mam

Europarlament prijal nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu

les

V záujme boja proti zmene klímy a strate biodiverzity nový zákon ukladá spoločnostiam povinnosť zaistiť, že výrobky predávané v EÚ neviedli k odlesňovaniu ani degradácii lesov. Dovoz z určitých krajín alebo dovoz určitých surovín síce nebude zakázaný, ale spoločnosti budú môcť predávať výrobky v EÚ len vtedy, ak príslušní dodávatelia …

Viac ... »

Komisia navrhla akt o kybernetickej solidarite

Európska komisia (EK) v utorok v rámci posilňovania kapacít kybernetickej bezpečnosti prijala návrh aktu o kybernetickej solidarite v Európskej únii (EÚ). Cieľom návrhu je podporovať odhaľovanie kybernetických hrozieb a incidentov a zvyšovať povedomie o nich, zlepšiť pripravenosť kritických subjektov a posilniť solidaritu, spoločné krízové riadenie a schopnosť reagovať vo všetkých …

Viac ... »

M. Beňová: Pri antidiskriminačnej smernici musíme poznať čo bráni členským štátom pri hľadaní kompromisu

Plénum Európskeho parlamentu dnes hlasuje o návrhu uznesenia, ktorým má vyzvať Radu na odblokovanie rokovaní o komplexnej antidiskriminačnej smernici. Tie sú z dôvodu potreby jednomyseľnosti pri tejto téme pozastavené už 15 rokov. „Zámerom takejto smernice by bola harmonizácia pravidiel zameraných na boj proti diskriminácii na európskej úrovni,“ priblížila europoslankyňa Monika …

Viac ... »

I. Štefanec: Kybernetická bezpečnosť je nevyhnutná pre fungovanie ekonomiky aj kritickej infraštruktúry

V estónskom Tallinne prebieha najväčší tréning kybernetickej bezpečnosti na svete pod patronátom NATO, ktorý potrvá do 21. apríla. Zúčastňuje sa ho približne 3000 ľudí takmer zo štyridsiatich krajín sveta. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorý je zároveň Digitálnym ambasádorom Ligy pre digitálny rast hovorí …

Viac ... »

R. Káčer: Vďaka členstvu v EÚ a NATO je Slovensko sebavedomejšie a silnejšie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer privítal v utorok 18. apríla 2023 na pôde rezortu diplomacie v Bratislave zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov. Podujatie pre vedúcich diplomatických misií pôsobiacich v SR sa konalo pri príležitosti výročí vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Vstup do oboch …

Viac ... »

Europarlament prijal zákony v rámci balíka Fit for 55

europsky parlament

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali reformu systému obchodovania s emisiami, mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a nový Sociálny klimatický fond. Tie sú súčasťou dohôd s členskými štátmi v rámci legislatívneho balíka Fit for 55, ktorý stanovuje cieľ Európskej únie (EÚ) znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 …

Viac ... »

Rozkol medzi USA a Čínou môže oslabiť hospodársky rast a podporiť infláciu aj v EÚ

Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová v pondelok varovala, že rozdelenie svetovej ekonomiky na súperiace skupiny vedené Spojenými štátmi a Čínou môže spôsobiť destabilizáciu globálneho obchodu, zvýšenie inflácie a oslabenie hospodárskeho rastu. Lagardeová pripomenula, že ekonomické údaje spätne do roku 1900 dokazujú, že „geopolitické riziká viedli vždy k vyššej …

Viac ... »

Emisnú normu Euro 7 bude v roku 2035 v EÚ spĺňať iba 10 % áut so spaľovacím motorom

automobilove emisie

Emisnú normu Euro 7 bude v roku 2035 v Európskej únii (EÚ) spĺňať iba 10 % áut so spaľovacím motorom. Ako upozorňuje Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA), celkovo by podľa odhadov mohlo v tomto období po cestách EÚ jazdiť asi 312 miliónov vozidiel. Viac ako polovicu z nich budú tvoriť …

Viac ... »

M. Beňová: Rozpočet EÚ je kľúčovým nástrojom pre rozvoj európskeho hospodárstva

Európsky rozpočet na rok 2024 musí byť kľúčovým nástrojom na vyrovnávanie sa s jednotlivými výzvami, ktorým sú Európska únia a jej členské štáty v súčasnosti nútení čeliť. Medzi priority budúcoročného rozpočtu patrí dôraz na potrebu zvyšovania hospodárskeho rastu, posilňovanie energetickej bezpečnosti v nadväznosti na ruskú agresiu na Ukrajine, ale aj zlepšovanie podmienok v zdravotníctve s ohľadom …

Viac ... »

Komisia predĺžila platnosť nariadenia o blokovej výnimke pre motorové vozidlá

auta

Európska komisia (EK) o päť rokov predĺžila platnosť nariadenia o blokovej výnimke pre motorové vozidlá. Nariadenie tak bude platné do 31. mája 2028. Predĺženie umožní EK včasne reagovať na potenciálne zmeny na trhu, ktoré vyplývajú napríklad z digitalizácie vozidiel, elektrifikácie či nových foriem mobility. Komisia o tom informuje na svojej …

Viac ... »

Napriek kritike EK schválila slovenská vláda zákaz dovozu niektorých komodít z Ukrajiny

Len krátko po tom, čo Európska komisia kritizovala Poľsko a Maďarsko za zákaz dovozu potravinárskych komodít, k tomuto kroku pristúpilo aj Slovensko. Vláda na svojom mimoriadnom rokovaní schválila návrh uznesenia na zákaz dovozu niektorých potravinárskych surovín a produktov z nich. Situáciu s dampingovými cenami agroproduktov z Ukrajiny, ktoré destabilizovali domáci …

Viac ... »

EÚ: Starší ľudia v mestách hlásia lepší zdravotný stav

Sociálne a environmentálne charakteristiky mestských oblastí pravdepodobne zohrávajú dôležitú úlohu pri určovaní zdravotného stavu obyvateľstva. Nasvedčujú tomu údaje štatistického úradu Európskej únie (EÚ) Eurostat, podľa ktorého u starších ľudí v mestách evidujú lepší zdravotný stav. V roku 2021 na úrovni EÚ až 43 % ľudí vo veku 65 a viac …

Viac ... »

Rada EÚ prijala opatrenie na miliardovú pomoc ukrajinskej armáde

Rada Európskej únie (EÚ)  prijala opatrenie pomoci v hodnote jednej miliardy eur v rámci Európskeho mierového nástroja (EPF) na podporu ukrajinských ozbrojených síl. Referuje o tom oficiálny web Rady. Uvedené opatrenie umožní EÚ refundovať členským štátom muníciu darovanú Ukrajine z existujúcich zásob alebo z prehodnotenia priorít v rámci existujúcich objednávok …

Viac ... »

EÚ: Najvyšší počet Ukrajincov dostal vo februári štatút dočasnej ochrany v Nemecku

Nemecko vo februári udelilo štatút dočasnej ochrany 25 125 ukrajinským utečencom, čo bol v rámci krajín Európskej únie (EÚ) najvyšší počet. Na druhom mieste bolo Poľsko (24 905) a za ním nasledovali Česko (9 775) a Rumunsko (7 920). V pondelok o tom informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat. V …

Viac ... »

M. Beňová: Potrebujeme účinnú ochranu osôb ohrozených energetickou chudobou

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný predpisom v rámci legislatívneho balíka Fit for 55. Bude sa rokovať a neskôr hlasovať o reforme systému obchodovania s emisiami vrátane leteckej a námornej dopravy, o mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach a o novom sociálnom klimatickom fonde. Veľký dôraz je potrebné klásť na …

Viac ... »

Čerpanie starých eurozdrojov ku koncu marca dosiahlo 11,3 miliardy eur

Slovensko využilo z prostriedkov Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 31. marcu tohto roka vo všetkých jedenástich programoch zhruba 11,3 mld. eur, teda 67,3 % z celkovej aktuálnej alokácie takmer 16,8 mld. eur. Bez Programu rozvoja vidieka dosiahlo čerpanie eurozdrojov skoro 10 mld. eur s …

Viac ... »

Eurokomisia odsúdila zákazy dovozu ukrajinského obilia v Poľsku a Maďarsku

Európska komisia (EK) odsúdila rozhodnutie Poľska a Maďarska zakázať dovoz obilia a iných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Hovorkyňa Komisie Arianna Podestà v nedeľu pre televíziu CNN vo vyhlásení uviedla, že jednostranné kroky sú neprijateľné a „v takýchto náročných časoch je kľúčové koordinovať a zosúladiť všetky rozhodnutia v rámci Európskej únie …

Viac ... »

Granty pre neziskové organizácie: Mobilizácia občanov pred európskymi voľbami 2024

volby

Európsky parlament vyhlásil grantovú výzvu pre neziskový sektor s cieľom mobilizovať voličov pred európskymi voľbami 2024 a zvýšiť povedomie verejnosti o činnosti a úlohe EP v demokracii. Prostredníctvom grantov – vo výške od 5.000 do 60.000 eur – plánuje Európsky parlament spolufinancovať projekty, ktoré by mali občanom pomôcť porozumieť činnosti Európskeho parlamentu a fungovaniu …

Viac ... »

Hrubá pridaná hodnota turizmu EÚ v predpandemickom roku 2019 bola na úrovni 572 miliárd eur

turizmus

V roku 2019, posledný rok predtým, ako pandémia COVID-19 výrazne zasiahla sektor cestovného ruchu, dosahovala hrubá pridaná hodnota priamo generovaná cestovným ruchom odhadom 572 miliárd eur alebo 5 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty v hospodárstve Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad Európskej …

Viac ... »

Únia uvalila sankcie proti Wagnerovej skupine a ruskej tlačovej agentúre RIA FAN

Európska únia (EÚ) zaradila ruskú súkromnú vojenskú armádu Wagnerova skupina a ruskú tlačovú agentúru RIA FAN na zoznam organizácií, voči ktorým uplatňuje sankcie pre podkopávanie nezávislosti Ukrajiny. EÚ uvalila sankcie na tieto dve organizácie pre „podkopávanie a ohrozovanie územnej integrity, suverenity a nezávislosti Ukrajiny“, uviedla vo štvrtkovom vyhlásení Rada EÚ. …

Viac ... »
Consent choices