Sassoli
Predseda EP David Sassoli. PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci vyzvali členské štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boj proti koronavírusu

Poslanci počas štvrtkovej plenárnej rozpravy vyjadrili dôraznú podporu opatreniam EÚ na boj proti nákaze COVID-19 a vyzvali členské štáty na väčšiu vzájomnú solidaritu.

Zákonodarcovia v rozprave, ktorá predchádzala naliehavému hlasovaniu o prvom balíku opatrení zameraných na koordinovanú podporu úsilia členských štátov vysporiadať sa s pandémiou nového koronavírusu, vyzvali členské štáty EÚ na užšiu spoluprácu. Požiadali ich tiež, aby ponechali vnútorné hranice otvorené a umožnili tak nepretržité doručovanie zdravotníckeho vybavenia a nevyhnutných tovarov.

Zástupcovia všetkých siedmich poslaneckých klubov sa stretli za prísnych hygienických opatrení v rokovacej sále EP v Bruseli, ďalší poslanci sa na rozprave zúčastnili z prostredia svojich domovov.

Všetky plenárne hlasovania dnes prebehnú mimoriadne na diaľku. Na prvom z nich, ktoré rozhodlo o prerokovaní balíka legislatívnych opatrení proti nákaze COVID-19 v skrátenom konaní prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu, sa zúčastnilo 687 poslancov.

Rozprava

Rozpravu zahájil predseda EP David Sassoli zdôrazňujúc, že Európsky parlament napriek pandémií neprestáva fungovať: „Toto je spôsob, akým môžeme slúžiť obyvateľom, našim komunitám a zdravotníkom, ktorí sa obetujú na oddeleniach našich nemocníc v celej Európe. Parlament bude naďalej plniť svoju demokratickú úlohu.‟

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen poukázala na potrebu spoločnej reakcie a nevyhnutnosť zachovania fungujúceho jednotného trhu: „Keď sme potrebovali prístup v duchu ,všetci za jednéhoʽ, odpoveď mnohých bola ,len za mňaʽ. Momentálne sa to však zlepšuje. Voľný pohyb tovarov a služieb je jedinou možnosťou, ako dostať zásoby tam, kde sú potrebné. Stavanie bariér jednoducho nemá žiaden zmysel! Európski občania si budú pamätať, aké rozhodnutia a opatrenia dnes prijímame.‟

„Potrebujeme Európu, ktorá každý večer vyjde na balkón, aby zatlieskala zdravotníkom,‟ vyhlásil Esteban González Pons (EPP, ES). Poslanec podporil predsedníčku Európskej komisie a žiadal nasmerovanie zdrojov do miestnej zdravotnej starostlivosti a zaistenie voľného pohybu zdravotníckeho vybavenia a tovarov v EÚ. Zdôraznil tiež potrebu zachovať súčasné demokratické procesy, zvýšiť investície do výskumu a zlepšiť solidaritu medzi európskymi lídrami, ktorých „európsky duch zlyháva‟.

„Dnešné rozhodnutia sú iba prvým krokom,‟ vyhlásil Javier Moreno Sánchez (S&D, ES) zdôrazňujúc potrebu akéhosi Marshallovho plánu Európskej únie, ktorý by bol financovaný prostredníctvom nového spoločného európskeho dlhového nástroja a európskeho fondu nezamestnanosti a ktorý by mal za cieľ zmierniť hospodárske a sociálne dopady krízy spôsobenej nákazou COVID-19.

Viac..  Von der Leyenová plánuje so Si Ťin-pchingom rokovať o spravodlivej konkurencii

„Ak je Európa o hospodárskej a menovej solidarite, solidarita v zdravotníctve je ešte oveľa potrebnejšia,‟ vyhlásil Dominique Riquet (RE, FR). Poslanec podporil kroky zamerané na ukončenie letov prázdnych lietadiel a vyhlásil, že dobre zorganizované dodávateľské reťazce sú prostriedkom na stabilizáciu Európy a boj proti nákaze COVID-19. „Chcem, aby sa aforizmus ,čo nás nezabije to nás posilníʽ vzťahoval na Európu a jej občanov,‟ dodal na záver.

Nicolas Bay (ID, FR) skritizoval reakciu EÚ na súčasnú krízu: „Máme pred sebou veľkú výzvu a vy tu nie ste. Európska komisia ohrozila Európanov. EÚ nie je schopná ani skoordinovať opatrenia prijaté členskými štátmi. Kríza spojená s COVID-19 je klincom, možno už posledným, do rakvy impotentnej byrokracie,‟ dodal.

Vďačnosť nestačí, vyhlásila Ska Keller (Zelení/EFA, DE) vyzývajúc na podanie pomocnej ruky aj krajinám západného Balkánu. Zelení požadujú finančnú podporu pre ľudí, ktorí prišli o svoj príjem, a zaistenie stability krajín EÚ prostredníctvo takzvaných korona-dlhopisov. Tieto ťažké časy nemajú byť „zámienkou na podkopanie systému bŕzd a protiváh‟: vlády členských štátov musia zostať pod kontrolou národných parlamentov, dodala.

Derk Jan Eppink (ECR, NL) navrhol odlišnú reakciu na krízu: „Nové euro-dlhopisy alebo korona-dlhopisy by neboli efektívnou cestou k revitalizácii európskeho hospodárstva. Obyvatelia urgentne potrebujú hotovosť. Štátne centrálne banky by namiesto toho mali našim občanom a podnikom poskytovať úvery s nulovými úrokovými sadzbami.‟

„Európa, ktorá chráni, by sa postarala o svojich nevyhnutne potrebných pracovníkov. Namiesto potlesku zdravotníkom, pokladníkom, ľuďom, na ktorých závisí náš život, im radšej pomôžme,‟ navrhla Manon Aubry (GUE/NGL, FR). Poslankyňa vyzvala na spoločnú výrobu zdravotníckeho vybavenia a jasnú a koordinovanú stratégiu ukončenia izolácie v budúcnosti.

Rozpravu zakončil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý zodpovedal poslancom na nimi položené otázky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices