elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky trh s elektrinou bude viac orientovaný na spotrebiteľa

Pravidlá európskeho trhu s elektrinou sa aktualizujú s cieľom zlepšiť fungovanie trhu, posilniť postavenie spotrebiteľov a pripraviť pôdu pre prechod na čistú energiu. Veľvyslanci členských štátov pri EÚ schválili dohodu s Európskym parlamentom týkajúcu sa smernice a nariadenia o koncepcii trhu s elektrinou. Otvorila sa tým cesta ku konečnému prijatiu dvoch spisov, ktoré sú základnými prvkami balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Dohoda s Európskym parlamentom sa dosiahla v ranných hodinách 19. decembra 2018. Medzi hlavné prvky smernice o elektrine patrí viac práv pre zákazníkov, ktorí sa budú môcť aktívnejšie zúčastňovať na trhu, ako aj ustanovenia týkajúce sa určovania cien a vlastníctva zariadení na uskladňovanie.

V nariadení o elektrine sa stanovujú pravidlá obchodovania s elektrinou, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie trhu a uľahčiť cezhraničný obchod s elektrinou. Ustanovujú sa v ňom aj podmienky, za ktorých môžu členské štáty vytvoriť kapacitné mechanizmy.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Ďalšie kroky

Európsky parlament by mal o týchto dvoch spisoch hlasovať v marci. Konečné prijatie v Rade sa uskutoční po tomto hlasovaní. Uvedené akty nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices