polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Systém kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby sa zlepšil, treba však urobiť viac

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa systém kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ v posledných rokoch zlepšil, výzvy však zostávajú. Audítori tvrdia, že sú nutné ďalšie opatrenia na riešenie zostávajúcich nedostatkov v členských štátoch a dohľadu nad dovozom, ako aj vysledovateľnosti produktov.

Ceny, ktoré spotrebitelia platia za výrobky označené ekologickou značkou EÚ, sú niekedy výrazne vyššie ako ceny bežných výrobkov. Prevažná väčšina produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby konzumovaných v EÚ sa vyprodukuje na jej území.

Neexistujú žiadne vedecké spôsoby, ako určiť, či je produkt ekologický. Silný systém kontroly, ktorý obsiahne celý dodávateľský reťazec od producentov po výrobcov potravín, dovozcov a distribútorov, je zásadný, pretože spotrebiteľom poskytuje istotu, že produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré si kupujú, sú skutočne ekologické. V dohľade nad systémom kontroly zohráva ústrednú úlohu Európska komisia.

V posledných rokoch zaznamenalo odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ rýchly rast. Audítori vykonali následnú kontrolu plnenia odporúčaní uvedených v ich predchádzajúcej správe z roku 2012 a posudzovali, či systém kontroly EÚ týkajúci sa výroby, spracovania, distribúcie a dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby teraz poskytuje spotrebiteľom väčšiu istotu. Okrem následných kontrol v šiestich už navštívených členských štátoch boli v EÚ vykonané audítorské návštevy v Bulharsku a Českej republike.

Audítori zistili, že systém kontroly sa zlepšil a ich odporúčania z predchádzajúcich rokov boli vo všeobecnosti prijaté. Členské štáty, ktoré sme naposledy kontrolovali, prijali opatrenia na zlepšenie svojich systémov kontroly a Komisia obnovila svoje audity v členských štátoch a väčšinu z nich už navštívila. Určité nedostatky však pretrvávajú; uplatňovanie opatrení na presadzovanie predpisov nebolo zatiaľ v EÚ harmonizované a štátne a súkromné inšpekčné organizácie niekedy informovali o prípadoch nedodržiavania pravidiel pomaly.

„Keď spotrebitelia kupujú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, spoliehajú sa na to, že vo všetkých fázach dodávateľského reťazca sú uplatňované ekologické pravidlá, či už boli produkty vyrobené v EÚ alebo pochádzajú z dovozu,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen Európskeho dvor audítorov zodpovedný za túto správu. „Komisia by mala pracovať s členskými štátmi na náprave zostávajúcich nedostatkov a urobiť zo systému kontroly čo najúčinnejší systém, pretože jeho účinnosť je kľúčová pre zachovanie dôvery spotrebiteľov v ekologickú značku EÚ.“

Tento audit sa vo väčšej miere zaoberal dovoznými režimami. V roku 2018 doviezla EÚ produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby z viac než 100 tretích krajín. Audítori zistili, že Komisia začala vykonávať návštevy inšpekčných organizácií v krajinách, ktoré exportujú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby do EÚ. Zistili tiež nedostatky pri kontrolách prichádzajúcich zásielok vykonávaných členskými štátmi, ako aj to, že kontroly vykonané inšpekčnými organizáciami boli v niektorých členských štátoch stále neúplné.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

Audítori vykonali postup vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Napriek zlepšeniam z posledných rokov, najmä v EÚ, zistili, že mnohé produkty nebolo možné vysledovať až na úroveň poľnohospodárskeho výrobcu, pričom vysledovanie niektorých výrobkov trvalo viac ako tri mesiace.

Audítori Komisii odporúčajú:

  • vyriešiť zostávajúce nedostatky v kontrolných systémoch a správach členských štátov,
  • zlepšiť dohľad nad dovozom, vrátane lepšej spolupráce s akreditačnými orgánmi a príslušnými orgánmi iných významných dovozných trhov,
  • vykonávať úplnejšie kontroly vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices