ukrajina-eu
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ musí posilniť podporu občanom a podnikom a pomoc Ukrajine, žiadajú europoslanci

Europoslanci žiadajú o finančnú podporu na riešenie dôsledkov vojny na Ukrajine. Zdrojom má byť konfiškácia aktív ruských oligarchov, nové zdroje EÚ a plné využitie existujúceho rozpočtu. V prijatom uznesení o hospodárskych a sociálnych dôsledkoch ruskej vojny na Ukrajine pre EÚ poslanci Európskeho parlamentu konštatujú, že samotná vojna a „odôvodnené sankcie voči Rusku a Bielorusku ovplyvňujú oživenie hospodárstva Európskej únie po pandémii a predstavujú vážnu hrozbu pre obnovu EÚ“. Tento stav je nutné riešiť „s cieľom pomôcť domácnostiam a podnikom… a udržať podporu občanov pre opatrenia prijaté proti Rusku a na podporu Ukrajiny“. Uznesením sa uzavrela plenárna rozprava, ktorá sa konala 4. mája v Štrasburgu.

Existujúce finančné nástroje dôsledky vojny nepokryjú

Poslanci tvrdia, že existujúce nástroje ako Next Generation EU, SURE (Podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii) alebo systém flexibility rozpočtu EÚ nepostačujú na zmiernenie negatívnych vplyvov vojny a na pokrytie nákladov EÚ spojených so sankciami uvalenými na Rusko. Požadujú preto zavedenie neočakávanej dane zo zisku pre energetické spoločnosti, zaistenie a skonfiškovanie majetku ruských oligarchov a dodatočnú flexibilitu v rozpočte EÚ. Viacročný finančný rámec by sa mal zrevidovať, pravidlá štátnej pomoci by sa mali uplatňovať pružnejšie, úroveň záruky EÚ v rámci Programu InvestEU by sa mala zvýšiť a Európska komisia by mala byť podľa poslancov pripravená navrhnúť nové programy, ak to bude potrebné. Europoslanci tiež vyzývajú EÚ na zriadenie Fondu solidarity s Ukrajinou.

Pomoc ľuďom a podnikom pri prekonávaní ťažkých časov

Poslanci Európskeho parlamentu zdôraznili, že vojna ešte zhoršila krízovú situáciu v oblasti cien energií, ktorá negatívne ovplyvnila kúpnu silu a prevádzkové náklady. Tento stav si vyžaduje rýchly zásah. Členské štáty by mali podľa poslancov zvýšiť svoju sociálnu podporu a dodatočné zdroje je potrebné vyčleniť na pomoc zraniteľným, ale životaschopným podnikom.

Viac..  Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Poslanci tiež zdôrazňujú, že rast miezd by mal zohľadňovať dlhodobú infláciu a rast produktivity s cieľom zachovať kúpnu silu domácností. Mal by vzniknúť dočasný európsky balík sociálnej odolnosti, ktorý bude koordinovať opatrenia a prostriedky na posilnenie systémov sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany v EÚ, požadujú poslanci.

Investícia do autonómie

Poslanci EP kladú osobitný dôraz na rozvoj autonómie EÚ. Vyzývajú, aby bol na tento účel zriadený nový špecializovaný európsky fond. Z Fondu strategickej autonómie pre Európu by sa financovala cezhraničná energetická infraštruktúra, výroba energie z obnoviteľných zdrojov a opatrenia energetickej efektívnosti, kybernetická bezpečnosť, konkurencieschopnosť priemyslu, potravinová bezpečnosť, obehové hospodárstvo a udržateľný rozvoj.

V prijatom uznesení poslanci tiež poznamenávajú, že bývalí politici ako Esko Aho, Francois Fillon a Wolfgang Schüssel nedávno odstúpili zo svojich pozícií v ruských firmách, a dôrazne požadujú, aby ostatní, ako Karin Kneissl a Gerhard Schröder, urobili to isté.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Na Ukrajinu pôjdu z EÚ desiatky miliárd eur vrátane zhabaného ruského majetku

Na Ukrajinu pôjde z Európskej únie bezprecedentná pomoc vo výške 50 miliárd eur. Suma už …

Consent choices