politík v členských štátoch (predtým „správa o digitálnom pokroku Európy“) sa tento rok spoločne uverejnia pod názvom DESI. K správam sa pripojí podrobnejšia kapitola o telekomunikáciách za každý členský štát. Na lepšie porovnanie medzi členskými štátmi sa v rámci DESI vypracovali aj analýzy podľa jednotlivých krajín z hľadiska pripojiteľnosti, zručností, používania internetu, prijatia digitálnych technológií podnikmi, digitálnych verejných služieb, výskumu a vývoja IKT, investícií do inovácie a čerpania finančných prostriedkov z programu pre výskum a inováciu Horizont 2020 na úrovni členských štátov.

Komisia predstavila 29 legislatívnych návrhov v rámci svojej stratégie digitálneho jednotného trhu a v nedávnom oznámení vyzvala Európsky parlament a členské štáty, aby tieto návrhy prijali do konca roka 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices