ZITNANSKA, Jana
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Nová audiovizuálna smernica posilní ochranu maloletých pred nevhodným obsahom vysielania

Návrh smernice o audiovizuálnych mediálnych službách sa konečne blíži k záverečným hlasovaniam.

Kompromis o texte tejto smernice, ktorá významne ovplyvní nielen televíziu, ale po novom aj online platformy, bol medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom, zástupcami členských štátov a bulharským predsedníctvom Rady dosiahnutý začiatkom júna tohto roka.

Celý proces tvorby smernice sledovala a pozmeňujúcimi návrhmi prispievala aj europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, EKR).

 „Hoci pôvodný návrh smernice upravoval mnohé oblasti od klasickej televízie a online platforiem až po podporu európskej tvorby a boj proti nenávistným prejavom, podľa môjho názoru neprinášal dostatočné pravidlá v niekoľkých zásadných oblastiach, a to najmä v oblasti ochrany maloletých divákov či oblasti dostupnosti audiovizuálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Ďalšie nedostatky som videla taktiež v navrhovanom zvýšení denných kvót pre reklamu,“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská.

Práve z týchto dôvodov europoslankyňa podala sériu pozmeňovacích návrhov, v ktorých okrem iného navrhovala prísnejšie pravidlá pre kontrolu obsahu dostupného maloletým divákom, požadovala postupné odstránenie akýchkoľvek prekážok pre osoby so zdravotným postihnutím, ale žiadala aj obmedzenie reklamy v priebehu vysielania a zabezpečenie ochrany detí pred rôznymi audiotextovými hrami či nákupmi. V rámci všeobecných pravidiel taktiež presadzovala zavedenie podmienky rešpektovania a ochrany ľudskej dôstojnosti vo vysielaní.

Myslím si, že ochrana tých najmenších divákov je skutočne veľmi dôležitým prvkom. Práve deti sú v súčasnosti najväčšími užívateľmi a sledovateľmi audiovizuálneho obsahu, ktorý zároveň preukázateľne ovplyvňuje ich vývoj. Preto to, čo sa k nim pri sledovaní televízie či rôznych videí dostane, nesmieme podceňovať. Práve preto som nielenže navrhla prísnejšie opatrenia na obsah, ktorý sa vysiela v čase, kedy deti najviac sledujú televíziu, ale aj vytvorenie systému tzv. deskriptorov, čiže určitých obrázkov alebo znakov, ktoré by rodičov varovali pred nevhodným obsahom. S veľkým potešením som preto prijala správu, že tieto moje návrhy na ochranu maloletých divákov a vytvorenie systému deskriptorov sa prebojovali až do záverečného textu. Dúfam tiež, že členské štáty vezmú do úvahy aj odporúčanie, podľa ktorého by mali spolupracovať na vytvorení jednotného systému deskriptorov, keďže internet a televízia sa nezastavujú na hraniciach štátu a rodičia by tak mali lepší prehľad o nevhodných filmoch či videách, hovorí europoslankyňa.

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Z ďalších návrhov europoslankyne, ktoré diváci určite ocenia, sa do textu smernice zaradilo napríklad aj obmedzenie reklamy, kedy z pôvodných 20% denného času, ktoré si vysielateľ mohol ľubovoľne rozdeliť, sa bude táto kvóta po novom vzťahovať iba na čas medzi 6:00 a 18:00 a diváci tak budú pred nadmernou reklamou chránení počas najsledovanejších večerných hodín, ale aj pozmeňovacie návrhy týkajúce sa postupnej úplnej prístupnosti obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím a bezpodmienečnej prístupnosti oznamov týkajúcich sa núdzových udalostí.

Veľmi ma teší, že sa aj prostredníctvom mojich pozmeňujúch návrhov zmenil text smernice k lepšiemu, pričom sa viac zameriava na ochranu tých najzraniteľnejších divákov, či ide o maloletých, ktorí by podľa nových pravidiel mali byť lepšie chránení pred obsahom negatívne vplývajúcich na ich zdravý vývoj, ale aj na úplnú prístupnosť obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím. Dúfam preto, že sa legislatívny proces na jeseň už definitívne uzavrie a smernica sa začne čím skôr uplatňovať,“ uzatvára europoslankyňa Jana Žitňanská.

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách

Smernica, ktorej novú úpravu Európska komisia predstavila v máji 2016, má za úlohu prispôsobiť pravidlá pochádzajúce ešte z roku 2007 pokroku v oblasti informačných technológií, a to najmä čo sa týka rôznych online platforiem, ako je napríklad Youtube a zabezpečiť na jednej strane ich úpravu a na druhej strane ochranu užívateľov.

Dohodnutý kompromisný text smernice bude ešte predmetom hlasovania počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu, pričom na program zasadnutia by mal byť zaradený v októbri alebo novembri tohto roka. Po schválení Európskym parlamentom budú mať členské štáty 21 mesiacov na to, aby pravidlá zaviedli do svojho práveho poriadku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Sociálne siete a platformy, napríklad Facebook alebo Pokec, budú nútené zlepšiť prevenciu sexuálneho  zneužívania detí …

Consent choices