pes, zvierata
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament vyzval na prijatie opatrení proti nelegálnemu obchodu s mačkami a psami

Parlament vyzval na prijatie opatrení proti nezákonnému obchodu so spoločenskými zvieratami, ktoré by mali ochrániť samotné zvieratá, ich vlastníkov, ale aj zdravie verejnosti.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 607 (za): 3 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania) požadujú akčný plán EÚ zameraný na zastavenie nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami, ktorý by mal zabrániť ich utrpeniu a šíreniu chorôb. Schválený text tiež upozorňuje, že nelegálny obchod so zvieratami predstavuje pre medzinárodný organizovaný zločin významný zdroj príjmov.

Parlament preto vyzval na:

  • zavedenie povinného systému registrácie mačiek a psov v celej EÚ,
  • úniovú definíciu veľkých komerčných chovateľských zariadení – takzvaných chovateľských staníc,
  • efektívnejšie presadzovanie existujúcich právnych predpisov a prísnejšie sankcie za ich porušovanie,
  • podporu adopcií domácich zvierat ako alternatívy ich kúpy.
Viac..  Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

Súvislosti

Podľa odhadov sa v rámci EÚ každý mesiac cezhranične predá približne 46.000 psov, väčšina z nich bez registrácie. Komerční chovatelia totiž zneužívajú právne predpisy EÚ, ktoré upravujú nekomerčný presun zvierat v Únii, teda napríklad cestovanie domáceho zvieraťa s jeho dovolenkujúcim majiteľom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices