komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rezort vnútra schválil projekty z fondov EÚ na boj s pandémiou za takmer 78 miliónov eur

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) schválilo šesť projektov za takmer 78 miliónov eur zameraných na zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19. Za finančné prostriedky z Európskej únie () Slovensko nakúpi ochranné pracovné pomôcky a technické vybavenie pre profesionálne poskytovanie pomoci. Európske fondy pomôžu tiež zmierniť následky pandémie v rómskych komunitách. V tlačovej správe o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.

Rezort podporí prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia tri projekty. Na zlepšenie materiálno-technického vybavenie Hasičského a záchranného zboru pôjde 11,2 milióna eur. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave realizujú projekt za 2,4 milióna eur na vytvorenie vlastného diagnostického setu na zistenie prítomnosti koronavírusu, ktorý bude pozostávať zo slovenských zdrojov a komponentov. Správa štátnych hmotných rezerv SR má v gescii projekt za 39,5 milióna eur na zabezpečenie nevyhnutného ochranného a zdravotníckeho materiálu.

Cez operačný program Ľudské zdroje podporia tri národné projekty zamerané na boj s pandémiou COVID-19 a zmierňovanie jej dopadov. Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, ktorý spadá pod rezort vnútra, má na starosti dva z nich. Prvý za 17,6 milióna eur sa zameriava na vzdelávanie a výchovu detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách. Pracovať budú s rómskymi rodinami a deťmi v materskej škole aj v ich prirodzenom domácom prostredí. Cieľom je zabezpečovať základné potreby rodín a zmierňovať dopady prerušenia vyučovania na školách v čase koronakrízy, ako aj po nej.

Druhý projekt za 5,7 milióna eur rieši prostredníctvom terénnych asistentov nepriaznivé situácie v zdravotnej a sociálnej oblasti v týchto obciach. Štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny realizuje projekt za 1,2 milióna eur. Jeho cieľom je rozvoj zdravotnej mediácie a osvety cez sieť asistentov a koordinátorov v rómskych komunitách s primárnym zameraním na pandémiu COVID-19.

„Operačnému programu Efektívna verejná správa, pre ktorý je rezort vnútra riadiacim orgánom, na základe schváleného návrhu požiadaviek pre iniciatívu REACT-EU bola vládou SR a Európskou komisiou pridelená alokácia 108 miliónov eur. V rámci iniciatívy REACT- budú financované opatrenia na elimináciu dôsledkov pandémie COVID-19,“ uzavrelo MV SR.

O redakcia/SITA

Odporúčame pozrieť

EU vlajky

REACT-EU: 111,5 miliónov eur pre Nemecko, Slovensko a Bulharsko na obnovu po pandémii

Nemecko, Slovensko a Bulharsko dostanú ďalších 111,5 miliónov eur prostredníctvom REACT-EU v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) na pomoc zamestnancom …

Consent choices