Galileo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ má na obežnej dráhe 26 satelitov systému Galileo. Jeden sa volá po Slovákovi

Na európskych kozmických nosných raketách Ariane-5 boli z európskeho kozmodrómu vo Francúzskej Guayane na obežnú dráhu úspešne vypustené ďalšie štyri satelity systému Galileo. Vďaka zostave 26 satelitov bude globálny satelitný navigačný systém EÚ poskytovať presnejší signál v širokom spektre služieb.

Už od decembra 2016 poskytuje systém Galileo služby určovania polohy a času okolo 400 miliónom používateľov. Dnešným vypustením satelitov sa blížime ku kompletizácii ich zostavy v roku 2020, kedy systém Galileo dosiahne plnú funkčnosť. V tom čase bude systém Galileo s rekordnou presnosťou na 20 cm najpresnejším satelitným navigačným systémom na svete.

Vesmír môže byť veľmi ďaleko, ale technológie, údaje a služby, ktoré jeho prostredníctvom využívame, sa stali nepostrádateľnými v našom každodennom živote, či už ide o záchranné pátracie akcie, prepojené autá, inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo alebo leteckú navigáciu. Európsky kozmický priemysel je silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a podnikateľské príležitosti. V rámci budúceho dlhodobého rozpočtového plánu EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia už navrhla, aby sa všetky existujúce a nové vesmírne aktivity spojili do jediného „Vesmírneho programu EÚ“ s rozpočtom 16 miliárd eur.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Je to ďalší míľnik na ceste k dosiahnutiu plnej funkčnosti Galilea v roku 2020. Vďaka vesmíru prekračujeme novú ekonomickú hranicu, pretože je existenčne prepojený s čoraz väčším počtom sektorov a hybnou silou ich hlbokej modernizácie. Už dnes vyše 10 % HDP EÚ závisí od služieb, ktoré máme práve vďaka vesmíru. Preto sa Európa musí v tejto oblasti usilovať o globálne prvenstvo a strategickú autonómnosť.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, ktorá viedla delegáciu Európskej komisie na kozmodróm Kourou (Francúzska Guayana), dodala: „Môžeme byť veľmi hrdí na naše úspešné aktivity vo vesmíre. Európa sa stala skutočnou vesmírnou veľmocouOd začiatku svojho funkčného obdobia som mala na zreteli jasné ciele: vybudovať infraštruktúru v stanovenom čase a v rámci daného rozpočtu, dosiahnuť poskytovanie prvých služieb a zabezpečiť ich rýchle prijatie na trhu. Dnes môžeme povedať, že sa nám to podarilo. V práci a investíciách sa však bude pokračovať v rámci nového Vesmírneho programu EÚ.“

Systém Galileo v súčasnosti poskytuje tri typy služieb založených na satelitnej navigácii:

  • Otvorená služba systému Galileo (Galileo Open Service) je voľne dostupná služba na určovanie polohy a času a na navigáciu. Služba určovania času je v porovnaní s inými systémami určovania polohy čoraz spoľahlivejšia, presnejšia a rýchlejšia (rádovo v nanosekundách). Vďaka nej môže núdzový systém eCall, ktorý je od 31. marca 2018 povinný vo všetkých nových automobiloch v EÚ, oznámiť záchranným službám polohu vozidla.
  • Pátracia a záchranná služba systému Galileo (Search and Rescue – SAR): zisťovanie polohy tiesňových signálov vysielaných kompatibilným vysielačom. Keď boli v decembri 2016 uvedené do prevádzky počiatočné služby systému Galileo, čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori alebo v horách sa znížil zo 4 hodín na približne 10 minút po aktivovaní vysielača núdzového signálu. Presnosť lokalizácie sa zlepšila z 10 km bez systému Galileo na menej ako 2 km pri jeho použití. Od budúceho roka bude táto služba rozšírená o vysielanie spätného signálu osobe v ohrození, ktorý ju informuje, že núdzový signál bol zachytený a lokalizovaný.
  • Verejne regulovaná služba systému Galileo je kódovaná služba určená pre subjekty verejného sektora na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách, ako sú napríklad vojenské operácie. Jej cieľom je zabezpečiť kontinuitu služieb, a to aj v čo najnepriaznivejšom prostredí. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje obzvlášť spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky.
Viac..  Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Každý, kto má zariadenie kompatibilné so systémom Galileo, môže využívať jeho signály na navigáciu a určovanie polohy a času. Služby systému Galileo sú založené na vysoko presných signáloch, ktoré však nie sú počas tejto počiatočnej fázy stále k dispozícii, a preto sa používajú v kombinácii s inými satelitnými navigačnými systémami, ako je napríklad GPS. Každým novým satelitom v zostave sa postupne zlepšuje dostupnosť a výkonnosť systému Galileo na celom svete. Keď sa bude zostava v roku 2020 skladať z 30 satelitov, systém Galileo bude plne funkčný a nezávislý, čo znamená, že pozícia sa bude môcť dať nezávisle zistiť výlučne pomocou satelitov systému Galileo všade a kedykoľvek.

Súvislosti

Všetky satelity systému Galileo sú pomenované po deťoch, ktorých kresby boli v roku 2011 vybrané ako víťazné vo výtvarnej súťaži o systéme Galileo. 4 satelity, ktoré boli vypustené na obežnú dráhu 25. júla, boli nazvané po týchto deťoch: Tara zo Slovinska, Samuel zo Slovenska, Anna z Fínska a Ellen zo Švédska.

Galileo je civilný systém pod civilnou kontrolou, ktorý poskytuje presné informácie o polohe a čase. Jeho cieľom je zabezpečiť nezávislosť Európy od iných satelitných navigačných systémov a jej strategickú autonómnosť v oblasti satelitnej navigácie. Autonómnosť Európy v tomto sektore podporí európsky trh práce, pomôže EÚ posilniť jej úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany a podporí vznikajúce technológie, ako napríklad umelá inteligencia, bezpilotné lietadlá, automatizovaná mobilita a internet vecí.

Medzi ďalšie vesmírne aktivity EÚ patrí program Copernicus (voľne dostupné a otvorené údaje získané pozorovaním Zeme o pevnine, atmosfére, moriach, zmene klímy a pre potreby riadenia núdzových situácií a bezpečnosti), program EGNOS (regionálny satelitný navigačný systém) a dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST).

V rámci budúceho dlhodobého rozpočtového plánu EÚ na roky 2021 – 2027 Komisia navrhla vyčleniť 16 miliárd eur na Vesmírny program EÚ, ktorý bude zahŕňať všetky existujúce a nové vesmírne činnosti vrátane zachovania autonómneho prístupu EÚ do vesmíru, podpory startupov zameraných na oblasť vesmíru a rozvoja nových bezpečnostných komponentov, ako je získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) a vládna satelitná komunikácia (GOVSATCOM).

O dac

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o …

Consent choices