Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Lídri EÚ budú diskutovať o výzvach a prioritách, ktoré nás čakajú v nasledujúcich rokoch

9. mája 2019 sa v Sibiu stretnú lídri EÚ, aby, ako navrhol predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie 2017, prediskutovali budúci strategický program EÚ na obdobie 2019 – 2024. Vymenia si názory na výzvy a priority, ktoré čakajú EÚ v nasledujúcich rokoch. Na súčasnom programe sa Európska rada dohodla v júni 2014 a Junckerova Komisia ho pretavila do svojich 10 politických priorít.

Úsilie vložené do týchto priorít prinieslo občanom po piatich rokoch hmatateľné výsledky, hoci im cestu skrížili nepredvídané ťažkosti, ktoré aj naďalej spôsobujú našej Únii vážne problémy. V nadväznosti na politické odporúčania, ako by mohla Európa formovať svoju budúcnosť, ktoré Komisia predstavila minulý týždeň, sa dnes obzrie za seba na výsledky úsilia posledných piatich rokov.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Po nástupe do funkcie som povedal, že máme poslednú príležitosť Európanom ukázať, že ich Únia pracuje pre nich. Posledných päť rokov som sa neúnavne snažil splniť sľuby, ktoré sme dali. V niektorých oblastiach sme podľa mňa prekonali očakávania, v iných sme za nimi možno zaostali. Ale verím, že sme vždy zasahovali tam, kde to najviac zaváži. Teraz musí EÚ poučená zo skúseností a posilnená úspechmi hľadieť dopredu. Musíme byť dokonca ambicióznejší a sústredenejší ako kedykoľvek predtým.“

Veľmi dobré výsledky

10 priorít Junckerovej Komisie sa zameralo na otázky, na ktorých Európanom najviac záleží: obnova pracovných miest, rastu a investícií, posilnenie sociálnej spravodlivosti, riadenie migrácie, zmierňovanie bezpečnostných hrozieb, využitie potenciálu digitálnej a energetickej transformácie, premena EÚ na silnejšieho globálneho aktéra a posilnenie transparentnosti a demokratickej legitimity.

Junckerova Komisia predložila všetky legislatívne návrhy, ku ktorým sa zaviazala na začiatku svojho funkčného obdobia, do leta 2018. Komisia predložila celkovo 471 nových legislatívnych návrhov a prebrala 44 dodatočných návrhov, ktoré predložili predchádzajúce Komisie. 348 z nich prijali alebo schválili Európsky parlament a Rada v tomto funkčnom období.

Komisia vydala sériu 20 informačných hárkov, na ktorých ukazuje, ako sa EÚ podarilo splniť si záväzky prijaté v roku 2014 v rámci strategického programu Európskej rady a desiatich politických priorít Junckerovej Komisie.

Hľadíme dopredu

Minulý týždeň predstavila Európska komisia niekoľko politických odporúčaní, ako môže Európa formovať svoju budúcnosť v čoraz viac multipolárnom a neistom svete. Komisia odporučila, aby sa strategický program EÚ na obdobie 2019 – 2024 zameral na rozvoj piatich rozmerov:

  • chrániaca Európa , pretože v dnešnom svete mier znamená moc;
  • konkurencieschopná Európa, ktorá investuje do technológií zajtrajška a podporuje našu najväčšiu devízu: jednotný trh, priemysel a spoločnú menu;
  • spravodlivá Európa, ktorá dodržiava základné princípy rovnosti, právneho štátu a sociálnej spravodlivosti v modernom svete;
  • udržateľná Európa, ktorá preberá iniciatívu v udržateľnom rozvoji a boji proti zmene klímy;
  • a vplyvná Európa zameraná na udržanie a aktualizovanie systému založeného na pravidlách, ktorý nám tak dlho a dobre slúži.
Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Lídri EÚ27 na to môžu teraz na stretnutí v Sibiu, v predvečer volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. – 26. mája 2019, a následnej zmeny politického vedenia inštitúcií EÚ, nadviazať a vytýčiť nové politické smerovanie a nové priority EÚ.

Európsku komisiu bude na neformálnom stretnutí hláv štátov a vlád EÚ27 9. mája 2019 v Sibiu zastupovať jej predseda Juncker. Ešte predtým 8. mája 2019 o 18:00 SEČ sa spolu s rumunským prezidentom Iohannisom zúčastní dialógu s občanmi.

Do rumunského Sibiu pricestujú aj komisári Thyssenová a Navracsics, aby otvorili mládežnícke podujatie „Let’s shape the future of Europe together“ (Poďme spolu formovať budúcnosť Európy) a zúčastnili sa slávnostného odovzdávania cien fotografickej súťaže #MySocialEurope. Komisár Navracsics takisto odovzdá ocenenie mesačným víťazom fotografickej súťaže „My magical European Solidarity Corps moment“ (Môj magický moment v Európskom zbore solidarity).

Súvislosti

Európska rada pred piatimi rokmi vymedzila rozsiahly strategický program pre Úniu v časoch zmien. Tento program sa ďalej rozvinul do podoby 10 politických priorít predsedu Jeana-Clauda Junckera, ktoré boli vypracované počas jeho volebnej kampane a v dialógu s členskými štátmi a Európskym parlamentom. Junckerova Komisia odvtedy vykázala v plnení cieľov strategického programu veľmi dobré výsledky.

EÚ teraz potrebuje vytýčiť nové, ambiciózne, realistické a dobre zamerané ciele pre nadchádzajúci politický cyklus.

Komisia v marci 2017 pred 60. výročím Rímskych zmlúv uverejnila bielu knihu o budúcnosti Európy. Opisovalo sa v nej päť možných scenárov budúcnosti EÚ27. Bol to východiskový bod pre širokú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorá teraz môže slúžiť ako inšpirácia pre hlavné politické priority nadchádzajúceho strategického programu. Európska komisia nadviazala dialóg s občanmi v takmer 1600 dialógoch a konzultáciách s občanmi.

Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie z roku 2017 predstavil plán, v ktorom podrobne opísal hlavné kroky smerom k vytvoreniu jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. V nadväznosti na to sa lídri členských štátov stretli v estónskom Talline a dohodli sa na Agende lídrov. Išlo o zoznam najpálčivejších problémov a výziev, na ktoré sa malo nájsť riešenie pred európskymi voľbami v roku 2019.

Očakáva sa, že tento proces vyvrcholí na samite 9. mája 2019 v rumunskom meste Sibiu, kde lídri obnovia záväzok budovať EÚ, ktorá sa zameriava na riešenie skutočných problémov občanov. Budú sa zamýšľať nad politickými cieľmi Únie a pripravia strategický program na nasledujúce päťročné obdobie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices