Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union-EP.

Predseda Komisie Juncker prenesie svoju poslednú správu o stave Únie

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie svoju štvrtú správu o stave Únie v stredu 12. septembra v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Tohtoročná správa prichádza v období príprav na európske voľby v roku 2019 a v kontexte prebiehajúcej diskusie o budúcnosti Európskej únie s 27 členmi. V minuloročnom prejave predseda Juncker načrtol svoju víziu o vývoji Európskej únie do roku 2025 a predstavil Plán na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Jeho prejav sprevádzali konkrétne iniciatívy týkajúce sa obchodu, preverovania investícií, kybernetickej bezpečnosti, priemyslu a údajov.

V nadväznosti na to prijali vedúci predstavitelia členských štátov na stretnutí v estónskom Tallinne Agendu lídrov. Ide o zoznam najpálčivejších problémov a výziev, ktoré si vyžadujú riešenia ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Očakáva sa, že tento proces vyvrcholí na samite 9. mája 2019 v rumunskom meste Sibiu, kde lídri opätovne prijmú záväzok budovať EÚ, ktorá sa zameriava na riešenie skutočných problémov občanov.

Tohtoročný prejav budú opäť sprevádzať nové návrhy, ktorými sa slová okamžite premenia na činy. Predseda Juncker predstaví návrhy, ktoré môžu ešte pred samitom v Sibiu priniesť pozitívne výsledky pre občanov, a pripraví pôdu pre rozsiahlu diskusiu v období pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Správa o stave Únie je východiskovým bodom dialógu s Európskym parlamentom a Radou na prípravu ročného pracovného programu Komisie. Táto správa, zakotvená už v Lisabonskej zmluve, je stanovená v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010. Podľa tejto rámcovej dohody majú predseda a prvý podpredseda Komisie povinnosť zaslať predsedovi Európskeho parlamentu a predsedníctvu Rady vyhlásenie o zámere, v ktorom podrobne opíše opatrenia, ktoré má Európska komisia v úmysle prijať v podobe právnych predpisov a iných iniciatív. Po správe o stave Únie nasleduje rozprava v pléne s poslancami Európskeho parlamentu. Prvá správa o stave Únie bola prednesená v roku 2010 po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy.

Viac..  Eurokomisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Predseda Juncker sa na správu o stave Únie začína pripravovať v júli. Prispieva do nej celá Komisia – komisári, ich kabinety, generálni riaditelia a veľvyslanci EÚ. Predseda Juncker potom na konci augusta usporadúva dvojdňový seminár s kolégiom komisárov, aby s nimi prediskutoval výzvy a priority na nadchádzajúci rok. Pri príprave svojho prejavu sa vo veľkej miere radí aj s aktérmi mimo Komisie: s lídrami z celej Európy a mimo nej, s Konferenciou predsedov politických skupín v Európskom parlamente, ako aj s veľvyslancami a stálymi predstaviteľmi pri EÚ a s poprednými európskymi think-tankami.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices