europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci navrhujú, aby regióny vynaložili 30% – 50% získaných financií na projekty inteligentnej a inovatívnej Európy

Európsky parlament schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k reforme financovania regionálnej politiky EÚ, ktorá by mala posilniť hospodársku, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť Únie.

Poslancami navrhované znenie pravidiel, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 475 (za): 93 (proti): 53 (zdržalo sa hlasovania), sa týka Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu a vzťahuje sa na roky 2021 – 2027. Do pôsobnosti novej legislatívy spadajú všetky regióny, špeciálna pozornosť by však mala byť venovaná menej rozvinutým oblastiam, mestám a najvzdialenejším regiónom.

Parlamentom schválený text počíta s využitím značnej časti EFRR, ktorý je z pohľadu disponibilných finančných prostriedkov najväčším fondom EÚ, na podporu inteligentného rastu a ekologického hospodárstva. Poslanci navrhujú, aby regióny vynaložili 30% – 50% získaných financií na projekty inteligentnej a inovatívnej Európy a aspoň 30% prostriedkov na projekty súvisiace so zmenou klímy a obehovým hospodárstvom.

Kohézny fond by sa mal naďalej zameriavať na investície do infraštruktúry v oblasti životného prostredia a dopravy.

Väčší dôraz na regióny a mestá

V procese manažovanie fondov EÚ by sa podľa poslancov mala zohľadňovať teritoriálna, hospodárska a sociálna rozmanitosť európskych regiónov, ktoré získavajú z kohéznej politiky najviac. Prostriedky EÚ by preto mali byť prideľované na regionálnej úrovni na základe hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, a nie na úrovni členských štátov na základe hrubého národného dôchodku (HND), ako tomu bolo doteraz.

Viac..  Európske akcie sa dostali na nové rekordy

Minimálne 10% z prostriedkov EFRR vyčlenených konkrétnemu členskému štátu by podľa poslancov malo byť vynaložených na projekty súvisiace s udržateľným rozvojom miest. Návrh Komisie počítal iba so 6%.

Vylúčenie časti projektov z financovania

Parlament tiež presadzuje, aby boli z možnosti regionálneho financovania EÚ vyňaté projekty súvisiace s letiskovou infraštruktúrou, manipuláciou s odpadom a spracovaním zvyškového odpadu, ako aj investície súvisiace s fosílnymi palivami. Výnimka by sa mala vzťahovať iba na najvzdialenejšie regióny. Všetky projekty by zároveň mali byť v súlade s princípmi obehového hospodárstva a energetickej efektívnosti.

Ďalší postup

Schválený text predstavuje mandát EP na rokovania o konečnom znení nových pravidiel s ministrami členských štátov, ktoré by sa mohli začať na jeseň.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices