Kiska
Slovenský prezident Andrej Kiska. PHOTO: © European Union- EP.

Prezidenti V4: Nord stream 2 je pre Európu hrozbou

Prezidenti krajín V4 počas svojej návštevy Slovenska na Štrbskom plese diskutovali počas dvojdňového summitu o nástupe moderných technológií a ich vplyve na našu spoločnosť, ekonomiku a na pokles pracovných miest. Hovorilo sa tiež o potrebe dobrej a správne cielenej sociálnej politiky, rovnosti príležitostí vo vzdelávaní, o otázkach starnutia populácie, či o energetickej bezpečnosti.

Príprava podmorského plynovodu pod Baltským morom zvýši závislosť Nemecka a Európy od ruského plynu. Vďaka nemu Moskva obíde Ukrajinu a s ňou aj tranzitnú trasu cez Slovensku, posilní rolu Ruska v Európe a dostane Ukrajinu do izolácie. „Hlas Európy je jednotný aj v oblasti energetickej bezpečnosti. Tento projekt je pre EÚ hrozbou,“ uviedol na dnešnej tlačovej konferencii V4 poľský prezident Andrzej Duda. Prezident SR Andrej Kiska na margo projektu uviedol, že energetika nie je len obchod, ale môže byť aj silný politický nástroj. Jeho vybudovaním by sme dali Rusku nástroj na vydieranie Ukrajiny. Podľa Kisku preto musíme energetický priemysel diverzifikovať. S myšlienkou diverzifikácie súhlasí aj maďarský prezident János Áder. „Musíme si vyjasniť, aký druh spolupráce by sme mohli nastaviť medzi našimi krajinami. Je to otázka energetickej bezpečnosti krajín V4,“ uviedol.

Ďalšou témou, ktorej venovali prezidenti zvýšenú pozornosť, boli migračné kvóty. Podľa Ádera problém migrácie je problémom pre celú Európu. Migráciu je potrebné regulovať, pomoc treba poskytovať priamo v krajinách migrantov, prípadne vytvoriť hotspoty, kde by sa rozhodlo, či ide o oprávnenú politickú migráciu alebo má skôr ekonomický charakter. Nie každému by sme mali umožniť vstup do našich krajín. „Chrániť suverenitu našich štátov je naša povinnosť,“ dodáva maďarský prezident. Podľa prezidenta Miloša Zemana nemá zmysel, aby sme migrantov násilne elokovali. „Aj tak všetci nakoniec skončia v Nemecku,“ dodáva. Za zvýšenú ochranu hraničného pásma je aj poľský prezident Duda: „Hraničný úsek Poľska je rozsiahly, ale strážime si ho. Na území našej krajiny máme síce početnú komunitu Ukrajincov, je ich takmer milión, ale tým, že si plníme naše pohraničné povinnosti, výraznejší problém s migrantmi nemáme.“ Podľa Kisku musí Frontex – ochrana hraníc – jasne fungovať, nesmie mať diery, inak ohrozujeme schengen, o ktorý nikto z nás nechce prísť.

Andrej Kiska ďalej hovoril o nevyhnutnosti zabezpečiť dostupné vzdelávanie pre všetkých. Podľa neho Európa starne a mnohé deti sa rodia do chudoby. Každé dieťa by malo dostať šancu na kvalitné vzdelávanie. Podľa Kisku by sme tiež v čase blahobytu mali venovať zvýšenú pozornosť aj sociálne slabším a odkázaným na pomoc. Za pomoc deťom, starým ľuďom a zdravotne postihnutým je aj Miloš Zeman, odmietavý postoj má však k posilňovaniu finančnej podpory mladých ľudí. „Nezamestnaných treba motivovať k zamestnaniu skôr zvýšením minimálnej mzdy a vytváraním lepších pracovných príležitostí ako zvyšovaním dávok,“ uzatvára Zeman.

Viac..  M. Beňová: Hospodárske záujmy Únie nesmú zasahovať do právomocí členských štátov

Podľa Kisku je potrebné venovať pozornosť aj nastupujúcej robotizácii a umelej inteligencii, ktorá spôsobuje úbytok pracovných miest až o tridsať percent. Ďalším problémom V4 je migrácia mladých ľudí za lepšími podmienkami. „Na jednej strane sa cítime byť súčasťou EÚ, na druhej strane dobiehame západnú časť Európy v každom smere – ekonomike, sociálnej oblasti, hospodárskom rozvoji našich krajín. Je našou povinnosťou byť vpredu a smerovať naše krajiny, kam by sa mali do budúcna uberať. Mladí ľudia nám utekajú za zárobkom do zahraničia a často tam ostávajú, musíme im ukázať, že sa oplatí ostať doma,“ povedal poľský prezident Duda.

Maďarský prezident Áder upozornil, že V4 chce mať takú EÚ, o akej snívali jej zakladatelia s rovnakými pravidlami pre všetkých. Odmieta jej delenie na jadro a okrajové členské štáty a vyjadril sa aj na margo rozširovania EÚ smerom k Balkánu. „Sľúbili sme im, že raz budú prizvaní a nedokázali sme tento sľub splniť,“ dodáva Áder.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices