automobily
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ posilňuje pravidlá v oblasti poistenia motorových vozidiel

Ich cieľom je lepšie chrániť obete dopravných nehôd a posilniť práva poistníkov.

Návrhom sa zabezpečí, aby obete dopravných nehôd dostali plné odškodnenie, na ktoré majú nárok, a to aj vtedy, keď je poisťovateľ insolventný. Prepracovanými pravidlami sa zároveň zabezpečí, aby sa s osobami, ktoré majú poistné nároky z minulosti v inom členskom štáte EÚ, zaobchádzalo rovnako ako s domácimi poistníkmi a aby mohli prípadne profitovať z lepších poistných podmienok.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Dnes predkladáme návrhy, prostredníctvom ktorých zabezpečíme, aby obete dopravných nehôd boli v budúcnosti lepšie chránené. Ak sa navyše niekto presťahuje za hranice svojho štátu a v inom členskom štáte EÚ si zaobstará poistenie motorového vozidla, s ich históriou poistných nárokov sa bude zaobchádzať rovnako ako s históriou domácich spotrebiteľov. Je to dobrá správa pre tých, ktorí sa sťahujú do iných členských štátov EÚ a pre všetkých nás ako občanov EÚ.“

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen dodal: Smernica o poistení motorových vozidiel je základným predpokladom pre hladké fungovanie jednotného trhu s poisteným motorových vozidiel, pričom profitovať by z nej mali vodiči a potenciálne obete dopravných nehôd. Uľahčujeme mobilitu v rámci EÚ tým, že umožňujeme prenosnosť histórie poistných nárokov. Pre obete dopravných nehôd navyše zlepšujeme prístup k odškodneniu, ak poisťovateľ vyhlásil platobnú neschopnosť, a intenzívnejšie bojujeme proti využívaniu nepoistených vozidiel.“

Návrh na zmenu smernice o poistení motorových vozidiel zároveň orgánom uľahčí boj proti používaniu nepoistených vozidiel. Návrhom sa zosúlaďujú minimálne úrovne krytia v poistení motorových vozidiel v celej EÚ. Napokon sa ním objasňuje rozsah pôsobnosti smernice o poistení motorových vozidiel v nadväznosti na nedávne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Predkladaný návrh je ďalším opatrením nadväzujúcim na akčný plán Komisie pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017.

Navrhované zmeny súčasných pravidiel EÚ o poistení motorových vozidiel:

Komisia navrhuje tieto zmeny:

  • Insolventnosť poisťovateľa: Ak je poisťovateľ vozidla zodpovedného za dopravnú nehodu insolventný, obete budú urýchlene a v plnej miere odškodnené v členskom štáte svojho bydliska. V cezhraničných situáciách sa tým zabezpečí, aby konečnú finančnú zodpovednosť niesol poistný sektor domovského členského štátu poisťovateľa, pričom sa umožní rýchle odškodnenie obetí.
  • Potvrdenia o histórii poistných nárokov: Poisťovatelia budú povinní zaobchádzať s potvrdeniami o histórii poistných nárokov, ktoré vystavil poisťovateľ v inom členskom štáte, rovnako ako s potvrdeniami vystavenými v domácom členskom štáte. Malo by sa tým zabezpečiť, aby občania, ktorí si zaobstarávajú poistenie v zahraničí, mohli profitovať z výhodnejšieho poistného na rovnakej úrovni ako domáci spotrebitelia.
  • Používanie nepoistených vozidiel: Posilnia sa právomoci členských štátov v boji proti využívaniu nepoistených vozidiel. Malo by to pomôcť odstrániť využívanie nepoistených vozidiel, ktoré predražuje poistné pre poctivých vodičov.
  • Minimálna výška krytia: Pre všetkých občanov EÚ bude pri vycestovaní do iných krajín EÚ platiť rovnaká úroveň minimálnej ochrany. V návrhu sa stanovujú harmonizované úrovne minimálnej ochrany pri škode na zdraví a hmotnej škode v celej EÚ, pretože doterajšie minimálne úrovne sa v jednotlivých členských štátoch mierne líšili.
  • Rozsah pôsobnosti: V snahe zvýšiť právnu istotu sa návrhom do smernice zahŕňa nedávna judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. V pravidlách sa odteraz objasňuje najmä to, že nehody, ku ktorým dôjde počas bežného používania vozidla na účely prepravy vrátane jeho používania na súkromnom majetku, sú kryté.
Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Súvislosti

Prvá smernica EÚ o poistení motorových vozidiel bola prijatá v roku 1972 a jej cieľom bolo chrániť obete dopravných nehôd a uľahčiť voľný pohyb motorových vozidiel medzi členskými štátmi. Následne došlo k prijatiu piatich ďalších smerníc o poistení motorových vozidiel, ktorými sa postupne posilňovala ochrana občanov EÚ. V roku 2009 boli uvedené smernice konsolidované do jednej smernice EÚ o poistení motorových vozidiel (smernica 2009/103/ES).

Komisia v júni 2016 začala pracovať na hodnotení smernice o poistení motorových vozidiel, pričom v rámci tohto hodnotenia v rozmedzí mesiacov júl až október 2017 realizovala verejnú konzultáciu. Predkladané zmeny sú výsledkom tohto hodnotenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices