hajsel
Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Na investície do sektorov podporujúcich obnoviteľné zdroje pôjde ďalších 20 miliárd EUR, využiť ich môže aj Slovensko

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

REPowerEU: zahrnutie energetických opatrení do národných plánov obnovy

• opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie, diverzifikáciu dodávok a podporu domácností
• viac financií zo strany členských štátov na cezhraničné a viacnárodné energetické projekty
• nové pravidlá transparentnosti pre 100 konečných príjemcov, ktorí dostanú najvyššiu finančnú podporu

Poslanci schválili zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov na posilnenie nezávislosti od ruských fosílnych palív, urýchlenie zelenej transformácie a boj proti energetickej chudobe.

Plénum 535 hlasmi za, 63 proti a 53 sa zdržalo hlasovania schválilo dohodu, ktorú Parlament dosiahol v decembri minulého roka s Radou. Z nej vyplýva, že členské štáty, ktoré žiadajú o dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom zmeneného plánu obnovy a odolnosti, budú musieť zahrnúť do svojich plánov aj opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu energetických dodávok v súlade s plánom REPowerEU.

Posilnenie nezávislosti a boj proti energetickej chudobe

Nové pravidlá sa budú na opatrenia uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. februára 2022 až na niekoľko výnimiek. Poslanci zaistili, aby išlo o opatrenia na podporu investícií na boj proti energetickej chudobe v prípade zraniteľných domácností, malých a stredných podnikov a mikropodnikov.

Cezhraničné opatrenia, transparentnosť a klíma

Poslanci presvedčili krajiny EÚ, aby vyčlenili minimálne 30 % svojich výdavkov v rámci plánu REPowerEU na viacnárodné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na prekážky prenosu, distribúcie a uskladňovania energie a zvyšujú cezhraničné toky. Platí to aj v prípade, že opatrenia realizuje iba jedna členská krajina.

Viac..  Priemyselná produkcia v eurozóne aj v EÚ vo februári medzimesačne vzrástla

Poslanci tiež dosiahli zavedenie nových pravidiel transparentnosti pre 100 konečných príjemcov, ktorí získajú najvyššiu sumu finančných prostriedkov. Tieto pravidlá sa budú týkať všetkých plánov obnovy a odolnosti.

Na kapitoly plánu REPowerEU by sa mala uplatňovať tzv. zásada „nespôsobovať významnú škodu“ s dočasnou výnimkou v prípade opatrení, ktoré slúžia na ochranu bezprostredných záujmov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti, minimalizujú potenciálne škody na životnom prostredí a neohrozujú klimatické ciele Únie.

Financovanie

Vyjednávači Parlamentu zabezpečili, aby z dodatočnej sumy 20 miliárd eur v grantoch, ktorú navrhla Komisia, 8 miliárd bude pochádzať zo skoršej aukcie národných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS). Zvyšných 12 miliárd sa bude čerpať z Inovačného fondu. Navyše, žiadne príjmy získané prostredníctvom ETS nemožno použiť na investovanie do fosílnych palív.

O red

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán …

Consent choices