brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala krízové opatrenia pre rozpočet na rok 2019 v prípade brexitu bez dohody

Rada prijala núdzové opatrenia týkajúce sa plnenia a financovania rozpočtu EÚ na rok 2019 v prípade brexitu bez dohody.

Cieľom týchto opatrení je zmierniť vplyv prípadného odchodu bez dohody na financovanie v širokom spektre oblastí, ako je výskum a poľnohospodárstvo.

Umožnia EÚ pokračovať v platbách príjemcom v Spojenom kráľovstve na základe zmlúv a rozhodnutí, ktoré sa podpísali alebo prijali ešte pred dátumom vystúpenia, pokiaľ si Spojené kráľovstvo bude naďalej hradiť príspevok schválený v rámci rozpočtu EÚ na rok 2019.

Európsky parlament udelil súhlas s týmto krízovým rámcom 17. apríla 2019.

„Prípadný odchod bez dohody by nemal vplyv na základnú zásadu, že EÚ27 a Spojené kráľovstvo by si mali plniť finančné záväzky, ktoré prijali spoločne. Opatrenia, ktoré sa dnes dohodli, to pomôžu zabezpečiť. Budú prínosom pre jednotlivcov a subjekty Spojeného kráľovstva a zabránia prípadným problémom ostatných príjemcov finančných prostriedkov EÚ,“ uviedol  Mika Lintilä, minister financií Fínska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade.

Podľa dohodnutého krízového rámca má Spojené kráľovstvo písomne potvrdiť, že prispeje k financovaniu prijatého rozpočtu EÚ na rok 2019. Takisto má akceptovať potrebné kontroly a audity týkajúce sa programov a činností EÚ a vykonať prvú platbu do rozpočtu EÚ za obdobie po vystúpení. Až po splnení týchto podmienok sa potvrdí oprávnenosť Spojeného kráľovstva a jeho subjektov na financovanie z rozpočtu EÚ v roku 2019.

Keďže Spojené kráľovstvo uhrádza svoj príspevok na celý rok 2019, táto krajina a jej subjekty budú v roku 2019 oprávnené aj na účely podmienok stanovených v akýchkoľvek výzvach, tendroch, súťažiach alebo iných postupoch, ktoré povedú k financovaniu z rozpočtu EÚ, s výnimkou osobitných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou a ukončením členstva Spojeného kráľovstva v Európskej investičnej banke.

Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Okrem toho tieto krízové opatrenia umožnia naďalej poskytovať finančné prostriedky príjemcom v členských štátoch EÚ, ktorých oprávnenosť závisí od členstva Spojeného kráľovstva v EÚ, ak sa príslušné zmluvy a rozhodnutia podpísali alebo prijali pred vystúpením Spojeného kráľovstva.

Tento krízový rámec sa prestane uplatňovať, ak Spojené kráľovstvo preruší platby alebo ak sa počas kontrol a auditov zistia závažné nedostatky.

Nie je ním dotknutá dohoda o finančnom vyrovnaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, o ktorej by sa rokovalo v prípade odchodu bez dohody a ktorá by sa vzťahovala na všetky obojstranné povinnosti vyplývajúce z členstva Spojeného kráľovstva v EÚ.

Cieľom opatrení, ktoré sa dohodli, je zachovať pomerné podiely členských štátov EÚ27 na financovaní rozpočtu EÚ na rok 2019 nezmenené.

Kontext

Odkedy Spojené kráľovstvo oznámilo, že má v úmysle vystúpiť z Únie, EÚ dôsledne tvrdí, že obe strany by si mali plniť finančné záväzky vyplývajúce z celého obdobia členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. Táto zásada sa pripomenula v usmerneniach Európskej rady (článok 50) z 29. apríla 2017 pre rokovania o brexite a zohľadnila sa aj v návrhu dohody o vystúpení, na ktorom sa 27 členských štátov a vláda Spojeného kráľovstva dohodli v novembri 2018. Neexistencia dohody o vystúpení k dátumu vystúpenia by na túto usmerňujúcu zásadu nemala vplyv.

O dac

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok …

Consent choices