Vladimír Bilčík, europoslanec /EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Bilčík: Deti musia mať garantovanú väčšiu mieru bezpečnosti v online priestore

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

  • Parlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby prijali svoje národné akčné plány záruky pre deti.
  • Parlament prijal 386 hlasmi za, 87 hlasov proti a 141 sa zdržalo hlasovania, správu zameranú na zníženie nerovností a podporu sociálneho začlenenia detí a ich rodín v čase krízy.
  • Poslanci tiež prijali uznesenie, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili úplné vykonávanie Európskej záruky pre deti.

Prelomiť začarovaný kruh chudoby

V správe poslanci vyzývajú na lepšie integrované sociálne služby, služby vzdelávania a zamestnanosti s cieľom pomôcť prelomiť začarovaný kruh chudoby a chrániť deti a ich rodiny ohrozené chudobou, najmä v čase krízy.

Poslanci vyzývajú členské štáty, aby zabezpečili účinný a bezplatný prístup ku kľúčovým službám, ako sú vzdelávanie a školská činnosť, zdravotná starostlivosť, ako aj jedno zdravé jedlo každý školský deň a účinný prístup k zdravej výžive a primeranému bývaniu. Tento viacrozmerný prístup sa týka aj primeraných výhod a politík týkajúcich sa dovolenky, ako aj prístupného a spravodlivého trhu práce.

Vykonávanie záruky pre deti

Cieľom Európskej záruky pre deti, ktorá bola zriadená odporúčaním Rady v júni 2021, je bojovať proti chudobe detí zabezpečením prístupu k základným službám, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie. Doteraz 25 z 27 členských štátov EÚ prijalo svoje národné akčné plány záruky pre deti (NAP). Parlament vyzýva zostávajúce členské štáty, aby tak urýchlene urobili tiež.

Viac..  Eugen Jurzyca: EÚ treba pochváliť za obmedzenie používania fluorovaných plynov

Národné akčné plány sa v jednotlivých členských štátoch líšia – nie všetky zahŕňajú nové opatrenia na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia detí alebo majú jasný rozpočet, harmonogram a mechanizmus monitorovania. Parlament vyzýva všetky členské štáty, aby zabezpečili úplné vykonávanie a účinné hodnotenie svojich národných akčných plánov, a opakuje svoju výzvu na urýchlené zvýšenie financovania európskej záruky pre deti.

Podľa Eurostatu bolo v roku 2022 ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 95,3 milióna ľudí v EÚ, čo predstavuje takmer 22 % obyvateľstva EÚ. V roku 2022 bolo takmer každé štvrté dieťa v EÚ ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, pričom ich počet sa v posledných rokoch zvýšil.

O red

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Rusko sa pokúšalo zasahovať do práce Európskeho parlamentu prostredníctvom špiónov. VIDEOBLOG

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices