vlajka
PHOTO: © European Union.

Európska sieť autentických miest upevnila vzťahy, Slovensko v Solúne reprezentovala Banská Bystrica

V EÚ sa čoraz viac miest stáva autentickými. Do tejto siete boli dosiaľ zaradené Mykonos a Solún (Grécko), Sofia a Plovdiv (Bulharsko), Banská Bystrica (Slovensko) a Madrid (Španielsko). Európska sieť autentických miest je odhodlaná bojovať proti falšovaniu výrobkov a chce u občanov i návštevníkov presadzovať obchodné praktiky, ktoré chránia miestnu ekonomiku.

Zástupcovia šiestich miest EÚ, ktoré sú členmi siete autentických miest sa 4. apríla 2022 stretli v Solúne, aby diskutovali o aktuálnom stave siete, prebiehajúcich akciách a aby sa spoločne zahľadeli do budúcnosti. Keďže sieť sa od svojho vzniku v roku 2020 neustále rozširuje, ide vôbec o prvú schôdzku delegácií zo všetkých autentických miest. Na stretnutia pricestovali zástupcovia vnútroštátnych úradov duševného vlastníctva a zainteresovaných strán z krajín EÚ zapojených do tohto projektu, ako aj z členských miest. Účastníci potvrdili vôľu angažovať sa v sieti autentických miest a poskytovať pomoc v jej ďalšom rozvoji. Cieľom podujatia venovaného autentickým mestám je vytvoriť spoľahlivú platformu na výmenu nápadov a dialóg medzi rôznymi zúčastnenými stranami, ako aj prilákať nových účastníkov do siete.

„Na dnešnom podujatí oslávime úspechy šiestich certifikovaných autentických miest a vymeníme si informácie o skúsenostiach s rozšírenou sieťou.  Veríme, že to prispeje k budovaniu zmyslu pre komunitu v rámci certifikovaných autentických miest, aby sa mohli navzájom od seba učiť a prispieť k vytvoreniu skutočne európskej siete certifikovaných autentických miest, v ktorej si účastníci budú môcť vymieňať najlepšie postupy a formovať nové synergie. Falšovanie a pirátstvo sú hrozbou pre naše hospodárstvo, pričom našich občanov vystavujú tovaru, ktorý má nízku kvalitu a je nebezpečný. Vďaka našej pokračujúcej spolupráci však dokážeme problém pochopiť a pracovať na možných riešeniach. Pomocou autentických miest to spolu dokážeme vybudovať od základov a na miestnej úrovni,“ vyhlásil Christian Archambeau, výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

„V boji proti falšovaniu je sieť autentických miest veľmi dôležitá a sme hrdí na to, že naše dve dôležité grécke mestá sú jej súčasťou:  Solún a Mykonos. Do tohto boja grécka vláda v uplynulých troch rokoch vložila všetku svoju silu i úsilie. V roku 2021 zhabala vyše 285 185 falšovaných predmetov, až 70 % z nich v severnom Grécku. Boj proti nezákonnému obchodu je nevyrovnaný. Nestrácame však optimizmus a veríme, že spoločnými silami a naším odhodlaním bojovať proti napodobeninám a zvýšiť informovanosť o hodnote duševného vlastníctva i o škodách, ktoré spôsobuje falšovanie, nakoniec ochránime tvorcov, vynálezcov, spotrebiteľov a ekonomiky štátov,“ dodal Panagiotis Kanellopoulos, generálny riaditeľ Gréckej organizácie priemyselného vlastníctva (OBI).

Čo sú autentické mestá?

Takmer každý desiaty Európan (9 %) priznal, že kvôli zavádzajúcim informáciám nakúpil falšovaný tovar. V krajinách, ako je Bulharsko, je tento podiel ešte vyšší (19 %). Prostredníctvom verejných kampaní na zvyšovanie informovanosti u širokej verejnosti a podnikov, ale aj školení pre miestne orgány presadzovania práva sa mestá v EÚ, ktoré sú zapojené do siete autentických miest, spoločne angažujú v boji proti falšovanému tovaru (šaty, parfumy, tašky, hračky a iné falzifikáty). Skrátka vďaka sieti sú certifikované autentické mestá zdravšie, bohatšie, bezpečnejšie a sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

Autentické mestá počas celého roku organizujú podujatia a kampane zamerané na zvyšovanie povedomia. Medzi príkladmi minulých a budúcich aktivít môžeme uviesť tieto:

Solún (Grécko), mesto, ktoré v roku 2022 hosťuje výročné podujatie venované autentickým mestám, zorganizovalo viaceré propagačné aktivity. Okrem plagátov a bannerov umiestnených na autobusových zastávkach, administratívnych budovách a mnohých ďalších verejných priestranstvách mesto pripravilo videospoty, reklamy v tlači a kampane v sociálnych médiách. Autentické mestá mali okrem toho v roku 2021 zastúpenie aj na Medzinárodnej výstave v Solúne, oslavách Vianoc 2021 a nedávno aj na mestských hrách s názvom Solúnčania hľadajú pravdu: hra naživo v meste (Thess Truth Quest:
A Living City Game), ktoré sa uskutočnili 3. Apríla 2022.

Viac..  Bratislava získala ďalších 73 miliónov eur z Kohézneho fondu, pôjdu na električkovú trať

Mykonos (Grécko) momentálne vedie propagačnú kampaň vo verejných priestoroch vrátane letísk. Táto kampaň sa počas leta 2022 ešte zintenzívni.

Sofia a Plovdiv (Bulharsko) sa v roku 2021 zapojili do činnosti Európskeho spotrebiteľského centra v Bulharsku. Uviedli prezenčné kampane a kampane v sociálnych médiách, do ktorých sa zapojili orgány presadzovania práva a školské úrady, ako aj miestna verejnosť.

Banská Bystrica (Slovensko) sa zamerala na mladých ľudí. Mesto v roku 2021 zorganizovalo školskú súťaž (Originál vs. Fejk – NEBUĎ FEJKER!), ktorá bola extenzívne propagovaná.

Madrid (Španielsko), posledné mesto zaradené do siete autentických miest v nadchádzajúcich mesiacoch začne vlastné miestne vzdelávacie a informačné kampane.

Označenie „autentické mesto“ môže získať ktorékoľvek mesto alebo veľkomesto v EÚ, a tak sa na dva roky stať súčasťou tejto medzinárodnej siete. Kandidátske mestá/veľkomestá by mali navrhnúť vnútroštátne úrady duševného vlastníctva členského štátu EÚ, v ktorom sa dané mesto/veľkomesto nachádza, a úrad EUIPO ich potom vymenuje na úrovni EÚ.  Sieť spravuje úrad EUIPO pod dohľadom Siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN), ktorá združuje úrady duševného vlastníctva všetkých členských štátov EÚ. Po podujatí venovanom autentickosti sa 5. – 6. apríla 2022 v Solúne uskutoční aj výročné zasadnutie siete EUIPN.

Prečo je boj proti falšovaniu taký dôležitý?

Falzifikáty a falšované výrobky likvidujú naše miestne podniky a stoja za stratou mnohých pracovných miest v EÚ. Falšované výrobky predstavujú 6,8 % dovozu EÚ, čo zodpovedá 121 mld. EUR, pričom každý štvrtý MSP v Európe priznáva, že utrpel ujmu v dôsledku poškodenia svojich práv duševného vlastníctva (ako sú ochranné známky alebo patenty). Škody spôsobené v nahlásených prípadoch zahŕňajú pokles obratu, poškodenie dobrého mena a stratu konkurenčnej výhody.

Nepravé výrobky predstavujú tiež vážne riziko pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Ide pritom o rôzny tovar, počnúc tým, ktorý spotrebitelia konzumujú (potraviny, nápoje, lieky), až po produkty aplikované priamo na kožu (kozmetické výrobky, vonné látky). Okrem toho deti môžu malé časti z hračiek, magnetické komponenty a hlavne batérie prehltnúť, čo im môže spôsobiť vážne poškodenie tráviaceho traktu.

Je veľmi dôležité, aby bola práca tvorcov, vynálezcov a umelcov ocenená – len tak môžu naďalej existovať a inovovať, netreba však zabúdať ani na to, že počas výroby falšovaných výrobkov nie je zaručená kvalita ani bezpečnosť (a tie nie sú zaručené ani pre samotný konečný výrobok). Okrem toho falšovanie nie je trestný čin bez obetí. Podporuje ďalšiu trestnú činnosť vrátane prania špinavých peňazí, sprenevery, počítačovej kriminality, obchodovania s drogami a s ľuďmi. V dôsledku falšovaného a pirátskeho tovaru hlavné odvetvia hospodárstva EÚ každoročne hlásia straty z príjmov vo výške niekoľkých miliárd eur, ako aj státisíce stratených pracovných miest.

O mam

Consent choices