Miriam Lexmann
Miriam Lexmann. PHOTO: Roman Skyba.

Miriam Lexmann o prvom máji: Dnešok je roky dňom paradoxov. Čo vlastne oslavujeme?

1. MÁJ: KEĎ JE PRÁCA NAD ČLOVEKOM?
Dnešok je roky dňom paradoxov. Čo vlastne oslavujeme?

1⃣ Na konci 19. storočia zbedačená robotnícka trieda bojovala za lepší život pre seba a tých, čo prídu po nich. Bol to ľudskoprávny zápas v prospech dôstojnosti človeka. Avšak komunistický režim túto túžbu a právo človeka na dôstojnosť zneužil a vytvoril pejoratívne prvomájové pochody, v ktorých bol človek len číslom v dave oslavujúcom prácu. Nečudo, že pri 1. máji sa dnes ľuďom v hlavách vynoria mávadlá namiesto biednych a utláčaných.

Dnes však má ísť práve o nich.

2⃣ To, že dnešný štátny sviatok nesie meno Sviatok práce, je opäť pozostatkom totalitného režimu, čo mu viac škodí než pomáha. Príznačnejší by bol napríklad názov “Deň ochrany práv pracujúcich”, aby vlastne bolo čo oslavovať. Sviatok práce evokuje skôr oslavu činnosti, kým ochrana práv zamestnancov pripomína povinnosť vytvoriť dôstojné podmienky a vyplácať spravodlivú mzdu.

Dnešok totiž má byť o apele na práva pracujúcich.

3⃣ Práca šľachtí, zvykne sa hovorievať. Ale je tiež veľmi dôležité, o akú prácu ide, ako je vykonávaná a s akým cieľom. Nie každá ľudská práca zákonite vyzdvihuje človeka, iba tá, ktorá z neho robí človeka. Úžasným príkladom je Jozef Nazaretský, ktorého si dnes pripomína Cirkev ako pracovitého, pokorného muža, pohotového postarať sa o rodinu, hoci to nebolo ľahké. Totalita tento i celý rad ďalších skutočných príkladov vytesnala zo života, v dôsledku čoho zabudla na človeka a vzala mu slobodu.

Viac..  Miriam Lexmann: Presadzujem jasné priority, dôležitá zostáva spolupráca stredopravých frakcií

Dnes však má ísť o človeka, jeho ukrytú túžbu konať spravodlivo a môcť sa postarať o milovaných v slobode, ktorú nám dal Boh.

 Namieste je teda otázka, čo vlastne dnes oslavujeme. Nie je to práca ako taká, ani možnosť byť zamestnaným, hoci aj to je – zvlášť v tomto čase – veľkým darom. Dnes si pripomíname, že nikdy nesmieme zabudnúť na tých, ktorí sa vkladajú do práce, aby mohli živiť blízkych, na utláčaných, odstrkovaných, nechcených, ktorí musia aj v 21. storočí bojovať za slušný život, na najzraniteľnejších (osoby s postihnutím, seniorov či chorých), ktorí musia zápasiť o zabezpečenie základných ľudských potrieb a práv.

 Tak si – ak sa dá – dnes odpočiňte, načerpajte silu do ďalších dennodenných ľudských zápasov a ak ste veriaci, posilnite sa pokorou a láskou k rodine cez sv. Jozefa.

Všetkým želám krásny prvomájový deň hodnoty človeka! ?

O red

Odporúčame pozrieť

lexmann

SR bude mať vo frakcii EPP iba jednu europoslankyňu, je ňou Miriam Lexmann

Slovensko bude mať po júnových eurovoľbách dosiaľ najslabšie zastúpenie v najpočetnejšej frakcii v Európskom parlamente …

Consent choices