Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Rozširovanie EÚ posilňuje stabilitu a je v našom strategickom záujme

Rozširovanie je jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších politík Európskej únie (EÚ). Má v sebe obrovský transformačný potenciál, tak z pohľadu kandidátskej krajiny, ale aj z pohľadu samotnej Únie.

Plnenie existujúcich kritérií na vstup do EÚ je pre kandidátske krajiny veľmi náročnou úlohou. „To si treba opakovane pripomínať aj pri opakujúcich sa úvahách o urýchlenom vstupe Ukrajiny. Štáty uchádzajúce sa o členstvo v EÚ si musia vedieť plniť veľké množstvo domácich úloh, pričom ich priebežné hodnotenie musí byť spravodlivé a rovnocenné,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Rozširovanie možno označiť za najsilnejší geopolitický nástroj, ktorý Únia má. „Zásadným spôsobom posilňuje stabilitu Európy a je tak v našom strategickom záujme. Umožňuje totiž bezprecedentnú spoluprácu krajín, ktoré sa prihlásili k rovnakým hodnotám,“ pripomenula europoslankyňa.

Viac..  Pred pár rokmi sme o tom vôbec nehovorili, dnes sa má EÚ rozširovať, hovorí europoslanec Vladimír Bilčík

Každé rozšírenie zároveň predstavuje pre členské krajiny veľké množstvo nákladov, s ktorými musia byť pripravené sa vysporiadať. „Existujúce pravidlá sú tak kľúčové, no nepochybne existuje priestor na istú väčšiu mieru akcieschopnosti,“ uzavrela Monika Beňová. Poslanci sa novou stratégiou EÚ o rozširovaní budú zaoberať na dnešnom plenárnom zasadnutí.

O mam

Odporúčame pozrieť

Pred pár rokmi sme o tom vôbec nehovorili, dnes sa má EÚ rozširovať, hovorí europoslanec Vladimír Bilčík

BRATISLAVA / Európska komisia tento týždeň odporučila zahájiť prístupové rokovania s Ukrajinou, Moldavskom a Bosnou …

Consent choices