skola
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rozdiely v prístupe k vzdelávaniu a v dĺžke zatvorenia škôl sú v krajinách EÚ veľké

Rozdiely v prístupe k vzdelávaniu a v dĺžke zatvorenia škôl sú v krajinách Európskej únie (EÚ) veľké. V liste adresovanom Európskej komisii (EK) to uviedlo 24 organizácií zastupujúcich rodičov, študentov, psychológov, učiteľov a zamestnávateľov. Uvedomujú si, že pandémia koronavírusu predstavuje najvážnejšiu krízu verejného zdravia za posledné desaťročia. Je podľa nich potrebné pripustiť, že môžu nastať situácie, ktoré si vyžadujú prijatie opatrení na školách, vrátane ich zatvorenia. Dodávajú, že väčšina krajín EÚ sa riadi odporúčaniami organizácií ako WHO či ECDC a školy nezatvára, respektíve ich zatvorenie prijíma ako posledné opatrenie na krátky čas. Na druhej strane sú krajiny, medzi nimi Slovensko, ktoré „majú nižšie ambície a nedarí sa im nájsť riešenia, ako sa vyhnúť plošnému zatváraniu škôl a ochrániť právo na vzdelávanie a rozvoj pre deti a mladých ľudí.” Informovala o tom Andrea Hajdúchová z Iniciatívy Dajme deťom hlas.

Významné rozdiely v úsilí a výsledkoch členských štátov pri ochrane práva na vzdelanie a pri vyrovnávaní dopadov pandémie na mladú generáciu si podľa organizácií vyžadujú zapojenie EK. Autori listu žiadajú, aby eurokomisia pomohla v krajinách podporiť povedomie o význame vzdelávania a škôl ako kľúčovej hodnoty v EÚ a ich význame pre budúcnosť mladej generácie, ako aj samotnej EÚ. Tiež žiadajú, aby podporila uvedomenie si negatívnych dopadov prerušenia školskej dochádzky a ďalších vzdelávacích, športových a iných aktivít rozvíjajúcich talent detí a mladých ľudí. EÚ by mala podľa nich monitorovať situáciu v členských štátoch, pokiaľ ide o opatrenia prijímané na školách a pripraviť usmernenia, ktoré by mohli členské štáty použiť ako referenciu a uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Hajdúchová v tlačovej správe poukázala na to, že na Slovensku deti vo veku od desiatich rokov vyššie strávili už takmer celý školský rok mimo škôl. Pri porovnaní krajín EÚ boli podľa správy UNICEF všetky deti a dospievajúci najkratšie v škole na Slovensku a v Rumunsku. V porovnaní 31 krajín OECD je Slovensko na treťom najhoršom mieste v dĺžke zatvorenia stredných škôl. Organizácie upozorňujú, že už v prvej vlne pandémie patrilo Slovensko ku krajinám, ktoré napriek výrazne lepšej epidemickej situácii ako v iných krajinách EÚ, pustilo väčšinu žiakov do škôl len posledný týždeň školského roka.

Pod list sa podpísali organizácie ako Združenie základných škôl, eduRoma – Roma Education Project, Republiková únia zamestnávateľov, Nadácia pre deti Slovenska, Rada mládeže Slovenska či Detská organizácia Fénix.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Inklúzia rómskych detí na Slovensku nefunguje, hrozia nám obrovské sankcie

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Žaloba …

Consent choices