verejne obstaravanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Predseda ÚVO očakáva zásadné zrýchlenie a zefektívnenie kontroly eurofondových zákaziek

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák očakáva zásadné zrýchlenie a zefektívnenie kontroly zákaziek financovaných z európskych peňazí. Tým sa podľa neho urýchli aj možnosť samotnej realizácie týchto zákaziek. Reagoval tak v stredu na schválenie nového zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie v parlamente.

„Nastavili sme jednoduchý, prehľadný systém kontroly bez zníženia miery transparentnosti pri výkone kontroly verejného obstarávania, z ktorého mnohé články vypadli. V novom programovom období bude úrad jediným kontrolórom, ktorý bude posudzovať zákonnosť verejného obstarávania,“ povedal Hlivák. Keďže ide o európske peniaze, do súťaží, nech je akokoľvek nastavený systém kontroly, bude vždy vstupovať orgán auditu, teda ministerstvo financií ako predĺžená ruka európskych kontrolórov. „Jeho partnerom už bude iba Úrad pre verejné obstarávanie,“ uviedol šéf ÚVO.

K zrýchleniu kontrol eurofondových zákaziek v novom programovom období má prispieť najmä to, že do kontroly bude namiesto dvoch desiatok subjektov vstupovať len jeden, čiže ÚVO. „Navyše sa skrátia konania na samotnom úrade. To znamená, že kontrola sa ukončí protokolom, voči ktorému nebude možné podávať odvolania na radu ani podávať žaloby na súd,“ priblížil Hlivák.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Úradu zostáva kompetencia vstúpiť do kontroly akéhokoľvek verejného obstarávania. Môže preskúmať zákazky na základe podnetu občanov, novinárov, zástupcov tretieho sektora a v prípade pokrývania nekalých praktík úrad bude naďalej spolupracovať s ostatnými kontrolnými orgánmi, s Generálnou prokuratúrou, Najvyšším kontrolným úradom alebo Protimonopolným úradom. „Je kľúčové, aby Slovensko dokázalo vyčerpať čo najviac peňazí z európskych zdrojov, čomu skrátenie kontrol zásadne pomôže,“ dodal predseda ÚVO.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Viac peňazí z eurofondov pôjde priamo do samospráv a regiónov

Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na spoločnom rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí …

Consent choices