Miriam Lexmann

M. Lexmann: Rúcame ďalšiu veľkú bariéru pre zdravotne znevýhodnených

Sme o krok k bližšie k zavedeniu jednotného Európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, hovorí europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS).

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa denne stretávajú s množstvom problémov a prekážok. Pri tých zdravotných zohrávajú mimoriadnu úlohu lekári, asistenti či opatrovatelia, ale existujú aj mnohé ďalšie komplikácie, ktoré vieme odstrániť na spoločenskej úrovni a už tak ťažko skúšaný život našim spoluobčanom uľahčiť.

Jednou z tých komplikácií je neuznávanie preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby. „Vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci som preto k správe o rovnakých právach pre osoby so zdravotným postihnutím podala pozmeňovacie návrhy, ktoré riešia potrebu čo najrýchlejšieho zavedenia dlhoočakávaného Európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím v celej EÚ,“ približuje riešenie, na ktorom pracuje slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann.

A nezostalo len pri tom. „V mojich úspešne presadených návrhoch apelujem na uznávanie statusu ťažko zdravotne postihnutej osoby automaticky, a to naprieč celou Úniou,“ dopĺňa Lexmann, ktorá sa cieľavedomo venuje v Európskom parlamente téme sociálnej pomoci pre občanov Slovenska a Európskej únie.

Viac..  Martin Hojsík: Hamas je teroristická organizácia, ktorú je potrebné zlikvidovať

Sme o veľký krok bližšie k cieľu odstrániť čo najviac bariér, čaká nás ale zároveň ešte veľa výziev a problémov. „Osoby so zdravotným postihnutím musíme predovšetkým plnohodnotne začleniť do spoločnosti. Je tiež našou povinnosťou vytvoriť im podmienky, v ktorých naplno využijú svoj potenciál, vrátane používania inovatívnych nástrojov či digitálnych technológií,“ pripomína Lexmann, ktorá v rámci pripomienkových konaní v oblasti digitálnych technológií apeluje aj na dostupnosť vzdelávania a služieb pre zraniteľné skupiny vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

O mam

Consent choices