recyklacia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci chcú sprísniť spotrebné a recyklačné pravidlá

Európsky parlament (EP) v stredu prijal komplexný súbor odporúčaní zameraný na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho, udržateľného a netoxického obehového hospodárstva do roku 2050. Nelegislatívne uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 574 za: 22 proti, pričom 95 poslancov sa zdržalo hlasovania, je odpoveďou poslancov na nový akčný plán Európskej únie (EÚ) pre obehové hospodárstvo z dielne Európskej komisie (EK). V tlačovej správe o tom informovala tlačová atašé EP na Slovensku Soňa Mellak.

Parlament požaduje záväzné ciele v oblasti znižovania materiálovej a spotrebnej stopy do roku 2030 zamerané na celý životný cyklus a každú kategóriu produktov na trhu EÚ. Komisiu zároveň vyzýva, aby navrhla záväzné ciele týkajúce sa recyklovaného obsahu pre jednotlivé výrobky alebo odvetvia.

Komisia by zároveň podľa poslancov mala do roku 2021 predložiť návrh na rozšírenie pôsobnosti smernice o ekodizajne aj na výrobky, ktoré nie sú spojené so spotrebou energie. Novelizovaná smernica by mala obsahovať normy pre jednotlivé výrobky umiestňované na trh EÚ z hľadiska trvanlivosti, opätovnej použiteľnosti, opraviteľnosti, netoxického charakteru, modernizovateľnosti, recyklovateľnosti, obsahu recyklovaných materiálov a efektívnosti využívania zdrojov a energie.

Viac..  EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Poslanci počas pondelkovej plenárnej rozpravy zdôraznili, že dosiahnutie cieľov Európskeho ekologického dohovoru, známeho tiež pod názvom zelená dohoda, bude možné iba v prípade prechodu únie na model obehového hospodárstva. Táto zmena zároveň podľa zákonodarcov prinesie nové pracovné miesta a obchodné príležitosti.

Rečníci tiež požadovali dôslednejšiu implementáciu existujúcej legislatívy v oblasti odpadov a prijatie ďalších opatrení pre kľúčové odvetvia a produkty vrátane textilu, plastov, obalov a elektroniky.

EK prijala v marci 2020 nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo s názvom Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu. Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín diskutoval o novom akčnom pláne v októbri a koncom januára 2021 naň zareagoval nelegislatívnym uznesením, ktoré predložil plénu EP.

O redakcia/SITA

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices