Europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurokomisia predstavila desať oblastí technológií kritických pre bezpečnosť Únie

Európska komisia (EK) v utorok prijala odporúčanie o kritických technologických oblastiach pre hospodársku bezpečnosť EÚ a identifikovala desať oblastí technológií, ktoré sú kritické pre ekonomickú bezpečnosť Únie. Odporúčanie eurokomisie vychádza z oznámenia o Európskej stratégii hospodárskej bezpečnosti.

Odporúčanie EK sa týka hodnotenia jedného zo štyroch typov rizík, a to technologického rizika a úniku technológií. V tejto fáze nemožno predpokladať jeho výsledky ani žiadne následné opatrenia. Komisia predložila zoznam desiatich kritických technologických oblastí. Tie boli vybrané na základe troch kritérií.

V prvom rade ide o transformačnú povahu technológií, čiže tých, ktoré umožňujú výrazné zvýšenie výkonu a efektívnosti alebo radikálne zmeny v sektoroch či schopnostiach. Druhé kritérium hovorí o riziku civilného a vojenského prepojenia, o technológiách s významom pre civilný aj vojenský sektor a ich potenciál napredovať v oboch oblastiach – ako riziko je vnímané zneužitie určitých technológií na podkopanie mieru a bezpečnosti. Do tretice ide o riziko, že by sa vyspelé technológie mohli použiť na porušovanie ľudských práv a obmedzovanie základných slobôd.

Z desiatich kritických technologických oblastí EK identifikovala štyri technologické oblasti, ktoré predstavujú najpravdepodobnejšie citlivé a bezprostredné riziká súvisiace s technologickou bezpečnosťou a únikom technológií.
Prvou oblasťou sú pokročilé polovodičové technológie: mikroelektronika, fotonika, vysokofrekvenčné čipy, zariadenia na výrobu polovodičov.
Druhú oblasť predstavujú technológie umelej inteligencie umožňujúce vysoký výkon výpočtovej techniky, cloudové úložiská a edge computing potrebný pre internet vecí, dátovú analytiku, počítačové videnie či spracovanie jazyka a rozpoznávanie objektov.
Tretia oblasť sa týka kvantových technológií: kvantové výpočty, kvantová kryptografia, kvantová komunikácia či kvantové snímanie vylepšené strojovým učením.
Štvrtou oblasťou sú biotechnológie, najmä techniky genetickej modifikácie, nové genomické techniky, génový pohon a syntetická biológia.

Viac..  EÚ vyzýva na zmysluplné humanitárne pauzy v bojoch v Pásme Gazy

„Identifikovali sme desať oblastí technológií, ktoré sú kritické pre našu ekonomickú bezpečnosť najmä z dôvodu rizika civilno-vojenského prepojenia. Je to dôležitý krok pre našu odolnosť. Musíme neustále monitorovať naše kritické technológie, vyhodnocovať vystavenie sa riziku a ak je to potrebné, prijať opatrenia na ochranu našich strategických záujmov a našej bezpečnosti,“ vyhlásil eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. A dodal, že EÚ sa prispôsobuje novej geopolitickej realite, ukončuje „éru naivity“ a koná ako skutočná geopolitická veľmoc.

Komisia odporúča, aby členské štáty spolu s ňou najneskôr do konca tohto roka vykonali kolektívne hodnotenia rizík týchto štyroch oblastí. Pri rozhodovaní o návrhoch na ďalšie spoločné hodnotenia rizík s členskými štátmi eurokomisia zohľadní prebiehajúce alebo plánované akcie na podporu alebo partnerstvo v posudzovanej technologickej oblasti. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi prostredníctvom príslušných odborných fór, aby iniciovali kolektívne hodnotenia rizík pre štyri vyššie uvedené technologické oblasti.

(TASR)

O mam

Consent choices