novinari
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Poslancov znepokojujú útoky na médiá v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku

Slobodné a nezávislé médiá sú životne dôležité pre demokratické spoločnosti a Európska komisia a Rada by ich mali dôrazne chrániť. Väčšina poslancov počas stredajšej rozpravy s komisárkou Věrou Jourovou a portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Anou Paulou Zacarias, ktorá zastupovala Radu (ministrov) EÚ, vyzdvihla dôležitosť slobodných médií pre demokraciu a demokratickú spoločnosť a zdôraznila potrebu zaistiť ich nezávislosť od politického zasahovania.

Zákonodarcovia vyzvali Komisiu, aby aktívnejšie chránila novinárov v Európe a ukončila v tejto súvislosti beztrestnosť vlád členských štátov. Požiadali tiež Radu, aby dokončila proces podľa článku 7 Zmluvy o EÚ vo vzťahu k Maďarsku a Poľsku. Časť poslancov tiež vyzvala na aktiváciu mechanizmu, ktorý podmieňuje prístup k financiám EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Niektorí zákonodarcovia však rozpravu označili za politicky zaujatú. Svojich kolegov kritizovali za nedostatok informácií o situácii v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku a za nedostatok tolerancie vo vzťahu k odlišným názorom.

Videozáznam rozpravy je k dispozícii tu.

Súvislosti

Rozprava je reakciou na obavy poslancov z najnovšieho vývoja v oblasti slobody médií v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku. Poslanci reagovali na nedávne rozhodnutie o neobnovení licencie pre Klubrádió v Maďarsku, návrh na zavedenie dane z reklamy v médiách v Poľsku a vynárajúce sa informácie o politickom zasahovaní do práce médií v Slovinsku.

Parlament v novembru 2020 prijal nelegislatívne uznesenie o slobode médií v EÚ. Poslanci v schválenom texte vyzvali na lepšiu ochranu novinárov, posilnenie plurality médií a prijatie opatrení proti množiacim sa nenávistným prejavom na internete.

Slovenskí poslanci k rozprave o slobode médií v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku

Ivan ŠTEFANEC (EPP) Sloboda médií je jednou zo základných hodnôt Európskej únie a po vražde maltskej novinárky a Jána Kuciaka s Martinou Kušnírovou ju musíme strážiť ešte citlivejšie. Obmedzovanie a likvidaciu nezávislých médií a zastrašovanie novinárov sme jasne pomenovali a odsúdili.

Monika BEŇOVÁ (S/D) Akékoľvek pokusy o obmedzovanie či zasahovanie do slobody, nezávislosti a plurality médií sú v priamom rozpore s demokratickými princípmi a hodnotami. Schopnosť novinárov efektívne nastavovať politikom zrkadlo je pre správne fungovanie spoločnosti nezastupiteľná. Zároveň si aj novinári musia v plnej miere uvedomovať akú veľkú mieru zodpovednosti smerom k verejnosti majú. To by sa malo odzrkadľovať predovšetkým v ich schopnosti a dôslednej snahe overovať si získané a ďalej sprostredkovávané informácie.

Peter POLLÁK (EPP) Európska únia musí byť dostatočne schopná pozrieť sa na slobodu médií aj do vlastnej kuchyne. Nemôžeme neustále kritizovať len krajiny mimo Európskej únie a prehliadať problémy v členských krajinách. V Poľsku, Maďarsku či Slovinsku médiá dlhodobo signalizujú pretrvávajúce problémy. Ak je Európska únia schopná kritizovať Rusko, Čínu či iné krajiny mimo európskeho priestoru, musí byť dostatočne kritická aj voči členským štátom EÚ.

