cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

COVID-19: Parlament podporil bezpečné cestovanie, žiada spoluprácu členských štátov

Súčasťou novej stratégie EÚ pre cestovný ruch musia byť jednotné kritériá pre bezpečné cestovanie, spoločné očkovacie preukazy a hygienická certifikácia pre podniky cestovného ruchu. Odvetvie cestovného ruchu zamestnáva v EÚ priamo či nepriamo približne 27 miliónov ľudí a predstavuje vyše 10% hrubého domáceho produktu Únie. Pandémia ochorenia COVID-19 však tento sektor ochromila a ohrozila až šesť miliónov pracovných miest.

Parlament preto prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré sa venuje stratégii EÚ pre udržateľný cestovný ruch, vyzval členské štáty Únie, aby zahrnuli do svojich národných plánov obnovy aj tento sektor. Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 577 (za): 31 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania), tiež nabáda vlády krajín EÚ k dočasnému zníženiu sadzieb DPH na služby v oblasti cestovného ruchu.

Bezpečné cestovanie počas pandémie

Dopyt cestujúcich sa následkom pandémie zmenil smerom k bezpečnému a udržateľnému cestovnému ruchu, všíma si uznesenie. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali členské štáty, aby bezodkladne a v plnej miere implementovali spoločné kritériá bezpečného cestovania. Ich súčasťou má byť spoločný protokol EÚ o ochrane zdravia na účely testovania pred vycestovaním, uvádza sa v uznesení. Schválený text tiež žiada, aby bola karanténa pri cestovaní využívaná iba ako krajné riešenie.

Navrhované osvedčenie o očkovaní by podľa poslancov malo slúžiť ako alternatíva k PCR testom vykonávaným za účelom cestovania, ale aj ku karanténnym opatreniam. Osvedčenie, od ktorého si poslanci sľubujú uľahčenie cestovania, by sa však malo začať využívať až po získaní dostatočných vedeckých dôkazov o tom, že očkované osoby vírus neprenášajú, dodáva schválený text.

Uznesenie naliehavo vyzýva Komisiu, aby zaviedla pečať hygienickej certifikácie EÚ pre služby v oblasti cestovného ruchu, ktorá by potvrdzovala dodržanie minimálnych noriem v oblasti prevencie a kontroly šírenia nového koronavírusu. Nová certifikácia by podľa poslancov mala pomôcť obnoviť dôveru spotrebiteľov v odvetvie cestovného ruchu.

Opatrenia po pandémii

Parlament privítal zriadenie portálu Re-open EU a vyzval členské štáty, aby Komisii poskytovali jasné informácie o uplatňovaní alebo rušení obmedzení voľného pohybu hneď, ako o takýchto zmenách rozhodnú.

Komisia sa však podľa poslancov musí zaoberať aj obdobím po prekonaní pandémie. Parlament v tejto súvislosti požaduje vypracovanie novej stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch, ktorá by nahradila aktuálnu stratégiu z roku 2010 a zaistila by udržanie postavenie Európy ako vedúcej destinácie turistov.

Poslanci tiež vyzvali Komisiu na zriadenie Európskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá by mala podporovať ekosystém cestovného ruchu, propagovať európsku značku v tretích krajinách, poskytovať Únii najnovšie údaje v oblasti cestovného ruchu, pomáhať malým podnikom s prístupom k prostriedkom EÚ a podporovať sektor v snahe pripraviť sa na budúce krízy.

Vyhlásenie spravodajkyne

Toto uznesenie požaduje skutočne európske úsilie na opätovné naštartovanie cestovného ruchu v najviac postihnutých regiónoch tohto svetadiela. Spomína aj osvedčenie o očkovaní a hygienickú pečať, teraz však potrebujeme riadnu európsku koordináciu režimov testovania, ktoré nebudú pre európskych občanov predstavovať dodatočné náklady. EÚ musí naliehavo urýchliť očkovanie v celej Európe a vytvoriť riadne finančná nástroje na podporu ekologickej a digitálnej transformácie,“ uviedla spravodajkyňa Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT).

O mam

Odporúčame pozrieť

cestovanie

DiscoverEU: Mladí Európania sa môžu opäť hlásiť o preukazy na cestovanie zadarmo

Európska komisia (EK) v utorok spustila posledné kolo podávania prihlášok v rámci iniciatívy DiscoverEU. Skončí …

Consent choices