simecka
Michal Šimečka, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Šimečka: Prečo by sme mali otvárať zakladajúce zmluvy o EÚ? Napríklad kvôli Orbánovi

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Parlament aktivuje proces zmeny zmlúv EÚ

• výzva hlavám štátov a vlád, aby vytvorili Konvent na revíziu zmlúv
• prvá séria návrhov na novú inštitucionálnu štruktúru pre EÚ
• zrušenie práva veta, viac právomocí EÚ v oblasti zdravia, energetiky, obrany a sociálnej a hospodárskej politiky
• plné a priame právo legislatívnej iniciatívy pre Parlament a lepšia ochrana základných hodnôt

Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval Európsku radu, aby súhlasila so začatím procesu revízie zmlúv EÚ.
Vzhľadom na množstvo prebiehajúcich a nedávnych kríz poslanci využili svoju výsadu a vyzvali na zmenu zmlúv, pričom požadujú:

· reformu hlasovania v Rade s cieľom posilniť schopnosť Európskej únie konať, vrátane prechodu od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v oblastiach ako sú sankcie, tzv. premosťovacie doložky, a v núdzových situáciách;

· prispôsobiť právomocí EÚ, najmä v oblasti zdravia a cezhraničného ohrozenia zdravia, pri dobudovaní energetickej únie založenej na energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch energie v súlade s medzinárodnými dohodami o zmene klímy, v oblasti obrany a v sociálnej a hospodárskej politike;

· zabezpečiť, aby sa Európsky pilier sociálnych práv v plnej miere vykonával, a začleniť sociálny pokrok v kontexte Protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv;

· zvýšiť odolnosť hospodárstva EÚ s osobitnou pozornosťou venovanou malým a stredným podnikom a kontrolám konkurencieschopnosti a podpore investícií zameraných na spravodlivú, zelenú a digitálnu transformáciu;

· poskytnúť Parlamentu právo iniciovať, meniť alebo rušiť právne predpisy, ako aj plné práva zákonodarcu v súvislosti s rozpočtom EÚ; a

· posilniť postup na ochranu základných hodnôt EÚ a objasnenie určenia a dôsledkov porušení (článok 7 ZEÚ a Charta základných práv).

Uznesenie bolo prijaté 355 hlasmi za, 154 hlasov bolo proti a 48 za zdržali hlasovania. O vytvorení konventu rozhodnú hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských krajín na zasadnutí Európskej rady jednoduchou väčšinou. Mnohí poslanci vyzvali, aby sa tak stalo pri najbližšej príležitosti, ktorou by bol samit EÚ 23. – 24. júna, aby sa zabezpečilo splnenie očakávaní občanov a čo najskoršie využitie výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy. Súčasťou konventu by mali byť aj poslanci, komisári, poslanci z členských štátov a lídri EÚ.

Viac..  V. Orbán: Musíme odmietnuť bruselský model Európy

Očakáva sa, že Komisia oznámi, ako plánuje nadviazať na Konferenciu v polovici júna. Parlamentný Výbor pre ústavné veci bude pokračovať v práci na príprave zmien v zmluvách, ktoré bude presadzovať Parlament v očakávaní začatia Konventu.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola, francúzsky prezident Emmanuel Macron za predsedníctvo v Rade EÚ a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen dostali 9. mája v Štrasburgu záverečnú správu od spolupredsedov Výkonnej rady Konferencie. Zahŕňa 49 návrhov, ktoré obsahujú viac ako 300 opatrení v rámci 9 tém, a to na základe 178 odporúčaní z európskych panelových diskusií občanov, príspevkov z vnútroštátnych panelov a podujatí, nápadov z Európskeho podujatia mládeže a 43 734 príspevkov k 16 274 nápadom zaznamenaným na viacjazyčnej digitálnej platforme.

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: O násilí na ženách musíme ďaleko viac hovoriť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zastavme …

Consent choices