traktor
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Na medzinárodnej výstave Agrokomplex nebude chýbať ani Európska komisia

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku nebude chýbať ani na  45. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex,  ktorá sa uskutoční 16. –  19. augusta 2018 v Nitre.

V spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pripravilo tento rok Zastúpenie Európskej komisie v už poradí 7.ročník  série Diskusných stolov s odborníkmi z rôznych oblastí poľnohospodárstva a potravinárstva.

Na diskusiu o budúcnosti poľnohospodárskej politiky v rokoch 2021 až 2027 prijala pozvanie aj podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

 „Ako vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa Agrokomplexu zúčastním po prvý krát. Chystám sa prezrieť si všetky expozície, Agrokomplex je výnimočný tým, že si na ňom nájdu to svoje všetky vekové kategórie, od tých najmenších po staršie ročníky. Mnoho sa tu dozvedia aj odborníci. Pre tých sme pripravili odborné diskusie, na jednu z nich prijala pozvanie aj pani ministerka Matečná, s ktorou budeme diskutovať o tom čo čaká Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ po roku 2021.“ povedal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Diskusie v rámci okrúhlych stolov sú určené pre odbornú verejnosť.

Pre širokú verejnosť budú v stánku Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pripravené zaujímavé súťaže a kvízy jednak o poľnohospodárstve, ale aj o aktuálne prebiehajúcom Európskom roku kultúrneho dedičstva. Svoje vedomosti si tu budú môcť preveriť všetky vekové kategórie. Pevne veríme, že sa každý tiež dozvie veľa zaujímavých informácií o našich susedoch alebo ostatných krajinách Európskej únie.

Program Diskusných okrúhlych stolov v pavilóne M2:

Štvrtok – 16.8.2018

14:30 – Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 – 2027

 • Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska
 • Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
 • Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
 • Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EK v Bruseli

moderátor: Juraj Huba – portál poľnoinfo.sk

Piatok – 17.8.2018

14:00 – Strategické smerovanie a ciele politiky o lesoch

 • Peter Kicko, generálny riaditeľ, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
 • Boris Greguška, expert na medzinárodné lesnícke politiky, predseda Fóra o lesoch OSN
 • Jaroslav Šálka, prodekan pre vedu a výskum, Technická univerzita vo Zvolene
 • Marián Staník, generálny riaditeľ, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
 • Luboš Halvoň, generálny riaditeľ, Národné lesnícke centrum

Moderátor – Martin Jurčo – RTVS

Sobota – 18.8.2018

12:00 – Poľnohospodári sa snažia priblížiť k deťom (spojené s ochutnávkou výrobkov)

 • Margita Štefániková – projekt adoptuj kravičku, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
 • Renáta Vagaská – pestovateľka ovocia a dodávateľka produkcie aj do škôl
 • Stanislav Becík – propagátor poľnohospodárstva, farma Branovo
 • Jozef Golian – Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska
 • Stanislav Voskár – koordinátor Mňam festu Bánovce na Bebravou

Moderátor – Martin Jurčo – RTVS

Ďalšie informácie:

S cieľom podporovať európske poľnohospodárstvo, zvýšiť stabilitu pre poľnohospodárov, chrániť životné prostredie a rozvíjať vidiecke oblasti poskytuje EÚ dôležitú finančnú podporu.

V Európskej únii máme viac ako 10 miliónov poľnohospodárov, na Slovensku je ich vyše 50 tisíc. Ich zásluhou Európa produkuje dostatok zdravých a kvalitných potravín, ktoré sú obľúbené po celom svete. Príkladom toho je aj to, že EÚ vyváža do sveta o dosť viac potravín ako ich dováža. Dokáže to hlavne preto, že sa orientuje na produkty s vyššou pridanou hodnotou. Žiaľ, Slovensko v tomto smere zaostáva. Hodnota slovenského vývozu je podstatne nižšia ako dovoz. Je to hlavne preto, že vyváža hlavne základné poľnohospodárske komodity a dováža finálne výrobky. Aj to sa však dá zmeniť a na takúto zmenu má Slovensko aj značné prostriedky z Európskej únie.

Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Dotácie pre Slovensko sú nad priemerom EÚ

Slovenský vidiek a farmári dostávajú financie z európskeho rozpočtu už 16 rokov.  Ich prínos vidíme po celej krajine. Prispeli k modernizácii stoviek podnikov, zakladaniu nových sadov, postaveniu budov pre zvieratá, vidieckych penziónov alebo výrobe ekologických potravín.

Na roky 2014 až 2020 má Slovensko viac ako tri miliardy eur na priame platby farmárom, viac ako 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka a ďalšie financie môže získať aj na trhové opatrenia a programy ako ovocie a mlieko do škôl. V súčasnosti sú celkové európske dotácie pre Slovensko v poľnohospodárstve nad priemerom EÚ. Vzhľadom na to, že Slovensko má nízky počet farmárov, priemerná podpora na farmára u nás vysoko presahuje priemer Únie.

Na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti je dôležitý program rozvoja vidieka. Podporí aj 600 mladých poľnohospodárov a 330 malých rodinných poľnohospodárskych podnikov. Štartovací balík vo výške 50-tisíc eur sa  začínajúcim farmárom určite zíde. Podporených bude aj 400 slovenských potravinárskych podnikov.

Rôznorodosť sa vypláca

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje dobre nastavený systém, ktorý nebrzdí žiadnu skupinu výrobcov. Je tu priestor pre dobre fungujúce poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti, ale aj pre silné potravinárske podniky, mladých farmárov a rodinné firmy. Každý si môže nájsť svoje miesto či už na tradičnú výrobu, alebo aj na inovatívne prístupy a originálne produkty.

Že sa to dá, dokázali viacerí. K dnešnému dňu sa na Slovensku už vyrába 19 tradičných produktov, ktoré požívajú celoeurópsku ochranu. Kvalita našich výrobkov oslovuje mnohých zahraničných návštevníkov. Viacero nových, ale aj osvedčených producentov, sa zameralo na vyššiu kvalitu, nové prístupy, ekologické výrobky a vyššiu produktivitu. Mnohým sa podarilo dobre skĺbiť farmárčenie s agroturistikou.

Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, vzpružiť spracovateľský sektor a celkovo posilniť životaschopnosť vidieka.

Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020

Európska komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhla  zmodernizovať a zjednod ušiť spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Navrhovaný rozpočet  365 miliárd EUR umožní,  že SPP zostane politikou, ktorá obstojí aj v budúcnosti, bude naďalej podporovať poľnohospodárov a vidiecke spoločenstvá, stáť na čele trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva EÚ a odrážať ambície EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a v oblasti klímy.

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Európska komisia prijala zmenu dočasného krízového a transformačného rámca štátnej pomoci. Jej zámerom je predĺžiť o …

Consent choices