ocel
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ zavádza ochranné opatrenia na dovoz výrobkov z ocele

Európska komisia uverejnila nariadenie, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia na dovoz výrobkov z ocele. Opatrenia začali platiť od 2. februára a nahradia predbežné opatrenia uplatňované od júla 2018.

Opatrenia vychádzajú z prešetrovania, ktoré Komisia začala v marci 2018 ako súčasť reakcie Európskej únie na rozhodnutie USA uložiť clá na výrobky z ocele. Prešetrovanie ukázalo, že dovoz výrobkov z ocele do EÚ prudko stúpa. To vážne ohrozuje výrobcov ocele v EÚ, ktorí sú stále v neistej situácii, pretože na svetovom trhu s oceľou pretrváva nadmerná kapacita a niektorí obchodní partneri využívajú nekalé obchodné praktiky v dosiaľ nevídanej miere. Obmedzenia na trhu USA v dôsledku ciel na oceľ podľa článku 232 spôsobujú, že obchodné toky sa odkláňajú do EÚ.

Tieto opatrenia sú plne v súlade so záväzkami EÚ v Svetovej obchodnej organizácii. Starostlivo sa nastavili tak, aby sa nenarušili kontinuálne dovozné toky, ktoré zaručujú účinnú hospodársku súťaž na európskom trhu s oceľou a dostatočný výber pre početných používateľov ocele v EÚ.

Opatrenia sa týkajú 26 kategórií oceľových výrobkov a pozostávajú z colných kvót, po prekročení ktorých sa bude uplatňovať clo vo výške 25 %. Colné kvóty v plnej miere zachovávajú bežnú úroveň dovozu do EÚ a postupne sa budú zvyšovať. Tento systém je podobný predbežným opatreniam, ktoré platia v súčasnosti. Zahŕňa však určité významné zmeny, ktoré minimalizujú narušenie obchodu a zachovávajú tradičné obchodné režimy, pokiaľ ide o množstvá a pôvod. Hlavné dodávateľské krajiny budú mať napríklad možnosť využívať individuálne kvóty stanovené na základe ich vlastného dovozu v minulosti.

Viac..  EK schválila slovenskú schému pomoci 44 miliónov EUR na podporu pri uskladňovaní elektrickej energie

Tieto opatrenia by mali platiť najviac tri roky, ale možno ich opäť preskúmať, ak dôjde k zmene okolností.

Komisia sa takisto rozhodla pozastaviť mechanizmus predbežného dohľadu pre výrobky, na ktoré sa konečné opatrenia vzťahujú, pokým tieto opatrenia zostávajú v platnosti.

Súvislosti

V júli 2018 Komisia uložila predbežné ochranné opatrenia na dovoz výrobkov z ocele.

Ochranné opatrenia sú súčasťou trojstupňovej reakcie, ktorú Európska komisia stanovila v roku 2018. Vývoz ocele do USA sa stal menej atraktívnym, keď Spojené štáty 23. marca 2018 zaviedli dovozné clá podľa článku 232 zákona o rozšírení obchodu z roku 1962. Existujú už náznaky, že dodávatelia ocele v dôsledku toho presmerovali časť svojich vývozov z USA do EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, ocel

EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Európska komisia by chcela do konca roka dosiahnuť dohodu s USA o oceli a hliníku, …

Consent choices