sliepka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Na Slovensku sa opäť objavila vtáčia chrípka

Na území Slovenskej republiky sme v chove hydiny, po takmer troch rokoch, diagnostikovali vtáčiu chrípku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyzýva chovateľov k obozretnosti a upozorňuje ich na zavedenie preventívnych opatrení. Nákaza bola diagnostikovaná v drobnochove hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Chovu, v ktorom sa vtáčia chrípka vyskytne, budú nariadené veterinárne opatrenia na usmrtenie a zneškodnenie všetkej hydiny.

Rovnako, ako tomu bolo v prípade afrického moru ošípaných, aj vtáčia chrípka bola znova diagnostikovaná u drobnochovateľa. Je preto nevyhnutné, aby chovatelia zaviedli preventívne opatrenia a boli v týchto dňoch mimoriadne obozretní. Najväčšie riziko je však tam, kde domáca hydina môže prísť do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Vzhľadom na ročné obdobie a klimatické zmeny, je riziko prenosu vtáčej chrípky najvyššie z iných krajín, prostredníctvom sťahovavých vtákov,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS).

Nákaza vtáčej chrípky bola minulý týždeň diagnostikovaná u drobnochovateľa hydiny. Chovateľovi v obci Zbehy, okres Nitra, uhynuli 3 kusy kury domácej. Výskyt vtáčej chrípky bol v chove hydiny na území Slovenskej republiky naposledy zaznamenaný v období decembra 2016, až marca 2017, kedy bolo na Slovensku identifikovaných celkom 11 ohnísk nákazy u drobnochovateľov a chovateľov vtákov chovaných v zajatí a 58 pozitívnych prípadov u voľne žijúceho vtáctva. Výskyt u voľne žijúceho vtáctva bol zaznamenaný aj v marci 2018. Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

„Veľké chovy máme denne pod kontrolou, preventívne opatrenia v hospodárskych chovoch sú na skvelej úrovní. Ak by sa však nákaza vyskytla v chove hydiny, v zmysle platných predpisov je nevyhnutné nariadiť usmrtenie všetkej hydiny v chove. Uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia, musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum,“ zdôraznil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Viac..  Peňažné prevody v eurách prídu po novom do desiatich sekúnd

Slovenský republika aktuálne postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcemu aktuálnej európskej a slovenskej legislatíve. V rámci plánu sa vykonáva epizootologické šetrenie a nariaďuje preventívne opatrenia. Veterinárna správa v Nitre nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

Agrorezort vyzýva chovateľov, aby boli mimoriadne obozretní. Je mimoriadne dôležité zabrániť kontaktu voľne žijúcich vtákov s chovanou hydinou. Novo nakúpenú hydinu je potrebné umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované. Hydinu treba kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu.

Mimoriadne dôležité je bezodkladné oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy, akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny, či zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach. U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov, pričom upozorňujeme, že môže ísť o voľne žijúce vtáctvo, nedotýkať sa kadáveru, správne používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať hygienické návyky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Členstvo v Únii prinieslo Slovensku tisícky projektov a investícií vo výške 30 miliárd eur

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v utorok otvoril sériu podujatí, …

Consent choices