byvanie
Domácnosť, bývanie. Ilustračné PHOTO: © European Union.

Výdavky na bývanie predstavovali v roku 2021 štvrtinu výdavkov domácností v EÚ

Výdavky na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá predstavovali v roku 2021 štvrtinu (25 %) výdavkov domácností v Európskej únii (EÚ). V stredu o tom prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky informoval štatistický úrad Únie Eurostat, podľa ktorého je to o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) menej ako v roku 2020.

O 0,5 p. b. sa znížil aj podiel výdavkov na potraviny a nealkoholické nápoje, ktorý v roku 2021 predstavoval 14,3 % celkových výdavkov domácností. Na treťom mieste skončila doprava, ktorá predstavovala 12,1 % celkových výdavkov, čo bol oproti predchádzajúcemu roku nárast o 0,5 p. b. Tento nárast podľa Eurostatu súvisí s postupným rušením obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19, ktorá ovplyvnila mobilitu v celej EÚ.

Rovnaký trend zaznamenali aj v kategóriách Rekreácia a kultúra, Reštaurácie a hotely, Zdravie a Odevy a obuv, ktorých celkový podiel na výdavkoch sa v roku 2021 zvýšil na 8 %, 6,6 %, 4,7 % a 4,2 %, v porovnaní so 7,8 %, 6 %, 4,6 % a 4,1 % v roku 2020. Stabilné boli podiely výdavkov na Nábytok a vybavenie domácnosti a tiež Vzdelávanie, ktoré predstavovali, rovnako ako v roku 2020, 6 % a 0,9 % celkových výdavkov.

Viac..  Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

(SITA)

O mam

Consent choices