Michal WIEZIK (EPP) Sloboda médií a ich pluralita je pre demokraciu kľúčová. Covid-19 nám ukázal, aké nebezpečné môžu byť fake news a ako dezinformačná scéna vplýva na polarizáciu spoločnosti. Európska komisia od minulého roka pravidelne hodnotí slobodu médií v EU v rámci svojej výročnej správy o Rule of Law. Média sú zahrnuté aj v procedúre článku 7. Posledný vývoj v Maďarsku, Poľsku a najnovšie aj v Slovinsku je znepokojivý. Podkopávanie nezávislosti médií, škrtanie finančných príspevkov, očierňovanie dobrého mena novinárov vedie k rozkladu demokracie, ako ju poznáme. EU by má v takýchto záležitostiach zaujať principiálny postoj.

Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

Martin HOJSÍK (RE) „Pre zdravie demokracie sú slobodné médiá kľúčové. Už niekoľko rokov sledujeme zhoršujúcu sa situáciu nezávislých médií v Orbánovom Maďarsku a Kaczyńskeho Poľsku, v poslednej dobe sa k týmto krajinám pridáva aj Slovinsko pod vedením premiéra Janeza Janšu. To je neakceptovateľné. Európska únia musí rázne zareagovať, urobiť všetko pre ochranu slobody slova a musí pripraviť jasný a konkrétny plán na posilnenie slobodných médií a ochranu novinárov.“

Eugen JURZYCA (ECR) Odmietam zasahovanie do nezávislosti médií zo strany vlády a odmietam tiež sektorové dane, vrátane špeciálnej dane pre médiá. Súčasne aj pre tieto tri krajiny platí, že by u nich pomohlo zvýšiť transparentnosť vlastníctva médií. To by umožnilo nielen zablokovať masívne sfúzovanie ťažiskových médií do jednofarebných či jednozáujmových blokov, ale verejnosť by mohla vidieť najdôležitejšie konflikty záujmov.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) Slobodné a nezávislé médiá sú základom demokratického a právneho štátu. V EÚ evidujeme citeľný politický zásah do práce novinárov, útoky na médiá sa stupňujú predovšetkým v našom regióne. V Maďarsku prichádzajú nezávislé médiá o licencie, Poľsko navrhuje novú daň z reklamy v médiách, ktorá by ich mohla pripraviť o príjmy, situácia sa zhoršuje aj v Slovinsku, kde novinári čelia útokom aj od samotného premiéra. Na podobnú situáciu si spomíname aj na Slovensku, predovšetkým počas minulej vlády. Úlohou médií je informovať a kontrolovať štátnu moc, ktorej sa kritika samozrejme nepáči. Pre demokraciu je dôležitá pluralita médií, jej obmedzením dostávajú väčší priestor konšpiračné plátky či pro-vládne noviny. Potrebujeme preto prijať adekvátne kroky a v rámci monitoringu právneho štátu sa Komisia musí zamerať aj na stav médií a ich pluralitu v členských štátoch.

Michal ŠIMEČKA (RE) Vývoj v mediálnom sektore v Slovinsku, Poľsku a predovšetkým Maďarsku je znepokojivý. V Slovinsku predseda vlády nevyberane útočí na miestnych aj bruselských novinárov, v Poľsku bola nedávno navrhnutá nová daň z médií, ktorá sa bude vzťahovať predovšetkým na kritické noviny, a v Maďarsku Viktor Orbán odobral licenciu jednej z posledných nezávislých rozhlasových staníc, čím len umocnil úplné pokrivenie mediálneho priestoru vo svoj prospech. Sloboda a pluralizmus médií sú kľúčové pre demokraciu, a Európska komisia by preto mala byť v tejto oblasti proaktívnejšia – napríklad prešetrením férovosti podmienok na mediálnom trhu v rámci svojich právomocí v oblasti štátnej pomoci a súťažného práva. Ďalej potrebujeme európsku legislatívu, ktorá zamedzí účelovým žalobám s cieľom umlčať novinárov a kritikov, čo je prax, ktorá sa žiaľ rozmohla vo viacerých európskych krajinách.  

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices